Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2001

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
IBV Kamenný mlyn Trnava
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 462/2001, dňa 26.6.2001
Zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 134/2003, dňa 24.6.2003
Plastická štruktúra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafická časť

 

 
 
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?