Podnikateľ

Využitie brownfieldov pre rozvoj obcí

Dňa 28. 2. 2013 sa v obci Veľké Uľany konalo diskusné stretnutie za okrúhlym stolom,  ktorého cieľom bolo predstavenie situácie v podpore regenerácie brownfieldov v Trnavskom a Juhomoravskom kraji. Oba kraje predstavili svoje projekty, poukázali na súčasný stav a navrhli nové riešenia využitia. Mesto Trnava predstavilo databázový systém, ktorý je naplnený údajmi, ktoré boli spracované v rámci implementovaného cezhraničného projektu CircUse.

 
Chcete vedieť, čo je nové?