Tradičný trnavský jarmok 2021

Akcia plánovaná v termíne 09. 09. 2021 – 12. 09. 2021

 
Mesto Trnava ako organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. 
Kompletné prihlášky musia byť v termíne do 15. 05. 2021 doručené do podateľne MsÚ Trnava.
 
 
Mestský úrad Trnava je v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu pre verejnosť počas vyhláseného núdzového stavu a určených opatrení na základe uznesení vlády Slovenskej republiky č.77 a č.78 zo dňa 5.2.2021 zatvorený. Poskytovanie služieb občanom je dočasne obmedzené, klienti sa osobne neprijímajú. Agenda je naďalej vybavovaná podľa nariadenia zamestnávateľa z domu (na tzv. homeoffice) a iba nevyhnutnou časťou zamestnancov na úrade.
 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu teda komunikácia prebieha výlučne elektronicky: email: podatelna@trnava.sk alebo poštou: Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 71  Trnava.
 
 
Tradičný trnavský jarmok žiadosť 
Organizačné zabezpečenie
Všeobecné zásady
Cenník
Podmienky predaja
Orientačná mapka
Organizácia dopravy
Čas predaja
 
Chcete vedieť, čo je nové?