Mesto Trnava

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 9

 
Chcete vedieť, čo je nové?