Tradičný trnavský jarmok 2023

Tradičný trnavský jarmok 2023 

 Žiadosť 

Uzávierka prihlášok je do 15.05.2023. Rozhodujúci je termín doručenia prihlášky do podateľne MsÚ.

1. Organizačné zabezpečenie

 2. Cenník

 3. Mapka rozmiestnenia akcie

 4. Všeobecné zásady 

 5. Podmienky predaja 

 6. Organizácia dopravy  

Nová povinnosť pre predajcov