Mesto Trnava

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je príspevková organizácia zriadená mestom Trnava za účelom zabezpečenia kultúrnej a športovej činnosti v oblasti rôznych foriem miestnej kultúry a športu a správy kultúrnych a športových zariadení vo vlastníctve mesta Trnava.

adresa: Hlavná 17, 917 01 Trnava
e-mail: info@skasz.trnava.sk
web: sprava.trnava.sk

 
Chcete vedieť, čo je nové?