Mesto Trnava

Verejné obstarávanie na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny limit nižší ako 40 000 eur bez DPH

Aktuálne výzvy