Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2010

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
Obytná zóna Trnava - Kočišské
Návrh urbanistickej štúdie
Spracované: august 2010
B.02. Výkres komplexného urbanistického návrhu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
Grafická časť

 
Vybavenosť                                                                                                                         Začiatok stránky
Komerčno-podnikateľská zóna Prúdy – Zavarská cesta v Trnave
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 914/2010, dňa 31.8.2010
B.02. Výkres komplexného urbanistického návrhu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
Grafická časť

 
Vybavenosť                                                                                                                         Začiatok stránky
Trnava - Zátvor II – Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 781/2010, dňa 23.2.2010
B.02. Výkres komplexného urbanistického návrhu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
Grafická časť

 

 

 

Súvisiaci obsah