Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2009

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
Individuálna bytová výstavba Za traťou 4 Trnava
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 581/2009, dňa 30.6.2009
02 Komplexný návrh
 
Textová časť
Grafická časť

 
Vybavenosť                                                                                                                         Začiatok stránky
Komerčná vybavenosť regionálneho významu pri diaľničnom privádzači
v Trnave - Modranke

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 483/2009, dňa 17.2.2009
B02 Urbanistický návrh
 
Textová časť
Grafická časť

 

 

 

Súvisiaci obsah