Súhrnné správy v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

 
Chcete vedieť, čo je nové?