Mesto Trnava

Triedenie kuchynského bioodpadu

Od 1. januára 2021 v Trnave triedime kuchynský bioodpad.  Tak, ako separujeme plasty, papier, sklo či kov, po novom triedime aj to, čo zostalo nazvyš v kuchyni. Napríklad starý chlieb, vaječné škrupiny, šupy zo zeleniny a ovocia, kosti z vývaru alebo pokazený jogurt – to všetko pôjde do samostatnej smetnej nádoby ako hodnotná druhotná surovina, ktorá neskončí bez úžitku na skládke.
Túto povinnosť samosprávam od Nového roka ukladá štát. Občania, ktorým záleží na našom životnom prostredí, možnosť triediť kuchynský odpad určite uvítajú. :-)


Aktuality z trnava.sk:

10. decembra 2020:
Od 1. januára budeme triediť kuchynský bioodpad

8. januára 2021:
Prvé tri sídliská dostávajú košíky a vrecká na kuchynský bioodpad, kontajnery naň sú už v meste (+ ZOZNAM LOKALÍT)

20. januára 2021:
Trnava triedi kuchynský bioodpad výborne, pribudnú nové hnedé kontajnery

26. januára 2021:
Ďakujeme správcom bytových domov za spoluprácu pri distribúcii balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu

1. februára 2021:
Hnedé nádoby na kuchynský bioodpad sa budú vyvážať trikrát týždenne

22. februára 2021:
Ako putuje kuchynský bioodpad z Trnavy na zhodnotenie

12. apríla 2021:
Sídlisko Linčianska dostane kontajnery na kuchynský bioodpad

21. apríla 2021:
Hnedé kontajnery na kuchynský bioodpad a štartovacie balíčky prichádzajú aj na Podjavorinskú a Koniarekovu

11. mája 2021:
Hnedé kontajnery na kuchynský bioodpad má už aj Kopánka

17. mája 2021:
Minuli sa vám biologicky rozložiteľné vrecká na kuchynský bioodpad? Ďalšie sa dajú výhodne kúpiť na mestskom úrade

5. augusta 2021:
Do hnedých kontajnerov nepatria plasty. Biologicky rozložiteľné vrecká si kúpite na mestskom úrade za pár drobných


Stiahnite si infoleták o triedení kuchynského bioodpadu

Obyvatelia bytových domov dostanú leták v tlačenej podobe spolu s košíkmi a vreckami na zber kuchynského bioodpadu.
Ak chcete pomôcť informovať svojich susedov, môžete si leták vytlačiť a umiestniť ho vo vchode do vašej bytovky či do výťahu.

 

Leták vo formáte PDF (dve strany)


Čo je kuchynský bioodpad?

 • Tepelne upravené i neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu,
 • starý chlieb a pečivo,
 • mliečne výrobky,
 • vajcia a výrobky z nich,
 • potraviny po záručnej dobe,
 • znehodnotené potraviny,
 • nedojedená strava, resp. zvyšky z taniera,
 • šupy z ovocia a zeleniny,
 • zvyšky z kvetov a rastlín.

Čo nepatrí do kuchynského bioodpadu?

 • Plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály,
 • použité jedlé oleje a tuky,
 • zmesový komunálny odpad,
 • nebezpečný odpad (oleje, farby a iné).

Ako budeme triediť kuchynský bioodpad?

Špeciálny košík aj balíček biologicky rozložiteľných a kompostovateľných vreciek, ktoré distribuujeme pre obyvateľov bytových domov, vám prácu uľahčí. Prvá várka s dvadsiatimi piatimi vreckami vám vystačí zhruba na štvrť roka.
Perforovaný košík je vyrobený tak, aby spoločne s dodanými vreckami minimalizoval zápach a redukoval rozmnožovanie drobného hmyzu. Jeho rukoväť má unikátny dezinfekčný povrch, ktorý výrobca otestoval aj na prežívanie nového koronavírusu.

Dôležité: Prosíme vás, aby ste na vyhadzovanie kuchynského bioodpadu používali výhradne tie vrecká, ktoré ste dostali od Mesta Trnava spolu s košíkom. Iné vrecká alebo obaly sú neprípustné, pretože znehodnotia celý obsah nádoby, ktorý sa mal ďalej spracovávať.

