Mesto Trnava

Z denníka mestskej polície

6. 4. 2021 17.39 hod.

Návrh nového VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava

Mesto Trnava zverejnilo na svojej stránke https://www.trnava.sk/sk/aktualita/mesto-zverejnilo-navrh-vzn-o-docasnom-parkovani-rezidenti-spoplatnenych-zon-zaplatia-za-rocnu-parkovaciu-kartu-iba-euro návrh nového VZN Trnava o dočasnom parkovaní. Všetky dôležité informácie o úpravách v spoplatnených zónach si môžete pozrieť tu:Návrh nového VZN o dočastnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
Snahou nového VZN je zlepšenie momentálnej situácie s parkovaním motorových vozidiel v centre a v ich priľahlých častiach. Obyvatelia mesta Trnava sa musia dennodenne popasovať so situáciou, kde zaparkovať. Mnohokrát trvá hľadanie parkovacieho miesta príliš dlho a parkujú aj stovky metrov od bytu. Nové VZN by mala priniesť zmenu, čím by obyvateľom Trnavy uľahčilo parkovaciu situáciu.  

 

6. 4. 2021 22.40 hod.

Rušenie nočného kľudu
Telefonický oznam nahlásil na stálu službu Mestskej polície rušenie nočného kľudu, hlasnú hudbu a vykrikovanie. Po príchode na miesto kolegovia zistili, že z bytu, ktorý bol označený, je počuť rozhovor osôb. Hudbu a ani krik počuť nebolo. Po kontaktovaní domácich, bolo zistené, že práve prišli z práce a neuvedomili si, že by mohli svojím rozhovorom rušiť nočný kľud. Ospravedlnili sa a hliadke prisľúbili nápravu.


 

4. 4. 2021 8.39 hod.

Poškodený valec na lepenie plagátov

Stála služba vyslala svoju hliadku na ulicu Ludvika van Beethovena, kde mali preveriť telefonický oznam o tom, že vodič dodávky nabúral do betónového stĺpa na lepenie plagátov. Hliadka Mestskej polície po príchode na miesto našla zaparkované motorové vozidlo, ktorého ťažné zariadenie bolo vtlačené do pravdepodobne plechového valca určeného na vylepovanie plagátov.  Vodič motorového vozidla pri cúvaní zaparkoval auto tak, že ho celé oprel o plechový valec a tým ho prevalil. Kolegovia kontaktovali spoločnosť, ktorá plechové valce spravuje a upovedomili ich o vzniknutej situácii. Kolegovia z miesta vyhotovili potrebnú fotodokumentáciu, spísali úradný záznam. Páchateľ sa dopustil priestupku §64, ods. 3, Zákona o cestnej premávke.
            

3. 4. 2021 18.30 hod.

Odchyt psa

Hliadka Mestskej polície na základe telefonického oznámenia odchytila na Zelenečskej ulici psa čiernej farby, rasy Pittbul. Psík bol po odchyte prevezený do Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa.

3. 4. 2021 21.30 hod.

Odtrhnuté dopravné značenie

Kolegovia pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti zistili, že na ulici Veternej je odtrhnuté dopravné značenie – zákaz zastavenia. Hliadka z miesta vyhotovila fotodokumentáciu a značku odviezla na stálu službu Mestskej polície. K veci bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odposlaný na príslušný referát Mestského úradu.

 

3. 4. 2021 19.10 hod.

Otvorená kanalizačná šachta

Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície do Kamenného mlyna, kde sa mala nachádzať kanalizačná šachta, ktorá nie je zabezpečená žiadnym poklopom. Po príchode na miesto hliadka zistila, že sa oznam zakladal na pravde. Na mieste sa nachádzala nebezpečne otvorená šachta. V šachte sa nachádzala špinavá voda, preto nebolo možné zistiť jej hĺbku, ale hrozilo nebezpečenstvo, ktoré kolegovia nemohli nechať len tak, preto v okolí hľadali niečo, čím by šachtu aspoň provizórne zabezpečili a tým odvrátili hroziace nebezpečenstvo. V okolí našli úlomok betónovej platne, ktorou aj s bezpečnostným stĺpikom položili na šachtu. Kolegovia zistili, že kanalizácia patrí k prevádzke, ktorá je v blízkosti šachty, preto bol kontaktovaný majiteľ prevádzky, ktorý prisľúbil nápravu. Po následnej kontrole hliadka zistila, že bol na miesto šachty osadený betónový poklop a tým bola šachta riadne zabezpečená proti hroziacemu nebezpečenstvu.  


 

2. 4. 2021 17.30 hod.

Uhynuté zviera

Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície na ulicu ŠM Farský mlyn, kde sa mala nachádzať zranená srnka. Po príchode na miesto hliadka zistila, že srna uhynula. Stála služba preto kontaktovala poľovnícke združenie, ktoré sa ihneď postarala o uhynuté zviera a odviezla ho z miesta preč.

2. 4. 2021 14.15 hod.

Poškodené dopravné značenie

Stála služba Mestskej polície prijala telefonický oznam, že na ulici Františkánskej je poškodené dopravné značenie. Po príchode na danú ulicu zistili, že sa oznam zakladal na pravde. Dopravné značenie malo ohnutý stĺpik. Hliadka sa pokúsila dopravné značenie napraviť, čo sa im však nepodarilo. Z tohto dôvodu bola k danej veci vyhotovená fotodokumentácia, bol spísaný úradný  záznam, ktorý hliadka odstúpila na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.

 

2. 4. 2021 5.12 hod.

Vytápali susedov

Stála služba Mestskej polície prijala oznam, že na ulici Na hlinách ich vytápajú susedia. Hliadka sa preto urýchlene presunula na dané miesto. Oznamovateľka, ktorá už čakala hliadku, im ukázala byt, ktorý ju pravdepodobne vytápa. Po kontaktovaní majiteľa, ktorý uviedol, že mu doma nič netečie, o čom sa mohli osobne presvedčiť aj kolegovia. Pátraním bolo zistené odkiaľ voda uniká, bol odstavený hlavný uzáver vody. Na miesto bol preto privolaný inštalatér, ktorý problém s unikajúcou vodou odstránil. Hliadka následne z miesta odišla.

