Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2006

Šport a rekreácia                                                                                                                         Začiatok stránky
Národné strelecké centrum Trnava
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 838/2006, dňa 27.6.2006
Urbanistický návrh areálu NSC – variant D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
Grafická časť

 

 
 
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?