Mesto Trnava

Adventné trhy 2017

Adventné trhy 2017 sa budú konať od 1. do 23. 12. 2017.

Umiestnenie betlehemu na Trojičnom námestí: do 7. 1.  2018
Klzisko so zázemím na Hlavnej ulici v od 8. 11. 2017 do 15. 1. 2018, prevádzka klziska v termíne od 15. 11. 2017 do 7. 1. 2018.

Lokalita konania: Trojičné námestie, časť ulíc Hviezdoslavova (pred budovou Slovenskej pošty), Štefánikova (po mestskú vežu), Hlavná po Trhovú ulicu a Radlinského.
Kultúrne podujatia: Trojičné námestie, Hlavná ulica

Informácie o Advente v Trnave nájdete na stránke advent.trnava.sk.

 
Chcete vedieť, čo je nové?