1. 4. 2021 17.40 hod.

Odchyt psa

Stála služby vyslala hliadku Mestskej polície na základe telefonického oznamu na ulicu Karola Ježíka v Modranke, kde oznamovateľ nahlásil voľne pohybujúceho sa psíka, ktorého odchytil. Hliadka si psíka po príchode prevzala a bol prevezený do Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa. Psík bol malého vzrastu.

1. 4. 2021 08.00 hod.

Zlepšenie dopravnej situácie v meste a na sídliskách

Schválenie nového VZN mesta Trnava by malo obyvateľom mesta Trnava parkovanie uľahčiť. Toto je v súčasnosti skoro až nemožné, keďže väčšina vodičov hľadá parkovanie bez úhrady na sídliskách, čím znemožňuje obyvateľom s trvalým pobytom po príchode domov nájsť voľné parkovacie miesto.

Návrh nového VZN mesta Trnava o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava sa bude prerokovávať na aprílovom mestskom zastupiteľstve.


Viac informácie sa môžete dozvedieť aj na: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/v-trnave-uz-coskoro-zaparkujeme-lepsie alebo na doprava.trnava.sk.
Viac informácií vám poskytneme čoskoro.

30. 3. 2021 10.00 hod.

Odchyt nemeckého ovčiaka

Kolegovia v Kamennom mlyne odchytili túlavého psíka rasy nemecký ovčiak. Psík bol po odchyte umiestený v Trnavskom útulku, kde čaká na svojho majiteľa.29. 3. 2021 23.05 hod.

Muž mal psychické problémy

Stála služba prijala oznam od operátora 112, s prosbou o vykonanie asistencie na Špačinskej ceste. Mal sa tam nachádzať muž, ktorý volal na tiesňové číslo 112 s tým, že rozbije zastávku. Hliadka Mestskej polície sa preto urýchlene presunula na Špačinskú cestu, kde spozorovala muža značne pod vplyvom alkoholu. Hliadka usúdila, že ide o muža, ktorý mal volať na tiesňovú linku. Hneď ako hliadka pristúpila k mužovi im opakovane rozprával, že potrebuje pomoc, že buď rozbije zastávku MHD alebo skočí pod auto. Kolegovia sa celý čas s mužom snažili komunikovať a ukľudniť ho, až sa im nakoniec zdôveril s dôvodom jeho rozrušenia. Bola ním nevera jeho priateľky. Z obavy o jeho život a zdravie mu bola privolaná RZP, ktorá po zvážení jeho psychického stavu muža previezla do FNsP.

 

29. 3. 2021 20.00 hod.

Porušovanie opatrení

Hliadky Mestskej polície vykonávajú dennodenne kontroly, či už v rámci svojej kontrolnej činnosti alebo na základe telefonických oznámení od občanov. Kontroly sú zamerané na dodržiavanie aktuálnych opatrení súvisiacich s pandemickou situáciou.
V krátkej reportáží Mestskej televízii Trnava sa môžete dozvedieť viac o tom, kam môžete zavolať alebo na koho sa obrátiť, v prípade, ak niekto porušuje platné nariadenia: http://mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/Linka-na-ktoru-mozete-ohlasit-porusenie-opatreni-29-03-2021

29. 3. 2021  10.13 hod.

Odchyt psíka

Stála služba Mestskej polície prijala oznam, že po čerpacej stanici na ulici Nobelovej sa pohybuje túlavý pes rasy pitbull. Kolegovia po príchode na miesto spozorovali psa voľne sa pobehujúceho medzi stojanmi na tankovanie. Po odchyte psíka sa snažili nájsť jeho majiteľa v okolí, to sa im však nepodarilo, preto bol psík prevezený do Trnavského útulku, kde si ho zamestnanci prevzali. Psík tam čaká na svojho majiteľa.

28. 3. 2021 19.36 hod.

Vyhodený odpad

Telefonický oznam nahlásil na stálu službu Mestskej polície časti vyhodeného stavebného odpadu. Kolegovia po príchode na miesto zistili, že sa oznam zakladá na pravde. Vedľa kontajnerového stojiska bol vyhodený stavebný odpad, pravdepodobne z rekonštrukcie bytového jadra. Kolegovia odpad zadokumentovali a celú vec odposlali na príslušný referát Mestského úradu na ďalšie doriešenie. Páchateľ, ktorý vyviezol stavebný odpad ku stojisku sa svojim konaním dopustil priestupku voči VZN mesta Trnava.

 

28. 3. 202112.20 hod.

Poškodené dopravné značenie

Kolegovia pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti zistili, že na ulici Vladimíra Clementisa, za križovatkou medzi nákupnými centrami je poškodené dopravné značenie – Zníženie počtu jazdných pruhov. Hliadka z miesta vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam, ktorý odposlala na príslušný referát na Mestskom úrade v Trnave.  

 

27. 3. 2021 14.37 hod.

Odchyt psíka

Kolegovia odchytili na Zelenečskej ulici túlavého psíka. Psík bol rasy biely špic a bol prevezený do Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa.     

 

27. 3. 2021 9.42 hod.

Prepadnutý chodník

Hliadka Mestskej polície bola preveriť telefonický oznam, že na ulici Štefánikovej pred vchodom do predajne s očnou optikou sa prepadáva chodník. Hliadka oznam preverila a zistila, že sa zakladal na pravde. Z dôvodu, že by mohlo prísť k zraneniu hliadka, bolo na miesto osadené prenosné dopravné značenie a k danej veci spísala úradný záznam.
 

26. 3. 2021 23.12 hod.

Prehnali to s alkoholom

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu gen. Goliána, kde malo dochádzať k rušeniu nočného kľudu, kde malo prísť aj k bitke. Hliadka hneď po príchode na dané miesto počula krik z bytu, ktorý uviedol oznamovateľ. Otvorila žena, ktorá uviedla, že mali návštevu a počas nej prišlo k nezhodám a dokonca aj k bitke, ale návšteva už odišla preč. Následne prišiel ku dverám aj muž, bol opitý, vulgárny a na hliadku sa neustále osočoval, hliadka ale muža ukľudnila. Keďže mal muž modriny a bol doškriabaný, spýtali sa ho, či nepotrebuje lekárske ošetrenie. Hliadka ukľudnila celú situáciu, obyvateľov bytu poučila, že sa svojim konaním dopustili priestupku a to tým, že porušili nočný kľud. Za ich konanie im bol uložený blok na pokutu nezaplatenú na mieste.

