Mesto Trnava

Vyhlásenie Mesta Trnavy k používaniu sociálnych sietí samosprávy

Facebooková stránka Mesto Trnava a instagramový profil @mesto_trnava sú v správe Mesta Trnavy. Prinášajú informácie o dianí v meste a slúžia na komunikáciu samosprávy s verejnosťou.
Komentáre pod jednotlivými príspevkami moderujeme a aktívne sa snažíme budovať bezpečný priestor na slušnú, vecnú a konštruktívnu diskusiu pre všetkých. Netolerujeme správanie, ktoré útočí na jednotlivcov alebo skupiny, podnecuje nenávisť či zvyšuje napätie v spoločnosti.
Vyhradzujeme si právo odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia akýkoľvek obsah, ktorý porušuje pravidlá slušného správania, a v prípade závažného či opakovaného porušenia aj právo vylúčiť používateľa z diskusie udelením tzv. banu.
Používatelia môžu nevhodný obsah nahlásiť aj sami prostredníctvom služieb Facebooku a Instagramu.

Prosíme, aby ste sa do diskusie zapájali s rešpektom k ostatným používateľom a dodržiavali všeobecne platné pravidlá používania Facebooku a Instagramu od spoločnosti Meta.

Zapájaním sa do diskusie na našich profiloch súhlasíte s uvedenými podmienkami.
Ďakujeme, že svojím správaním na sociálnych sieťach pomáhate podporovať bezpečné, slušné a rešpektujúce online prostredie.


Pravidlá diskusie na sociálnych sieťach Mesta Trnavy:

 

V diskusii je zakázané používať komentáre, ktoré

 • obsahujú vulgarizmy
 • obsahujú vyhrážky či slovné útoky nasmerované proti inej osobe, alebo skupine osôb,
 • propagujú, obhajujú alebo podnecujú násilie, porušovanie ľudských práv, xenofóbiu, rasizmus, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú, sexuálnu a inú neznášanlivosť a nenávisť k iným osobám alebo k skupinám osôb,
 • používajú diskriminačné motívy alebo stigmatizujúce označenia,
 • sú šikanou voči inej osobe alebo skupine osôb,
 • používajú expresívne výrazové prostriedky (slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovo-obrazové) zjavne s účelom uraziť alebo inak zraniť inú osobu či skupinu osôb,
 • obsahujú osobné údaje, informácie o identite iných komentujúcich bez ich súhlasu,
 • sú v rozpore s platnou legislatívou,
 • šíria alebo podporujú šírenie dezinformácií, hoaxov a nenávistnej propagandy, pochádzajú z falošných účtov,
 • odkazujú na neoverené či podvodné stránky,
 • zaplavujú diskusiu opakovane tým istým príspevkom,
 • zdieľajú obsah, ktorý nesúvisí s predmetom pôvodného príspevku,
 • zdieľajú obsah, ktorý vydávajú za svoj, pričom jeho autorom je iná osoba,
 • sú reklamou alebo inou propagáciou tovarov a služieb, v odkazoch šíria škodlivý softvér alebo smerujú na podvodné stránky.