Návštevník

  Výlety do okolia Trnavy

  Mesto Trnava a jeho katastrálne územie leží medzi riekou Váh a pohorím Malé Karpaty v oblasti Podunajskej nížiny.

  Zaujímavou lokalitou Trnavy je chránený areál Trnavské rybníky. Predstavuje významný typ vodného a močiarneho biotopu na Trnavskej pahorkatine, ktorý výrazne ovplyvnil zloženie biocenózy, predovšetkým vtáctva tohto regiónu. Prvá zmienka o tejto lokalite pochádza už z roku 1528, celá rybničná sústava bola dobudovaná v rokoch 1955-1956. Okolie rybníkov lemujú zvyšky lužného lesa. Prírodné bohatstvo Trnavských rybníkov je veľmi rozmanité. Rôznorodosť rastlinstva a charakter územia podmienil veľkú druhovú pestrosť tunajšej fauny. Najväčšiu pozornosť si zasluhujú vtáky, najmä z hľadiska výskytu a hniezdenia. Na rybníkoch sa vyskytuje až 150 chránených druhov vtákov, čo predstavuje 78,5 % z celkového počtu tu zistených druhov, z ornitologického patria k ojedinelým mokraďovým biotopom nadregionálneho významu. V blízkosti Trnavských rybníkov je Hotel Koliba a prírodné kúpalisko Kamenný mlyn.

  V blízkom susedstve mesta Trnava sa rozprestiera pohorie Malých Karpát, CHKO, ktoré poskytujú obyvateľom Trnavy a jej návštevníkom široké možnosti trávenia voľného času. Osobité čaro pohoriu dodávajú práve zrúcaniny strážnych hradov, ktoré chránili priechody cez Malé Karpaty. (Ostrý Kameň, Dobrá Voda, Smolenice). Svoje čaro však majú aj niektoré obce v okolí Trnavy.


   

  Smolenice a okolie

  Smolenice ležia na okraji trnavskej nížiny pod Malými Karpatmi. Turistický chodník Smolenický kras prechádza územím národnej kultúrnej pamiatky hradiska Molpír (400 m n.m.), kde bolo objavené praveké sídlisko, trácko – skýtske hradisko, keltské sídlisko a veľkomoravská osada a Národnou prírodnou rezerváciou Dolinou Hlboče s výmerou 123 ha.
  V dolnej časti Doliny Hlboče je jediný vodopád v Malých Karpatoch s výškou asi 9 m.

  Súčasťou prírodnej rezervácie je Národná prírodná pamiatka jaskyňa Driny, jediná sprístupnená v Malých Karpatoch. Je to puklinová jaskyňa v dĺžke 680 m, sprístupnených je 410 m. Jaskynné priestory s prevládajúcimi puklinovými chodbami sú dekorované bohatou sintrovou výplňou. Objavená bola v roku 1929 J. Baničom a J. Vajsáblom. Je prevádzkovaná v čase od 1.4. do 31.10. Tel.: 033/5586 200. Vstup do jaskyne je v mesiacoch apríl, máj, september a október v 1,5 hodinových intervaloch od 10:00 do 14:30, v mesiacoch jún, júl a august v hodinových intervaloch v júni od 9.00 do 16.00, v júli a auguste od 10.00 do 17.00 a prechod trvá cca 35 min. Nástup na turistický chodník je možný pri kostole v Smoleniciach, alebo na Jahodníku pri ceste do jaskyne Driny. Trasa je terénne nenáročná v dĺžke 7,5 km. Zo Smoleníc je možnosť výstupov na blízke kopce Čiernu skalu, Veterlín, Havranicu a najvyšší vrch Malých Karpát Záruby.

  Objavením jaskyne Driny sa položil základ pre vznik rekreačného strediska Záruby - Jahodník, kde je možnosť ubytovania v chatovej osade a stravovania v štýlovej reštaurácii. Rekreantom je k dispozícii táborisko, viacúčelové ihrisko pre loptové hry, pinpongový stôl, sauna, hydromasážna vaňa a bazén. Tel.: 033/5586 692, 0905/820 330, 0948/820 330.

  Na nevysokom návrší nad Smolenicami stojí Smolenický zámok. Bol to pôvodne strážny hrad postavený pravdepodobne v 14. storočí na ochranu malokarpatských priesmykov a obchodnej Českej cesty. Patril rôznym šľachtickým rodom, od roku 1777 Pálfiovcom. Za Rákociho povstania bol poškodený, sídlo panstva sa prenieslo do kaštieľa v obci a hrad postupne pustol. Začiatkom 20. storočia začali Pálfiovci na jeho mieste stavať novodobé rodinné sídlo podľa projektov architekta J. Huberta. Z pôvodného hradu zostali len bašty. Architektúra zámku je urobená podľa stredofrancúzskych zámkov . Dnes je domovom vedeckých pracovníkov SAV a je využívaný na rôzne zasadania, vedecké sympóziá, konferencie. V zámku je možnosť ubytovania. Romantický vzhľad zámku zvýrazňuje rozsiahly okolitý park s lúkami, voľne prechádzajúci do malokarpatských lesov. Múzeum Molpír sa nachádza v Smoleniciach, súčasťou expozícií sú vykopávky z hradiska Molpír, ukážky z flóry a fauny Malých Karpát. Otvorené cez letnú sezónu: Utorok – Nedeľa od 10.00 – 16.00 h.