24. 3. 2021 19.50 hod.

Asistencia pri požiari

Stála služba prijala oznam z HaZZ Trnava, kde žiadali o asistenciu pri požiari na cintoríne. Hliadka Mestskej polície bola preveriť situáciu a zistila, že za oznam zakladal na pravde, v zadnej časti bývalého Evanjelického cintorínu horel veľkokapacitný kontajner. Po malej chvíli dorazila na miesto hliadka HaZZ, ktorá oheň uhasila.

 

24. 3. 2021 12.30 hod.

Chceli jeho dôchodok

Stála služba prijala oznam, že muža vydiera skupina spoluobčanov, ktorí od neho požadujú jeho dôchodok a majú ho čakať pred poštou, kým si dôchodok vyzdvihne. Muž sa bál vyjsť von z pošty, pretože sa mu mali vyhrážať. Hliadka Mestskej polície sa preto urýchlene presunula na dané miesto, kde skontrolovala celé okolie, ale nikto, kto by zodpovedal popisu sa tam nenachádzal. Preto sa hliadka presunula na poštu k pánovi, ktorý ich už čakal, mal aj svedka, ktorý celé jeho tvrdenie potvrdil. Hliadka muža odporučila na podanie oznámenia na OOPZ v Zavare a muža odprevadila až na železničnú stanicu k vlaku.

 

23. 3. 2021 11.00 hod.

Prehnal to s alkoholom

Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície na ulicu Teodora Tekela, kde mal podľa telefonického oznamu ležať muž na zemi. Preto sa hliadka urýchlene presunula na miesto, kde našli pred vchodom ležať na zemi muža. Muž bol silne pod vplyvom alkoholu a nedokázal sa ani postaviť na nohy. Bola privolaná hliadka RZP, ktorá muža prebrala a prevzala na ošetrenie.      

 

22. 3. 2021 20.55 hod.

Odchytený psík

Telefonický oznam nahlásil na stálu službu Mestskej polície, že na ulici A. Sládkoviča pred bytovým domom našiel túlavého psíka. Hliadka si po príchode psíka prevzala a následne previezla do Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa. Psík bol rasy Francúzsky buldoček, mal modrý postroj a modrý obojok.

 

22. 3. 2021 20.50 hod.

Pálil káble

Hliadka Mestskej polície bola stálou službou vyslaná na Coburgovú ulicu, kde mali podľa oznamu spaľovať káble. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa oznam zakladal na pravde. Na mieste kolegovia prichytili páchateľa, ktorý sa k veci priznal a uviedol, že to robil z dôvodu zlej finančnej situácie. Muž bol hliadkou Mestskej polície vyzvaný o uhasenie ohňa čo aj urobil, bola mu navrhnutá bloková pokuta, ktorú odmietol zaplatiť, z tohto dôvodu bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odposlaný na príslušný referát Mestského úradu v Trnave na ďalšie doriešenie.

 

21. 3. 2021 9.39 hod.

Požiar v priestoroch školy

Oznamovateľ nahlásil na stálu službu Mestskej polície požiar v priestoroch školy na ulici Spojnej. Po príchode hliadky na miesto požiaru sa tam nachádzali aj príslušníci HaZZ Trnava, ktorý práve požiar hasili. Podľa šetrení na mieste požiaru sa zistilo, že vypukol z kopy odpadu, ktorá sa nachádzala medzi budovami. Stála služba Mestskej polície kontaktovala správcu budovy, ktorý sa dostavil na miesto a predbežne vyčíslil škodu na 1500 €. Po príchode príslušníkov z OOPZ Trnava im bola celá vec odovzdaná. Hliadka Mestskej polície k celej udalosti vyhotovila videozáznam a po zabezpečení budovy z miesta odišla.

21. 3. 2021 6.55 hod.

Podpálený plastový kontajner

Neznámy páchateľ podpálil v nedeľu ráno plastový kontajner. Oznamovateľ, ktorý udalosť nahlásil na stálej službe Mestskej polície uviedol, že v skorých ranných hodinách započul z vonku podozrivý praskot a až keď pozrel z okna zistil, že horí plastová nádoba určená na odpad. Muž preto urýchlene vybehol von pokúsiť sa požiar uhasiť, ale nádoba už bola zhorená, preto uhasil už len zvyšky odpadu. Hoci sa smetná nádoba nachádzala vo dvore, brána bola otvorená a k smetenej nádobe mal prístup ktokoľvek.
Neznámy páchateľ sa svojím konaním dopustil priestupku a to tým, že spôsobil škodu na cudzom majetku.

20. 3. 2021 12.40 hod.

Odchyt psa
Stála služba na základe telefonického oznamu vyslala hliadku Mestskej polície na ulicu Ludvika van Beethovena, kde sa mal nachádzať túlavý psík. Po príchode na miesto hliadku oslovila žena, ktorá ukázala smer kadiaľ pes pobehoval. Psík bol hliadkou odchytený a prevezený do Trnavského útulku. Psík bol rasy nemecký ovčiak.

20. 3. 2021 11.40 hod.

Odchyt psa

Kolegovia odchytili na Ulica Terézie Vansovej psíka neznámej rasy. Psík bol prevezený na Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa. Psík bol neznámej rasy, bol vysokého vzrastu a bol hnedej farby.

20. 3. 2021 3.05 hod.

Odchyt psíka

Stála služba Mestskej polície prijala oznam, že sa na ulici Veternej pohybuje túlavý psík.  Hliadka psa odchytila, našla majiteľa a následne odovzdala. Pes bol rasy Pitbull.

19. 3. 2021 7.10 hod.

