Podnikateľ

Trnavská brána 2013 - medzinárodný folklórny festival

16. - 18. august 2013


FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE 

Folklórny festival Trnavská brána je jedinečné podujatie, ktoré organizuje mesto Trnava v spolupráci s Trnavským ľudovým cechom a folklórnym súborom Trnafčan od roku 2001, keď v meste vznikla myšlienka zorganizovať festival folklórnych súborov v dôsledku dlhoročnej požiadavky vytvoriť priestor pre folklór a jeho opätovné oživenie v podmienkach súčasnej kultúry.
Od roku 2003 začala spolupráca medzi Mestom Trnava a Medzinárodným Vyšehradským fondom (IVF). Mesto na realizáciu festivalu získalo dotáciu z IVF z malého grantu v rokoch 2003, 2004, 2006, 2007 a zo štandardného grantu v rokoch 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. V tomto roku 2013 sa mestu opäť podarilo získať malý grant IVF.
Festival sa postupne pretransformoval z regionálneho na medzinárodný, čím získal renomé nielen na Slovensku, ale i vo svete. Počas svojej histórie sa stal symbolom partnerstva a spolupráce krajín V4, keďže sa tieto krajiny stali pravidelnými účastníkmi. Spolupráca s IVF priniesla veľa nových skúseností a garanciu kvalitného kultúrneho podujatia v očiach verejnosti i účinkujúcich.
Mesto Trnava, prvé slobodné kráľovské mesto na Slovensku bolo v minulosti nazvané, ako „otvorená brána obchodu“. Mesto malo 4 brány, ktoré boli otvorené obchodníkom, remeselníkom, ale najmä kultúre. Hlavnou myšlienkou festivalu je nadviazať na dávnu históriu a otvárať brány nielen folklóru, ale i všetkým prichodiacim s dobrým úmyslom a veselou mysľou. Cieľom festivalu je vzájomná spolupráca súborov z krajín V4, poskytnutie priestoru pre prezentáciu ich bohatého kultúrneho a folklórneho života, tradícií a zvyklostí. Ukázať širokej verejnosti, že naše národy majú spoločné korene, ktoré nás spájajú z minulosti v podobe tanca, spevu a tradičných krojov.

Projektoví partneri:
PL: Barbara Uracz, folklórny súbor STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KATOWICE” 
www.katowice.us.edu.pl

CZ: Hana Teššinyová, folklórny súbor DUNAJEC  z Českej Republiky
fsdunajec.cz

HU: Edit Varga, folklórny súbor Csepel z Maďarska
iwiw.hu/csepelte

http://visegradfund.org/

 


   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Trnava Gate 2013 – International folklore festival

16th  – 19th August 2013

The folklore festival Trnava Gate is a unique music event organised by the city of Trnava with cooperation of Trnava folk guild and the Folk group Trnafčan since 2001 with purpose to boost wider interest and satisfy demands for folklore in contemporary modern cultural life.

In 2003 the city of Trnava and the International Visegrad Fund started their co-operation based on financial support to organise an international folklore festival Trnava Gate. During the years of cooperation the festival has already became a symbol of partnership and cooperation of V4 countries, as each year the festival Trnava Gate introduces partners from Hungary, Czech, and Poland with their cultural programme. Mission of this event, promoting of folklore traditions of 4 neighbour countries to general public, will be held also in the future.
The cooperation with International Visegrad Fund supports and ensures the visitors as well as the folk groups a high quality cultural event full of various international folk performers, as well as promotes cultural cooperation between V4 countries.
City of Trnava, the first free royal city of Slovakia, was called „ an open gate for business“ in the past time. The city had four gates that were always open for all craftsmen, businessmen and also for all kinds of culture ensembles.
The main idea of the festival is to remind the old history and traditions and open the gates not only to folklore, but also to all people coming with good will, positive intentions and bright mind.
The city of Trnava, as a lead partner of project of folk festival Trnava Gate provides suitable background for stay of ensembles of V4 countries and for their performances full of colourful folk costumes, music, dance shows and traditional musical instruments. Trnava gate festival shows all people, that four nations living next to each other have common historical roots, common human nature, and sense for  dance, singing and traditional entertainment.

Project partners:
PL: Barbara Uracz  folklor group STUDENT`S  FOLK ENSEMBLE’’KATOWICE’’ OF THE UNIVERSITY SILESIA
www.katowice.us.edu.pl

CZ: Hana Teššinyová, Folklore ensemble DUNAJEC from Czech Republic
fsdunajec.cz

HU: Edit Varga, Young Dancers Foundation of Csepel
iwiw.hu/csepelte

http://visegradfund.org/

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?