Mesto Trnava

Súkromné školy a školské zariadenia

Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu
adresa: Kalinčiakova 2911/47, Trnava
riaditeľka: Viera Nebylová
telefón: 5514 834
mail: szussbdn@stkdn.sk
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
adresa: Kalinčiakova 2911/47, Trnava
riaditeľka: Mgr. Valéria Žilová
telefón/fax: 5514 834
web: www.stkdn.sk
mail: stkdn@stkdn.sknebyla@stkdn.sk

Súkromná materská škola AKO U MAMY
adresa: Markovičova 1/A, Trnava
riaditeľka: Mgr. Anna Klasová
telefón: 0918 153 430
mail:akoumamy@gmail.com

MEDUŠKA Súkromná materská škola
adresa: Dedinská 27, Trnava-Modranka
riaditeľ - štatutár: Mgr. Iveta Pavlíková
telefón: 0905 339 660 – riaditeľka, 5202 438
web: www.meduska.sk
mail: meduska@meduska.sk, iveta_pavlikova@centrum.sk
Kúzelná škôlka
adresa: Markovičova 40, Trnava
telefón: 0903 819 919 – prevádzka
0908 619 619 – administratíva
web: www.kuzelnaskolka.sk
mail: info@kuzelnaskolka.sk
Súkromná materská škola BESST
adresa: Limbová 3, Trnava
riaditeľ: Bc. Ivana Puškárová
telefón: +421 917 102 611
web: www.besst.sk
mail: info@besst.sk
Súkromná základná škola BESST
adresa: Limbová 3, Trnava
riaditeľ: Mgr. Eva Polláková
telefón: +421 948 884 528
web: www.besst.sk
mail: info@besst.sk
Súkromné bilingválne gymnázium BESST
adresa: Limbová 3, Trnava
riaditeľ: Mgr. Renáta Olexová
telefón: +421 903 946 895
web: www.besst.sk
e-mail: info@besst.sk

Súkromná ZUŠ Pablo - výtvarný odbor
riaditeľ: Mgr. Juraj Ezechiaš
adresa: Zámočnícka 36/1
tel.: 0911 058 557
web: www.vytvarnyodbor.sk
e-mail: szus.pablo@gmail.com

Súkromná základná umelecká škola
riaditeľka: Ing. Zuzana Mrázová
adresa: Ružindolská 3, Trnava
tel.: 0907 178 245
e-mail: yamaha@aktivitypredeti.sk

Tieto informácie spravuje _ovsak@trnava.sk