Privolali lekársku pomoc

Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície do sociálneho zariadenia pre ľudí bez domova, kde sa mal nachádzať muž, ktorý leží na zemi a nedá sa zobudiť. Po príchode na miesto kolegovia zistili, že muž leží na zemi a nereaguje. Preto bola urýchlene privolaná RZP, ktorá skonštatovala, že muža treba previesť na ošetrenie do FNsP Trnava. Kolegovia pomohli muža naložiť do sanitky a potom z miesta odišli.

 

15. 3. 2021 9.30 hod.

Nájdená finančná hotovosť

Nálezca priniesol na stálu službu Mestskej polície stratené veci. Jednalo sa o finančnú hotovosť, kreditné karty a zákaznícke karty, na základe ktorých bol zistený ich majiteľ. O 11.00 hod. sa na stálu služby dostavil muž, ktorého sa po preukázaní dokladov podarilo stotožniť s nájdenými vecami.  Muž kolegom uviedol, že si bol z bankomatu vytiahnuť peniaze a bankovky a doklady s kartami mu vypadli.


14. 3. 2021 14.00 hod.

Nájdený doklad totožnosti

Kolegovia pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti našli pred odberným miestom ZŠ BESST Občiansky preukaz. Majiteľka dokladu totožnosti bola kontaktovaná na adrese trvalého pobytu a doklad jej  bol vrátený.  Za odovzdanie občianskeho preukazu sa majiteľka poďakovala.

 

14. 3. 2021 6.04 hod.

Pootvárané okná

Stála služba prijala telefonický oznam, že na ulici Na Hlinách sa nachádza motorové vozidlo s pootváranými oknami. Po príchode na miesto hliadka zistila, že sa oznam zakladá na pravde. Auto malo otvorené všetky okná na 10 až 15 cm. Stálou službou bol zistený majiteľ vozidla a následne bol kontaktovaný o danej skutočnosti. Po príchode k motorovému vozidlu si ho skontroloval a keďže bolo všetko v poriadku, kolegovia pokračovali vo svojej kontrolnej činnosti.

 

14. 3. 2021 00.10 hod.

Rušenie nočného kľudu
Hliadka Mestskej polície bola privolaná na ulicu Mikovíniho, kde malo dochádzať k rušeniu nočného kľudu. Po príchode na miesto hliadka zistila, že z bytu vychádza hlasná vrava, prekrikovanie a hlasité pustenie TV. Bol oslovený majiteľ bytu, ktorý bol poučený, že sa hlučným správaním dopúšťa priestupku. Muž sa stíšil a prisľúbil nápravu. Viac sa hliadka na miesto vrátiť nemusela.         

13. 3. 2021 15.05 hod.

Konár poškodil auto
Motohliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Vladimíra Clementisa, preveriť telefonický oznam z HaZZ, kde mal odlomený konár poškodiť motorové vozidlo. Oznam sa zakladal na pravde. Odlomený konár poškodil predné okno a strechu motorového vozidla. Stála služba kontaktovala majiteľa vozidla a po jeho príchode na miesto, hasiči konár rozrezali. Celá udalosť bola oznámená príslušnému referátu Mestského úradu, z dôvodu, že strom nemusí byť zdravý a môže spôsobiť ďalšie škody nielen na majetku, ale aj zdraví.

13. 3. 2021 14.00 hod.

Chcel sa otestovať dva krát
Počas víkendového testovania sa rozhodol mladý muž otestovať dva krát, zrejme bol nespokojný s výslednom testovania na COVID – 19. Bohužiaľ sa mu to nevyplatilo. Administratívni pracovníci zistili cez aplikáciu Trust One, že muž sa už v ten deň testoval na inom mieste a výsledok mal pozitívny, preto chcel zrejme využiť z veľkého výberu testovacích miest, ktoré mesto Trnava ponúka a otestovať sa znovu.  Muž bol hliadkou Mestskej polície poučený, že po zistení pozitívneho výsledku mal odísť ihneď do domácej karantény. Nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby bola celá udalosť odovzdaná na ďalšie konanie orgánu činnému v trestnom konaní.

13. 3. 2021 13.30 hod.

Nebezpečný konár

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na Kamennú cestu k nebezpečne prevísajúcemu stromu. Po príchode na miesto hliadka zistila, že strom sa naozaj nebezpečne ovísa a jeho pád by mohol spôsobiť zranenie alebo spôsobí škodu na majetku. Po uvážení boli privolaní príslušníci HaZZ Trnava, ktorí strom spílili a kmeň odložili do trávnatého porastu.

11. 3. 2021 8.09 hod.

Poškodené dopravné značenie
Kolegovia pri vykonávaní kontrolnej činnosti zistili, že na ulici Františkánskej sa nachádza poškodené dopravné značenie – Zákaz zastavenia. Dopravné značenie malo poškodený kovový stĺpik a bolo vidieť úmyselné poškodenie, zjavne po rezaní. Páchateľ, ktorý poškodil stĺpik sa dopustil priestupku proti §50 Zákona 372/90 Zb. o priestupkoch.

11. 3. 2021 21.35 hod.

Horel kontajner
Stála služba Mestskej polície vyslala svoju hliadku na ulicu Andreja Žarnova odkiaľ bol nahlásený požiar. V priestoroch Fakultnej nemocnici pri spaľovni horel kontajner. Udalosť bola preto nahlásená na dispečing HaZZ Trnava, ktorý oheň uhasili.  

10. 3. 2021 05.55 hod.

Poškodené dopravné značenie
Na križovatke ulíc Bočná a Gábora Steinera bolo hliadkou zistené poškodené dopravné značenie – prikázaný smer jazdy. Dopravné značenie bolo odtrhnuté a nachádzalo sa na zemi.

7. 3. 2021 15.10 hod.

Nájdenie veci
Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Botanickú, kde bola nájdená peňaženka s dokladmi. Po príchode na miesto si hliadka peňaženku prevzala od nálezkyne. Peňaženka bola čiernej farby a nachádzala sa v nej finančná hotovosť, platobné karty, doklady totožnosti na základe ktorých bol kontaktovaných jej majiteľ, ktorý si ešte v ten deň peňaženku s dokladmi prevzal na stálej službe.  

