Mesto Trnava

Správy o výsledkoch kontrol

Informatívne správy o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol 

Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 15. 4. 2020 do 16. 6. 2020

Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 17. 6. 2020 do 15. 9. 2020

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 16. 9. 2020 do 20. 10. 2020

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 21. 10. 2020 do 24. 11. 2020

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 25. 11. 2020 do 2. 2. 2021

Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 3. 2. 2021 do 13. 4. 2021

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 14. 4. 2021 do 15. 6. 2021

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 16. 6. 2021 do 07. 09. 2021

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 8. 9. 2021 do 19. 10. 2021

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 20. 10. 2021 do 23. 11. 2021

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 24.11 2021 do 1. 2. 2022

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 2.2. 2022 do 12. 4. 2022

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 13.4. 2022 do 14. 6. 2022

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 15.6. 2022 do 6. 9. 2022

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 7.9. 2022 do 30. 11. 2022

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 1.12. 2022 do 31. 1. 2023

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 1.2. 2023 do 12. 4. 2023

 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 13.4. 2023 do 13. 6. 2023