Mesto Trnava

Zoznam urbanistických a architektonických štúdií

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2017
(1 schválená štúdia)
 
Vybavenosť
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 795/2017,
dňa 12.12.2017

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2016
(1 schválená štúdia)
 
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 475/2016,
dňa 11.10.2016

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2014
(1 schválená štúdia)
 
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 696/2014,
dňa 18.2.2014

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2013
(3 schválené štúdie)
 
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 595/2013,
dňa 24.9.2013
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 594/2013,
dňa 24.9.2013
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 500/2013,
dňa 16.4.2013

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2012
(3 schválené štúdie)
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 275/2012,
dňa 17.4.2012
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 235/2012,
dňa 14.2.2012
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 232/2012,
dňa 14.2.2012

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2010
(2 schválené štúdie)
Bývanie - rodinné domy
Návrh urbanistickej štúdie
Spracované: august 2010
Vybavenosť
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 914/2010,
dňa 31.8.2010
Vybavenosť
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 781/2010,
dňa 23.2.2010

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2009
(2 schválené štúdie)
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 581/2009,
dňa 30.6.2009
Vybavenosť
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 483/2009,
dňa 17.2.2009

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2008
(3 schválené štúdie)
Bývanie - bytové domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 422/2008,
dňa 28.10.2008
Zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 953/2018,
dňa 11.09.2018
Bývanie - bytové domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 368/2008,
dňa 2.9.2008
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 278/2008,
dňa 22.4.2008

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2007
(1 schválená štúdia)
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 134/2007,
dňa 4.9.2007

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2006
(1 schválená štúdia)
Šport a rekreácia
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 838/2006,
dňa 27.6.2006

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2005
(1 schválená štúdia)
Bývanie - bytové domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 659/2005,
dňa 6.9.2005

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2003
 
Bývanie - rodinné domy
Zadanie urbanistickej štúdie
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 134/2003,
dňa 24.6.2003

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2002
 
Bývanie - rodinné domy
Zmena časti urbanistickej štúdie na základe požiadavky vlastníkov pozemkov

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 2001
 (1 schválená štúdia)
Bývanie - rodinné domy
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 462/2001,
dňa 26.6.2001
Zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 134/2003,
dňa 24.6.2003

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE – ROK 1997
 
Bývanie - rodinné domy
Zadanie urbanistickej štúdie
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 272/1996,
dňa 25.6.1996

 

 

 

Súvisiaci obsah