6. 3. 2021 22.45 hod.

Olejová škvrna v centre mesta

Tímovou prácou Mestskej polície bol zistený pôvodca olejovej škvrny, ktorá sa tiahla celým historickým centrom.
Na olejovú škvrnu poukázal občan Trnavy, ktorý v neskorých nočných hodinách zatelefonoval na stálu službu a na olejový fľak nás upozornil.
Kolegovia olejový fľak zadokumentovali a rozbehlo sa objasňovanie celej udalosti. Pomocou kamerových záznamov bolo motorové vozidlo vypátrané, bola zmapovaná celá jeho jazda mestom a našli sa aj všímaví svedkovia, ktorí potvrdili naše dohady.
Stotožnením motorového vozidla s majiteľom bola pre nás už len formalita.
Všetky zistené skutočnosti sme odposlali na príslušný referát Mestského úradu v Trnave, kde si môže mesto od vodiča žiadať zaplatenie škody, ktorá vznikla na chodníku. 

4. 3. 2021 12.00 hod.

Nájdenie veci

Hliadku Mestskej polície pri vykonávaní jej kontrolnej činnosti pristavil muž, ktorý našiel v nákupnom stredisku mobilný telefón. Hoci sa na mieste snažil nájsť majiteľa mobilného telefónu, nepodarilo sa mu to. Telefón preto prevzali naši kolegovia s tým, že bude prevezený na stálu službu, kde si ho môže majiteľ nájsť. Počas cesty mobilný telefón zazvonil a z telefónu sa oznala jeho majiteľka. Kolegovia sa s ňou preto dohodli na odovzdaní, kde po preverení, či je naozaj majiteľka mobilu, jej bol mobilný telefón vydaný.

4. 3. 2021 08.00 hod.

Odberné miesta
Mesto Trnava aj tento víkend otvorí odberné miesta, na ktorých dostanete potrebný certifikát. Samozrejme nebudeme chýbať ani my. Ako každý víkend zabezpečíme všetko pre hladký priebeh.

Zoznam odberných miest:

3. 3. 2021 09.42 hod.

Poškodený kanalizačný poklop
Stála služba vyslala na základe telefonického oznamu svoju hliadku na ulicu J.G.Tajovského, kde sa mal nachádzať poškodený kanalizačný poklop. Oznam sa zakladal na pravde, v strede cesty bol poškodený guľatý kanalizačný poklop, ktorý sa pri prejazde motorovým vozidlo pretáčal.  Hliadka preto z dôvodu preventívnych opatrení na poklop umiestnila prenosné dopravné značenie typu „Z“. Z miesta bola vyhotovené fotodokumentácia a vec odstúpila.

 

3. 3. 2021

Nové uznesenie vlády Slovenskej republiky
Vzhľadom na zlú epidemickú situáciu vydala vláda Slovenskej republiky nové uznesenie. Celé znenie si môžete prečítať tu: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 pdf.
Hliadky Mestskej polície vykonávajú kontroly v rámci obmedzení, ktoré boli schválené vládou. Dodržiavaním opatrení chránite nielen seba, ale aj svojich blízkych.


 

1. 3. 2021 23.30 hod.

Kolegovia pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti zistili, že pri podzemných smetných nádobách na Jiráskovej ulici je vyložený odpad, pravdepodobne z prerábky bytu . Pri smetných nádobách sa nachádzalo umývadlo, časť toalety, kusy z bytového jadra, nábytok. Hliadka na mieste činu nezistila páchateľa, ktorý sa dopustil priestupku a to tým, že uložil odpad na iné miesto než na miesto určené obcou. K priestupku bola vyhotovená fotodokumentácia, bol spísaný úradný záznam. 

28. 2. 2021 13.30 hod.

Nájdenie veci
Kolegovia našli pri vstupe na stálu službu občiansky preukaz. Hliadka ihneď vyhľadala majiteľa, ktorému bol doklad totožnosti vrátený na adrese  jeho trvalého pobytu.


26. 2. 2021 16.55 hod.

Zatúlaný psík
Telefonický oznam nahlásil na stálu službu Mestskej polície voľne pobehujúceho psíka. Hliadka sa preto presunula na ulicu Loveckú, kde sa jej podarilo psíka odchytiť a previezť do Trnavského útulku. Psík bol rasy Bígl.


 

24. 2. 2021 13.10 hod.

Znečistená vozovka
Hliadka Mestskej polície bola na základe telefonického oznamu vyslaná na ulicu Richarda Vandru, kde mala byť znečistená vozovka. Po príchode na miesto hliadka zistila, že sa oznam zakladá na pravde, zo stavby vychádzali nákladné vozidlá, ktoré znečisťovali vozovku blatom. Z tohto dôvodu sa hliadka skontaktovala so zodpovednou osobou, ktorá uviedla, že cestu priebežne čistia a navečer, keď skončia prácu, cestu dôkladne očistia. Kolegovia vykonávali kontrolu opakovane a zistili, že sa pracovníci zo stavby sa snažili cestu priebežne čistiť.

24. 2. 2021 10.45 hod.

Hustý dym
Kolegovia pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti uvideli na ulici Coburgovej hustý čierny dym, preto sa urýchlene presunuli na miesto, kde uvideli muža páliť medené káble. Muž sa svojim činom dopustil priestupku a to tým, že zhodnocoval a zneškodňoval odpad. Mužovi bol uložený blok na pokutu nezaplatenú na mieste a následne musel oheň uhasiť.

 

23. 2. 2021 08.00 hod.

Dodržiavanie nariadení a zákonov
Mestská polícia mesta Trnava žiada občanov, aby dodržiavali všetky povinnosti súvisiace s pandémickou situáciou, ktorá je na Slovensku. Hliadky Mestskej polície sa pre zlepšenie momentálnej situácie zameriavajú na kontroly dodržiavania týchto povinností, od nosenia rúšok, zákazu vychádzania, cez certifikáty, ktoré majú mať v určitých prípadoch občania pri sebe. Našou snahou je eliminovať možné šírenie nákazy u nezodpovedných osôb, ktorí ohrozujú ľudí okolo seba a chrániť tak tých, ktorí sa k situácii stavajú zodpovedne.

