Mesto Trnava

Z denníka mestskej polície

Mestská polícia mesta Trnava vyhlasuje:

výberové konanie na príslušníka Mestskej polície

Príslušník bude zaradený do výkonu hliadkovej služby v pracovných zmenách v nepretržitej prevádzke.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite poštou alebo osobne doručte do 30. 11. 2020 na adresu:

MESTO TRNAVA – Mestská polícia, Personálny referát, Trhová č. 2, 917 01 Trnava

Značka „Výberové konanie“

Všetky potrebné informácie o výberovom konaní na: https://www.trnava.sk/sk/clanok/ponuka-zamestnania

 

18. 10.2020 23.33 hod.

Rušenie nočného kľudu
Anonymný telefonický oznam na stálu službu mestskej polície nahlásil, že v ich bytovom dome dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka bola preto vyslaná na ulicu Teodora Tekela, tam na mieste zistila, že sa oznam zakladá na pravde a v bytovom dome na najvyššom poschodí naozaj dochádza k rušeniu nočného kľudu. Kolegovia sa preto skontaktovali s nájomníkom, ten bol poučený o tom, že sa svojim konaním dopúšťa priestupku. Nájomníkovi bola uložená bloková pokuta a bol upozornený, aby sa viac takéhoto konania nedopúšťal. Viac oznamov o rušení nočného kľudu z bytu na ulici Teodora Tekela stála služba neprijala.

17. 10. 2020 16.25 hod.

Odchytený psík Husky
Na základe telefonického oznamu sa hliadka mestskej polície presunula na Novomestskú ulicu, kde odchytila psíka rasy Sibírsky Husky. Psík bol presunutý do Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa.  

16. 10. 2020 15.34 hod.

Odchyt túlavého psíka
Na stálu službu mestskej polície oznamovateľka nahlásila voľne pohybujúceho psíka, ktorý sa jej podaril odchytiť. Hliadka sa preto ihneď vybrala na miesto, kde si psíka prevzala a previezli ho do Trnavského útulku. Zamestnankyňa útulku pri kontrole psíka zistila, že má čip, na základe tohto čipu bola zistená a kontaktovaná majiteľka psíka, s ktorou sa kolegovia dohodli a previezli psíka majiteľke na adresu trvalého pobytu.

15. 10. 2020 15.15 hod.

Nájdený mobilný telefón
Hliadku mestskej polície pri vykonávaní ich služobných činností zastavila žena, ktorá im podala mobilný telefón, ten našla na lavičke na ulici Novomestskej. Kolegovia prevzali mobilný telefón, bol zn. SAMSUNG, bol vypnutý a bol bez SIM karty. Hliadka nájdený telefón prevzala na stálu službu mestskej polície, kde si ho môže majiteľ nájsť.

15. 10. 2020 10.10 hod.

Túlavý psík
Stála služba prijala telefonický oznam, že po ulici Poštovej pobehuje túlavý psík hrdzavej farby. Kolegovia po príchode na miesto psíka odchytili, naložili do auta a previezli do Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa.

 

15. 10. 2020 08.00 hod.

Slovensko prijíma v súvislosti s infekčným ochorením COVID-19 nové opatrenia. Všetky dôležité a aktuálne informácie o prijatých opatreniach si môžete pričítať nižšie.
 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - týkajúce sa prekrytia dýchacích ciest

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - týkajúce sa uzatvárania zariadení

14. 10. 2020 14.00 hod.

Mestskí policajti pomáhajú aj pri záchrane života


V meste odvádzajú mravčiu prácu, vybavia stovky oznámení a podnetov od občanov, v službe sa musia popasovať s rôznymi neľahkými úlohami a veľakrát pomohli ochrániť zdravie i ľudský život. Príslušníci Mestskej polície mesta Trnava bývajú často na mieste udalosti prví, vyhodnocujú situáciu v náročných podmienkach a zasahujú v situáciách, keď rozhoduje čas.

„V prípade, že prídeme na miesto skôr než sanitka, poskytujeme zraneným prvú pomoc až do príchodu zdravotníkov. Nenahrádzame profesionálnu záchrannú službu, ale robíme všetko pre to, aby sme zvýšili ich šancu na prežitie a uzdravenie,“ hovorí náčelník Mestskej polície mesta Trnava Ivan Ranuša.

Mestská polícia v súčasnosti disponuje dvomi defibrilátormi, ktoré dokážu pomôcť v prípade zástavy srdca, keď ide doslova o sekundy. Náhlu zástavu srdca prežije menej ako 5 % postihnutých, ak je však defibrilátor pripojený do troch minút, šanca na prežitie stúpa až na 75 %.

„Samotná myšlienka zakúpenia defibrilátorov pre poriadkový útvar mesta vznikla z bezprostrednej praxe, pretože sme sa často stretávali s prípadmi, kedy bolo potrebné zavolať záchrannú službu. Tieto prenosné defibrilátory sú umiestnené v sídle mestskej polície na Trhovej 2 a sú dostupné Hasičskému a záchrannému zboru, Policajnému zboru SR a taktiež verejnosti pre prípad potreby,“ upresňuje I. Ranuša.