Kam budeme kuchynský bioodpad hádzať?

Na trnavských sídliskách pribudnú nové 120-litrové hnedé odpadové nádoby určené na tento druh odpadu. Nádoby sa budú vyprázdňovať dvakrát týždenne. Ich veko je uspôsobené tak, aby sa automaticky zatváralo, chránilo obsah nádoby pred hlodavcami a ľudí pred zápachom. Lokality s novými kontajnermi na kuchynský bioodpad budú zverejnené čoskoro.

Čo sa stane s vyzbieraným kuchynským bioodpadom?

Vaša práca so separovaním prinesie dvojnásobný úžitok, lebo vyzbieraný kuchynský bioodpad neskončí na skládke, kde by znečisťoval ovzdušie skládkovým plynom, ktorý je spoluzodpovedný za klimatickú zmenu, ale bude zhodnotený v bioplynovej stanici. Mesto Trnava zároveň pripravuje projekt novej mestskej kompostárne, aby sme ho v budúcnosti mohli spracovávať sami.

Prečo je potrebné triediť kuchynský bioodpad?

Ak nemáte domáci vermikompostér alebo záhradu s kompostoviskom, vaše kuchynské zvyšky s najväčšou pravdepodobnosťou putujú do zmesového odpadu, ktorý končí priamo na mestskej skládke na Zavarskej ceste a deň za dňom ju zväčšuje. Skládkovanie je z ekologického hľadiska najhoršou možnosťou, ako naložiť s odpadom. Bioodpad na skládke vytvára skleníkové plyny (najmä metán) a znečisťuje povrchové aj podzemné vody, pôdu i ovzdušie.
Jeho podiel v komunálnom odpade musíme preto znížiť a postupne úplne eliminovať. Všetci predsa chceme zanechať životné prostredie v čo najlepšom stave pre naše deti a ich deti.

Čo po vytriedení druhotných surovín ostane v komunále?

Použité papierové utierky, vreckovky, plienky, zvierací trus a podobné veci, ktoré sa nedajú ďalej separovať, resp. využiť. Všetok ostatný odpad (papier, plast, sklo, kov, elektroodpad, použité jedlé oleje a tuky, textil, kuchynský bioodpad a ďalšie druhotné suroviny) skončí v príslušných nádobách triedeného zberu. Je teda zjavné, že množstvo komunálneho odpadu výrazne klesne a smetná nádoba naň sa bude plniť oveľa pomalšie. A to je dobrá správa!


Triedenie kuchynského bioodpadu v kocke

 • Kuchynský bioodpad nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu vytriedime do samostatnej nádoby.
 • Na tento účel od nás dostávate špeciálny perforovaný košík s biologicky rozložiteľnými a kompostovateľnými vreckami. Pri správnom použití spolu minimalizujú zápach a redukujú rozmnožovanie drobného hmyzu.
 • Kuchynský bioodpad môžete vyhadzovať aj bez vreciek, ak ho zbierate napríklad do vedierka, ktoré po vysypaní odpadu do hnedej nádoby znova použijete.
 • Lokality s hnedými nádobami na kuchynský bioodpad budú zverejnené čoskoro. Nádoby sú upravené tak, aby sa dôkladne uzatvárali a chránili obsah pred hlodavcami a zápachom.
 • Kuchynský bioodpad môžete v prípade potreby odovzdať aj na zberných dvoroch v meste (ako je to aj pri ostatných druhotných surovinách).
 • Do kontajnera na kuchynský bioodpad treba hádzať len tie veci, ktoré doň patria. V opačnom prípade sa celý obsah kontajnera znehodnotí a nakoniec predsa len skončí na skládke.
 • Triedenie odpadu má zmysel, pretože to, čo už nepotrebujeme, sa ešte môže využiť iným spôsobom.

Ďakujeme, že triedite kuchynský bioodpad aj ostatné druhy odpadu a ste príkladom aj pre ostatných.

Mesto Trnava

 


Nové hnedé odpadové nádoby s objemom 120 litrov budú označené takýmito nálepkami.

 

Súvisiaci obsah