Mesto Trnava

Súhrnné správy o zákazkách vykonaných v zmysle § 117

 
Chcete vedieť, čo je nové?