Poloautomatický externý defibrilátor AEDiPAD je vhodný aj na používanie nevyškolenými osobami. Používateľovi poskytuje jednoduché a jasné hlasové pokyny krok za krokom. Využíva sa pri ventrikulárnej fibrilácii a rýchlej ventrikulárnej tachykardii, čo sú dve najčastejšie príčiny náhlej zástavy srdca. Tento stav môže nastať bez varovania u človeka akéhokoľvek veku a jediným efektívnym riešením je aplikácia defibrilačného šoku.

Okrem problémov so srdcom dokážu príslušníci mestskej polície podať prvú pomoc aj v rôznych iných kritických situáciách –  pri poruchách vedomia, dusení sa, kŕčových stavoch, zlomeninách, krvácaní, šoku a podobne. Sú školení pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora, aby nadobudli teoretické znalosti i praktické zručnosti.

Tento rok zasahovali príslušníci mestskej polície pri záchrane ľudského života a zdravia v 45 prípadoch. Vo väčšine z nich na miesto zásahu následne privolali Rýchlu zdravotná pomoc – išlo prevažne o zranenia spôsobené pošmyknutím, resp. pádom či už z dôvodu náhlej nevoľnosti alebo požitia alkoholu.

V rámci hliadkovej služby našla MsP za rok 2020 zatiaľ 84 osôb pod vplyvom alkoholu a 38 z nich odviezla priamo na adresu trvalého bydliska. Mestskí policajti pritom varujú, že nadmerné požitie alkoholu býva nebezpečné najmä v zimných mesiacoch, keď hrozí podchladenie.

Rôzne prípady, ktoré Mestská polícia mesta Trnava riešila, sú zaznamenané v Denníku mestskej polície na webe trnava.sk. A ak majú prípady šťastné konce, poďakovanie od občanov je už len čerešničkou na torte:

„Dobrý večer, neviem, kde to napísať (zainteresované strany nemajú Facebook), tak píšem rovno vám, lebo mestská polícia je pod mestom. Dnes sa nám stala malá nehoda – 12-ročný syn si pri bicyklovaní zlomil ruku a vyzeralo to strašidelne. Veľmi nám pomohla okoloidúca pani a mestskí policajti, ktorí náhodou tiež šli okolo. Ich psychická podpora, venovaný čas a pomoc, kým som k synovi prišla, a kým ho odviezla sanitka (lebo ja som po vzhliadnutí zranenia nebola veľmi užitočná) boli na nezaplatenie a som šťastná a vďačná, že v Trnave sú stále správni ľudia. Medaila sa asi za takéto prípady nedáva, ale aspoň morálne ohodnotenie si zaslúžia. Vážim si ich prácu. Samozrejme, vďaka aj personálu pohotovosti a lekárovi, ktorý z ruky v tvare Z spravil znovu I. Nech sa o týchto inštitúciách vraví, čo chce, ja mám znovu len dobré skúsenosti a verím, že stále tu pracujú ľudia, ktorí sú aj citliví aj odborní.“

(Poďakovanie príslušníkom mestskej polície Tomášovi Langovi a Róbertovi Mäsiarovi od matky zraneného chlapca, redakčne upravené)

Viac o konktrétnych prípadoch si môžete prečítať aj na stránke:

https://www.trnava.sk/sk/clanok/mestski-policajti-pomahaju-aj-pri-zachrane-zivota

13. 10. 2020 08.00 hod.

Odborná príprava príslušníkov mestskej Polície Trnava

Obecné a mestské polície ako neštátne, verejné, policajno bezpečnostné služby (poriadkové útvary obcí a miest) sa svojou činnosťou výrazne podieľajú na eliminovaní uličnej kriminality, na zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v obciach a mestách. Pri plnení úloh zasahujú aj do ľudských práv a slobôd osôb z dôvodov a spôsobom, ktoré upravuje zákon. Najmä výkon služobných zákrokov priamo v aplikačnej činnosti stavia príslušníkov obecných a mestských polícií do situácií, kedy sú priamo konfrontovaní s reálnym porušovaním zákona a vystavení skúške svojej profesionálnej (odbornej, psychickej) pripravenosti, zvládnuť taktiku a techniku služobných zákrokov.

Napriek uvedenému, odborná služobná príprava príslušníkov obecných a mestských polícií na Slovensku v školiacich zariadeniach v trvaní 520 vyučovacích hodín, nedokáže plnohodnotne pripraviť policajtov na výkon policajnej praxe. Proces profesionalizácie mestských, policajných poriadkových útvarov je preto veľa krát postavený na osobnom prístupe náčelníka obecnej alebo mestskej polície v zmysle nepretržitého zabezpečovania odborného výcviku a školenia policajtov. Je to proces dlhodobý a ťažký.