Takto nás stretla aj Trnavská televízia


 

22. 2. 2021 02.47 hod.

Dnes v neskorých nočných hodinách nevydržal a spadol múr pri Bazilike svätého Mikuláša, ktorý poškodil verejné osvetlenie. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Hliadka Mestskej polície zabezpečila a ohradila celé miesto spadnutého múru a celú vec zadokumentovala.  

21. 2. 2021 19.08 hod.

Príbeh so šťastným koncom
O neľudskom čine zo dňa 25. januára, o ktorom sme vás informovali, sa mení na príbeh so šťastným koncom. Psík, ktorého majiteľ priviazal ku koľajniciam hľadá domov. OZ Zvernezver po tom, ako si ho členovia tohto občianskeho združenia prevzali od našich kolegov, sa o psíka riadne postarali a teraz nastal čas mu nájsť domov. Preto aj prostredníctvom našej stránky zdieľame ich príspevok a hádam sa tento krát dostane do dobrých rúk.

Viac informácií môžete nájsť na: https://www.facebook.com/OZ-Zvernezver-110414247487478


20. 2. 2021 20.00 hod.

Telové kamery
Telové kamery, ktoré začali nosiť naši policajti na svojich uniformách zaujala nielen naše regionálne médiá, ale aj televíziu. Práve preto sa rozhodli natočiť s nami reportáž. Celú reportáž si môžete pozrieť na (42:30 minúta): https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/45541-televizne-noviny

18. 2. 2021 14.00 hod.

Odberné miesta na nasledujúci víkend
Kolegovia budú aj tento víkend zabezpečovať plynulý chod na všetkých odberných miestach tak, aby ste na nich strávili čo najkratší čas. Na testovanie sa môžete objednať na presný čas alebo sledovať stránku https://testovanie.trnava.sk/, ktorá je pravidelne aktualizovaná, kde sa dozviete aktuálny stav čakajúcich na konkrétnom mieste.

17. 2. 2020 10.41 hod.

Poškodené dopravné značenie

Na ulici Andreja Hlinku zaevidovala hliadka Mestskej polície poškodené dopravné značenie. Hliadka k danej udalosti vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam, ktorý odposlala na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.


 

16. 2. 2021 08.05 hod.

Pomohli podchladenému mužovi
Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na Okružnú ulicu, odkiaľ volali predavačky z miestneho nákupného centra, že pri kontajneroch pre zadnom vchode leží od večera muž. Hliadka sa preto urýchlene dostavila na miesto, kde našla v kúte schúleného staršieho muža. Muž s hliadkou komunikoval veľmi ťažko, triasol sa, mal červenú tvár a ruky a nevládal sa postaviť na nohy. Muž mal známky podchladenia. Kolegovia preto muža uložili do stabilizovanej polohy, prikryli ho termoizolačnou fóliou. Následne bola stálou službou privolaná RZP Trnava, ktorá muža za pomoci hliadky naložila do sanitky a previezli ho na ošetrenie.

15. 2. 2021 13.03 hod.

Kontroly protipandemických opatrení
Hliadky Mestskej polície vykonávajú dennodenne kontroly v súvislosti s dodržiavaním aktuálnych protipandemických opatrení. Viac si môžete pozrieť v reportáži, ktorú odvysielala Mestská televízia Trnava:

http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/Prisnejsie-policajne-kontroly-15-02-2021

14. 2. 2021 10.00 hod.

Veľmi milé prekvapenie
Jedno milé prekvapenie zažila kolegyňa, ktorá pracovala tak, ako každý víkend na odbernom mieste.  Neznáma pani, ktorá sa prišla dať otestovať ju potešila ďakovným prianím. Aj takého malé, ale hlavne milé veci nás v týchto dňoch potešia. Ďakujeme

 

13. 2. 2021 21.15 hod.

Odchyt sovy
Kolegovia odchytili v Bernolákovom sade mladú sovu. Po príchode na miesto sa snažili najprv sovu vysadiť na strom, ale zakaždým spadla na zem. Z tohto dôvodu ju kolegovia previezli na stálu službu Mestskej polície, kde si ju prevzal kompetentný zamestnanec zo Štátnej ochrany prírody.


 

11. 2. 2021 8.20 hod.

Odchyt zvierat
Telefonický oznam nahlásil na stálu službu Mestskej polície dve sovy, ktoré sa nachádzali pod stromom. Hliadka sa preto presunula na ulicu Hospodársku, kde odchytila dve sovičky. Následne bola kontaktovaná Štátna ochrana prírody, ktorá si sovičky prevzala.

3. 2. 2021

Hliadky Mestskej polície sú vybavené kamerami
Kamery, ktoré začali nosiť príslušníci mestskej polície na svojich uniformách, neslúžia len ako dôkazový materiál pri rôznych udalostiach, s ktorými sa hliadky počas výkonu svojej služby stretávajú, ale pôsobia aj preventívne. Viac o kamerách si môžete prečítať aj na:
 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30063-novinka-vo-vybave-mestskej-policie-pri-praci-budu-pouzivat-kamery-na-obleceni/

alebo na:

https://mytrnava.sme.sk/c/22588316/mestski-policajti-v-uliciach-trnavy-su-vybaveni-kamerami.html

2. 2. 2021 19.05 hod.

Zabudol si peňaženku v košíku
Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na Hospodársku ulicu, kde našiel zákazník potravín peňaženku a odovzdal ju pracovníčke SBS. Pracovníčka SBS následne kontaktovala stálu službu Mestskej polície. Po príchode na miesto kolegovia prezreli obsah peňaženky, v ktorej sa okrem peňažnej hotovosti našiel aj občiansky preukaz, na základe ktorého bol identifikovaný majiteľ peňaženky. Kolegovia preto osobne kontaktovali, peňaženka mu bola odovzdaná. Majiteľ si skontroloval obsah peňaženky a uviedol, že sa v nej nachádza všetko čo tam mal. Následne hliadka odišla z miesta.

 

2. 2. 2021 15.45 hod.

