Mesto Trnava

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie nájdete na egov.trnava.sk 

Na tejto stránke sa nachádza archív verejného obstarávania Mesta Trnava do 20. 12. 2016.

Verejné obstarávania, ktoré vyhlasuje spoločnosť STEFE Trnava s. r. o., sú zverejňované na stránke www.stefetrnava.sk.

 

Profil verejného obstarávateľa

Mesto Trnava je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava

štatutárny orgán: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
IČO: 00313114
DIČ: SK2021175728

Verejné obstarávanie od 18. 4. 2016


Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013 do 17. 4. 2016


Archív verejného obstarávania [+]

 

Súvisiaci obsah