   

  Dobrá Voda

  Nad obcou sú zrúcaniny hradu Dobrá voda. Postavili ho pravdepodobne v 13.storočí na mieste staršieho hradiska, po ktorom sa dodnes zachovala časť zemného opevnenia. Slúžil ako strážny hrad pri prechode cez Malé Karpaty, písomne je doložený roku 1263. Bol kráľovským majetkom, neskôr prešiel do vlastníctva šťachty. V roku 1762 vyhorel, potom čiastočne opravený slúžil na ubytovanie a ako väznica pre poddaných. Od konca 18. storočia pustol a zachovali sa len múry hradného paláca, kaplnky a opevnení. Cez Dobrú Vodu vedie turistický chodník Cesta SNP z Bratislavy až po Brezovú pod Bradlom. Na cintoríne v Dobrej Vode je Pamätný dom a fara s pamätnou tabuľou Jána Hollého, ktorý v obci dožíval posledné roky svojho života. Pod Mariášom je vybudované rekreačné stredisko Pohoda s možnosťou ubytovania a stravovania, jeho súčasťou je kúpalisko s vyhrievanou vodou a tenisovými kurtami. Tel.: 033/5547 114. Na okraji obce sa nachádza Škola v prírode Dobrá Voda s futbalovým ihriskom, školou, telocvičňou, detským ihriskom s preliezkami a ohniskom na táboráky. Tel.: 033/5547 166, 0908/445 792, 0911/656 294.
   

   

  Dechtice

   V katastri obce Dechtice je zrúcanina františkánskeho kláštora a kostola sv. Kataríny zo začiatku 17. storočia. Nachádza sa na návrší 330 m n.m. V blízkosti je lovecký kaštieľ Planinka - rekreačné zariadenie s ihriskami na loptové hry, ohniskami, kaskádovými jazierkami a mini zoo. Tel.: 033/5575 289, 0905/353 409, 0918/184 558.
   
   

  Buková

  Obec Buková leží uprostred pohoria Malých Karpát. V katastri obce sa nachádza vodná nádrž a okolie je bohaté na výskyt vzácnych druhov flóry a fauny. Nad obcou sa vypínajú zrúcaniny hradu Ostrý Kameň z 13. storočia. Slúžil ako kráľovská pohraničná pevnosť na tzv . Českej ceste. Pôvodne gotický tzv. horný hrad pozostával z veže, paláca , kaplnky a opevnenia. Začiatkom 18. storočia bol silne poškodený v Rákocziho stavovskom povstaní a postupne pustol. Okolie hradu je významnou lokalitou reliktenej flóry. Z Bukovej vedú turistické trasy na zrúcaninu hradu Korlátka a výstup na najvyšší vrch Malých Karpát Záruby /768m/.


  Dolná Krupá

  Dolná Krupá leží v predhorí Malých Karpát, v údolí Krupianskeho potoka. Krásne lesy, ktoré obklopujú obec poskytujú návštevníkom príjemný oddych. Západným smerom vedie cesta k hlavnému hrebeňu Malých Karpát, ktorý je od obce vzdialený 7 kilometrov. Ľahko sú dostupné aj ďalšie významné turistické objekty /Smolenický zámok, jaskyňa Driny, hrad Dobrá Voda/. Okrem prekrásnej prírody má obec aj zaujímavé kultúrno-historické pamiatky.
   V centre obce stojí klasicistický kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom, ktorý v rokoch 1793 – 1795 postavil staviteľ Hausmann na mieste staršieho kaštieľa. V rokoch 1820 – 1828 bol čiastočne upravený zásluhou jeho majiteľa Jozefa Brunsvika. Za jeho života sa kaštieľ stal jedným z najkrajších šľachtických sídiel na území Slovenska a blízky vzťah k nemu mal hudobný velikán Ludvik van Beethoven, ktorý tu zložil svoju známu Sonátu mesačného svitu op. 27. V Beethovenovom domčeku pri kaštieli je expozícia o živote a diele Ludvika van Beethovena.

   


  Červený kameň

  Pri obci Častá, na okraji Trnavskej pahorkatiny, sa nachádza jeden z najnavštevovanejších hradov na Slovensku – Červený Kameň. V 16. storočí ho vlastnil podnikateľský rod Fuggerovcov. V zrekonštruovanej časti sa nachádza stála expozícia historického nábytku a zbraní, hradná obrazáreň, hradná pivnica. Prehliadky so sprievodcom sa konajú v mesiacoch október - apríl (okrem 24 - 26.12. a 1.1.), utorok - nedeľa o 10:00, 13:00 a 15:00, v mesiacoch máj - september, denne každú hodinu od 9.00 do 17.00 h. V areáli hradu sa nachádza sokoliarsky dvor ASTUR (otvorené: 1. apríl - 31.október každý deň okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h), kde je možné vidieť predvádzanie dravcov vždy o 11.15, 14.15 a 16.15 h., tel.: 033/6905 827, 0949/344 788, 459 209 a reštaurácia Taverna pod baštou otvorená denne, tel.: 033/6905 809, 0903/436 119, 437 282.