Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2002

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
IBV Kamenný mlyn Trnava
Zmena časti urbanistickej štúdie na základe požiadavky vlastníkov pozemkov
Regulačný plán zástavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafická časť

 

 
 
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?