Výsledky volieb do NR SR 2023 v Trnave

Výsledky volieb do NR SR 2023 v Trnave 

 

Zápisnica - volebný okrskok č. 1

Zápisnica - volebný okrskok č. 2

Zápisnica - volebný okrskok č. 3

Zápisnica - volebný okrskok č. 4

Zápisnica - volebný okrskok č. 5

Zápisnica - volebný okrskok č. 6

Zápisnica - volebný okrskok č. 7

Zápisnica - volebný okrskok č. 8

Zápisnica - volebný okrskok č. 9

Zápisnica - volebný okrskok č. 10

Zápisnica - volebný okrskok č. 11

Zápisnica - volebný okrskok č. 12

Zápisnica - volebný okrskok č. 13

Zápisnica - volebný okrskok č. 14

Zápisnica - volebný okrskok č. 15

Zápisnica - volebný okrskok č. 16

Zápisnica - volebný okrskok č. 17

Zápisnica - volebný okrskok č. 18

Zápisnica - volebný okrskok č. 19

Zápisnica - volebný okrskok č. 20

Zápisnica - volebný okrskok č. 21

Zápisnica - volebný okrskok č. 22

Zápisnica - volebný okrskok č. 23

Zápisnica - volebný okrskok č. 24

Zápisnica - volebný okrskok č. 25

Zápisnica - volebný okrskok č. 26

Zápisnica - volebný okrskok č. 27

Zápisnica - volebný okrskok č. 28

Zápisnica - volebný okrskok č. 29

Zápisnica - volebný okrskok č. 30

Zápisnica - volebný okrskok č. 31

Zápisnica - volebný okrskok č. 32

Zápisnica - volebný okrskok č. 33

Zápisnica - volebný okrskok č. 34

Zápisnica - volebný okrskok č. 35

Zápisnica - volebný okrskok č. 36

Zápisnica - volebný okrskok č. 37

Zápisnica - volebný okrskok č. 38

Zápisnica - volebný okrskok č. 39

Zápisnica - volebný okrskok č. 40

Zápisnica - volebný okrskok č. 41

Zápisnica - volebný okrskok č. 42

Zápisnica - volebný okrskok č. 43

Zápisnica - volebný okrskok č. 44

Zápisnica - volebný okrskok č. 45

Zápisnica - volebný okrskok č. 46