Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia o Územnom pláne mesta Trnava

VZN č. 605
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570, VZN č. 576 a VZN č. 598 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 120/2023, dňa 25.4.2023
Účinnosť od 13.5.2023

VZN č. 466 so zapracovanými neskoršími zmenami a doplnkami
v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570, VZN č. 576 a VZN č. 598 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

VZN č. 598
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570 a VZN č. 576 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 63/2022, dňa 20.12.2022
Účinnosť od 9.1.2023

VZN č. 576
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569 a VZN č. 570 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 796/2021, dňa 7.12.2021
Účinnosť od 24.12.2021

VZN č. 570
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568 a VZN č. 569 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 723/2021, dňa 21.9.2021
Účinnosť od 8.10.2021

VZN č. 569
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559 a VZN č. 568 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 677/2021, dňa 29.6.2021
Účinnosť od 24.7.2021

VZN č. 568
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553 a VZN č. 559 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 616/2021, dňa 24.4.2021
Účinnosť od 14.5.2021

VZN č. 559
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549 a VZN č. 553 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 534/2020, dňa 8.12.2020
Účinnosť od 25.12.2020

VZN č. 553
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533 a VZN č. 549 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 500/2020, dňa 3.11.2020
Účinnosť od 20.11.2020

VZN č. 549
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512 a VZN č. 513, VZN č. 522 a VZN č. 533 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 419/2020, dňa 30.6.2020
Účinnosť od 17.7.2020

VZN č. 533
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 277/2019, dňa 3.12.2019
Účinnosť od 20.12.2019

VZN č. 522
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512 a VZN č. 513 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 178/2019, dňa 17.9.2019
Účinnosť od 4.10.2019

VZN č. 513
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496 a VZN č. 512 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 81/2019, dňa 30.4.2019
Účinnosť od 2.6.2019

VZN č. 512
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493 a VZN č. 496 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 80/2019, dňa 30.4.2019
Účinnosť od 17.5.2019

VZN č. 496
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489 a VZN č. 493 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 856/2018, dňa 24.4.2018
Účinnosť od 11.5.2018

VZN č. 493
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484 a VZN č. 489 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 793/2017, dňa 12.12.2017
Účinnosť od 27.12.2017

VZN č. 489
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478 a VZN č. 484 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 700/2017, dňa 12.9.2017
Účinnosť od 29.9.2017

VZN č. 484
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 651/2017, dňa 27.6.2017
Účinnosť od 14.7.2017

VZN č. 478
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467 a VZN č. 469 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 590/2017, dňa 28.3.2017
Účinnosť od 14.4.2017

VZN č. 469
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 446/2016, dňa 6.9.2016
Účinnosť od 23.9.2016

VZN č. 467
ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 409/2016, dňa 28.6.2016
Účinnosť od 31.7.2016

VZN č. 466
o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Schválené uznesením MZ č. 408/2016, dňa 28.6.2016
Účinnosť od 15.7.2016

 

Súvisiaci obsah