Mesto Trnava

Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác limit nižší ako 30 000 eur bez DPH

Aktuálne výzvy

Neaktuálne výzvy

  • ZŠ s MŠ K. Mahra, výmena športového povrchu podlahy
    v pavilóne G
    (malá a veľká telocvičňa)