Znečistená vozovka
Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Koniarekovú, kde malo dochádzať k znečisťovaniu vozovky zo staveniska. Hliadka zistila, že vodiči motorových vozidiel pracujúci na stavenisku znečisťujú vozovku blatom. Kolegovia sa preto skontaktovali s pracovníkmi stavby, ktorí uviedli, že cestu priebežne čistia a po ukončení prác ju ešte v ten deň dajú do pôvodného stavu.            

2. 2. 2021 10.29 hod.

Padnutá tabuľa označujúca názov ulice
Na základe telefonického oznamu vyslala stála služba Mestskej polície hliadku na ulicu Robotnícku, kde mala byť pohodená tabuľa označujúca názov  ulice. Po príchode na miesto hliadka zistila, že sa oznam zakladá na pravde. Tabuľa s označením ulice – Gaštanová bola pohodená na chodníku. Hliadka Mestskej polície preto vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam, ktorý odposlala na príslušný referát Mestského úradu. Tabuľa s názvom ulice skončila na stálej službe Mestskej polície na Trhovej ulici.

1. 2. 2021 18.16 hod.

Poškodené dopravné značenie
Hliadka Mestskej polície zadokumentovala poškodené dopravné značenie, ktoré sa nachádzalo na Olympijskej ulici. Dopravné značenie bolo spadnuté cez chodník a robilo prekážku, z tohto dôvodu ho hliadka preložila na trávnik, celú udalosť zadokumentovala, vyrobila potrebnú fotodokumentáciu a vec odoslala na príslušný referát Mestského úradu na ďalšie doriešenie.  


 

30. 1. 2021

O ohavnom čine uviazaného psíka o koľajnice sme vám už písali, o tento príbeh sa začala zaujímať aj televízia, ktorá vo svojom vysielaní spracovala reportáž, ktorú si môžete pustiť tu:  

https://www.noviny.sk/krimi/584612-mladu-fenku-nasli-uviazanu-o-kolajnice-za-verejne-tyranie-hrozi-vinnikovi-niekolkorocny-trest30. 1. 2021

Boli sme tam s vami
Prebehlo ďalšie kolo celoplošného testovania a my sme tam boli znova s vami. V týchto chvíľach sa zomkli všetky záchranné zložky, aby vám mohli zabezpečiť hladký priebeh testovania, aby ste absolvovali testovanie bez zbytočných čakaní, bez stresu a napätia. Ďakujeme všetkým za vašu trpezlivosť, ktorú musíte vynaložiť na odberných miestach. Sme v tom spolu.

27. 1. 2021 02.35 hod.

Rušenie nočného kľudu

V túto neskorú nočnú hodinu bola vyslaná hliadka Mestskej polície na ulicu Halenársku, kde malo dochádzať k rušeniu nočného kľudu. Hliadka hneď po príchode na miesto započula hlasnú vravu a hudbu z bytu a hneď vedeli identifikovať byt. Po kontaktovaní podnájomníčky sa od nej hliadka dozvedela, že je ešte mladá a chce sa baviť a mohla by to hliadka pochopiť. Kolegovia túto párty ihneď ukončili a nájomníčka prisľúbila, že sa táto situácia už nebude opakovať.

25. 1. 2021 22.55 hod.

Psíkovi zachránili život
Bohužiaľ aj takého situácie prináša život. Veľmi ohavný čin chcel spáchať zatiaľ neznámy páchateľ, ktorý svojho psíka uviazal o koľajnice. Šťastie v nešťastí mal psík, pretože ho započul okoloidúcu, ktorý psíka odviazal a tým mu zachránil jeho psí život. Bohužiaľ bol psík taký plachý, že okoloidúcemu sa vyšmykol, utiekol mu a nedal sa mu viac chytiť. Z tohto dôvodu bola privolaná hliadka Mestskej polície, ktorá sa okamžite presunula na dané miesto a psíka sa jej podarilo chvalabohu odchytiť. Kolegyňa, ktorá sa venuje psíkom na profesionálnej úrovni, ihneď spozorovala, že psík je v zúboženom stave. Psík vykazoval známky podvýživy, bol zanedbaný, podchladený, dezorientovaný a podľa farby slizníc aj silne dehydrovaný. Psík nemal dokonca ani zimnú srsť, z čoho kolegovia usúdili že umiestnenie vo vonkajších priestoroch Trnavského útulku by nebolo adekvátne a psích by nemusel vo svojom stave prežiť. Preto bolo okamžite kontaktované občianskej združenie Zvernezver, ktoré si pre psíka prišlo a ktoré mu poskytne potrebnú zdravotnú starostlivosť.
Príslušníci Mestskej polície vynaložili obrovské úsilie, aby psíkovi zachránili život. Celá udalosť bola odovzdaná štátnej polícii z dôvodu podozrenia na spáchanie trestného činu týrania zvieraťa.
Viac si o stave psíka môžete prečítaj aj na internetovej stránke OZ Zvernezver: https://www.facebook.com/OZ-Zvernezver-110414247487478

25. 1. 2021 9.23 hod.

Poškodené dopravné značenie
Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na Šípovú ulicu, kde sa malo na rohu ulíc Šípovej a Jasnej nachádzať poškodené dopravné značenie. Dopravné značenie – jednosmerná cesta, bolo vylomené a držalo už len na kuse kovovej tyče. Kolegovia preto celú udalosť zadokumentovali, spísali úradný záznam, ktorý bol odstúpený na príslušný referát Mestského úradu.

24. 1. 2021 00.55 hod.

Bujará oslava
V neskorých nočných hodinách prijala stála služba Mestskej polície telefonický oznam, ktorý nahlásil rušenie nočného kľudu. Hliadka sa preto presunula na ulicu Mikovíniho, kde po príchode na miesto zistili, že z jedného z bytov sa šíri hluk, smiech a hlasná vrava. Pán domáci hliadke uviedol, že sa pozabudli a neuvedomili si koľko je hodín, samozrejme prisľúbil hliadke nápravu a za celú situáciu sa ospravedlnil.

23. 1. 2021
Celoplošné testovanie
Počas trvania celoplošného testovania, ktoré sa uskutočňuje v posledných dňoch v meste Trnava, sa všetci snažíme vám testovanie čo najviac uľahčiť. V týchto neľahkých časoch, sme v priebehu týchto dní zabezpečovali nielen stále aktuálne informácie na stránke https://testovanie.trnava.sk/ o počte čakajúcich ľudí na odberných miestach, ale kolegovia vykonávali priamo na odberných miestach administratívne úlohy, čím sa priamo zapojili do pomoci pri testovaní, organizovali a zabezpečovali hladký priebeh na odberných miestach, zabezpečovali občerstvenie pre celé tímy, úloh bolo naozaj veľa, ale zvládli sme to. Dnes nás čaká posledný deň testovania, tak držíme päste, sme v tom spolu.22. 1. 2021 7.55 hod.

Komunikačná závada
Telefonický oznam nahlásil na stálu službu Mestskej polície porozhadzované šatstvo v okolí kontajnerov na ulici Špačinskej. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa oznam zakladá na pravde. Šatstvo bolo vytiahnuté a porozhadzované okolo kontajnerového stojiska. Hliadka zistila, že niekto vypáčil dvere na kontajnery a porozhadzoval šatstvo po okolí. Hliadka Mestskej polície urobila z miesta fotodokumentáciu a celú udalosť nahlásila na príslušný referát Mestského úradu, ktorý prisľúbil nápravu.  


20. 1. 2021 19.05 hod.

Opustené šteniatko
Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície na Coburgovu ulicu, kde sa malo podľa oznamu nachádzať malé šteniatko. Psík, ktorý sa našiel bol neznámej rasy a mal čiernu farbu. Keďže sa na mieste nenašiel majiteľ, ani nikto, kto by sa k šteniatku hlásil, kolegovia psíka previezli do Trnavského útulku.                        

15. 1. 2021

Mestská polícia Trnava naozaj nemá núdzu o kuriózne prípady. Svedčí o tom aj udalosť, ktorá sa stala minulý piatok. Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Coburgovú, kde sa mala nachádzať sova zakliesnená v mriežke motorového vozidla. Kolegovia museli doslova vystrihovať sovu z masky motorového vozidla. V tomto prípade mala sova obrovské šťastie, kolegom sa ju podarilo opatrne vystrihnúť, umiestniť do prenosnej klietky. Z miesta bola prevezená na stálu službu Mestskej polície, kde si ju prišiel prevziať pracovník štátnej ochrany prírody. 
Video z celej udalosti si môžete pozrieť aj na: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29940-netradicny-zasah-metskej-policie-trnava-z-auta-vyslobodzovali-sovu/

18. 1. 2021 10.35 hod.

Odchytený psík
Hliadka Mestskej polície odchytila v Kamennom mlyne túlavého psíka. Psík bol neznámej rasy, čierno-bielej farby. Majiteľ svojho psíka nájde v Trnavskom útulku, kde bol hliadkou prevezený.  

9. 1. 2021 20.10 hod.

Vydanie bicykla z cykloveže
Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície na ulicu Staničnú, odkiaľ nahlásil muž stratu lístka z cykloveže. Po príchode na miesto muž hliadke uviedol všetky podrobnosti súvisiace s bicyklom, tie si kolegovia overili pomocou kamerového záznamu a zistili, že bicykel patrí naozaj mužovi. Po overení všetkých skutočností bol mužovi bicykel následne vydaný.

8. 1. 2021 12.30 hod.

Zhorené smetné nádoby
Majiteľ smetných nádob nahlásil na stálu službu Mestskej polície, že mu v čase medzi 03.00 hod. a 04.00 hod. zhoreli tri plastové smetné nádoby určené na komunálny odpad. Majiteľ smetných nádob k danej veci uviedol, že pri požiari sa mu poškodila aj fasáda rodinného domu. Neznámy páchateľ je podozrivý zo spáchania priestupku podľa  §50, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a to tým, že úmyselne spôsobil škodu na cudzom majetku.

 

7. 1. 2020 10.20 hod.

Asistovali zdravotnej službe
Hliadka Mestskej polície asistovala dopravnej zdravotnej službe, ktorá potrebovala pomoc pri prevoze imobilnej ženy. Kolegovia pomohli preniesť ženu z bytu do sanitky. Následne bola žena prevezená do nemocnice na vyšetrenie.

5. 1. 2021 9.44 hod.

Odišla bez kľúčov
Aj malá roztržitosť stačila na to, aby vodička motorového vozidla zabudla kľúče od motorového vozidla v jeho dverách. Kolegovia preto motorové vozidlo uzamkli. Našťastie sa našla majiteľka vozidla, ktorej hliadka kľúče vrátila.

 

5. 1. 2021 01.07 hod.

Rušenie nočného kľudu
Hliadka bola v túto neskorú hodinu vyslaná do mestskej časti Trnava – Modranka, kde dochádzalo k rušeniu nočného kľudu. Kolegovia na mieste zistili, že z bytu je počuť hlasná vrava, dupot a je pustená TV, ktorú počuť aj do susediacich bytov. Hliadka sa preto skontaktovala s domácim, ktorý sa ospravedlnil nielen kolegom, ale aj susedovi a prisľúbil nápravu. Kolegovia priestupcu tento krát len napomenuli.

 

4. 1. 2021 17.28 hod.

Poškodené vodovodné potrubie
Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Farárske, kde mala podľa oznamu z domu vyvierať voda. Hliadka hneď po príchode na miesto zistila, že sa oznam zakladá na pravde, z jedného zo starších domov vyteká prúdom voda. Dom mal zrejme poškodené vodovodné potrubie. Stála služba preto vyrozumela zodpovednú firmu, ktorá prisľúbila, že pošle technika, ktorý poškodenie opraví.4. 1. 2021 6.20 hod.

Škodová udalosť
Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na Dolné Bašty, odkiaľ volal vodič motorového vozidla, ktorému sa podarilo vyvaliť kovový stĺpik na zabránenie vjazdu na pešiu zónu. Po obhliadke miesta, kolegovia zistili,  že stĺpik nie je poškodený, ale len vytiahnutý zo skrutiek. Násle

 
Chcete vedieť, čo je nové?