Príslušníci mestskej polície sa práve preto, každý rok pravidelne zúčastňujú cvičných ostrých strelieb. Ani tento rok nebol výnimka. Cvičné ostré streľby sa tento rok uskutočnili v 41. týždni a zúčastnili sa jej všetci príslušníci. Strelecká príprava bola zameraná na všeobecné zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou a dynamickú streľbu. Cvičné ostré streľby prebiehali pod vedením skúseného streleckého inštruktora.

13. 10. 2020 08.00 hod.

Momentálna situácia nie je jednoduchá. Zhoršujúca situácia infekčného respiračného ochorenia COVID-19 si od nás vyžaduje zodpovedné správanie a dodržiavanie pravidiel. Ochránime tak seba a svojich blízkych. Policajti na mestskej polícii sa počas služby stretávajú s veľkým množstvom ľudí, práve preto pristúpilo vedenie mestskej polície z dôvodu ochrany príslušníkov a ich rodín, ale aj vás k preventívnemu testovaniu. Momentálne sú všetky vykonané testy negatívne. Nepodceňujme situáciu a chráňme sa!

11. 10. 2020 9.45 hod.

Nájdená EČV
Neznámy pán priniesol na stálu službu mestskej polície odpadnutú tabuľku s evidenčným číslom vozidla. EVČ našiel na ulici Hospodárskej v Trnave. Kolegyňa na základe EVČ zistila majiteľa vozidla, ktorý bol následne kontaktovaný a vyrozumený o tom, že EVČ z jeho vozidla sa nachádza na stálej služby mestskej polície na Trhovej ulici v Trnave, kam si v popoľudnajších hodinách prišiel pre znaku.

10. 10. 2020 19.30 hod.

Bicykel hodený v kríkoch
Anonym nahlásil na stálu službu mestskej polície, že na ulici Štefana Moyzesa je odhodený bicykel. Kolegovia bicykel po príchode na miesto našli odhodený v kríkoch, bol v nepojazdnom stave a mal defekty na oboch kolesách. Bicykel bol zn. Diamond Back, čiernej farby a kapsičkou, ktorý bol odovzdaný na Okresný úrad v Trnave. 

10. 10. 2020 18.08 hod.

Túlavé šteniatko
Hliadka mestskej polície bola vyslaná na ulicu Terézie Vansovej, kde sa mal podľa oznamu nachádzať túlavý psík. Po príjazde na miesto uvideli kolegovia malého, bieleho kríženca. Psík nemal bohužiaľ známku, na základe ktorej by mohol byť zistený majiteľ. Z tohto dôvodu bol psík prevezený do Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa.        

10. 10. 2020 17.17 hod.

Voľne pobehujúci pes
Hliadka mestskej polície bola vyslaná na ulicu Skladovú, kde sa mal podľa oznamu potulovať psík - bígel. Hliadka hneď po príchode na miesto psíka našla pri bráne podniku. Podľa známky bol zistený majiteľ psíka, ktorému bol psík prevezený na adresu trvalého pobytu. Majiteľ vysvetlil kolegom, že psík býva voľne pustený vo dvoje, ale vôbec netuší, ako sa mohol dostať na susedov pozemok. Kolegovia majiteľa psíka poučili o tom, že sa dopustil priestupku a to tým, že nezabránil voľnému pohybu psa, za ktorý mu môže byť udelená pokuta.

10. 10. 2020 11.15 hod.

Zranený muž
Hliadka mestskej polície bola požiadaná o asistenciu pri preverovaní oznamu. Na Trstínskej ceste mal ležať neznámy zranený muž. Hliadka mala čo robiť, aby muža našli, až po prehľadaní celého okolie sa im podarilo nakoniec nájsť. Muž sedel na paletách a keď k nemu hliadka pristúpila, oznámil im, že nemôže chodiť. Z tohto dôvodu mu bola privolaná RZP, ktorá sa o muža postarala.   

 

11. 10. 2020 8.00 hod.

Asistencia záchranných zložiek
Včera vykonávali všetky hliadky mestskej polície asistenciu so zložkami integrovaného záchranného systému. Dôvod? Požiar na Trstínskej ceste, kde došlo v skorých ranných hodinách k veľkému požiaru. Plamene zachvátili halu, v ktorej sa nachádzala predajňa sedačiek. Z dôvodu rozsiahleho požiaru musela byť uzatvorená Trstínska cesta, kde bolo potrebné odkláňať dopravu. V blízkosti požiaru bolo zadymené ovzdušie, bol cítiť štipľavý nepríjemný zápach, dôsledkom ktorého boli prevádzky v nákupnom centre zatvorené. Tu vykonávali naši kolegovia počas celého dňa asistenciu a odkláňali dopravu tak, aby mohol hasičský a záchranný zbor bez komplikácií vykonávať potrebné úkony na uhasenie požiaru.9. 10. 2020 10.11 hod.

Komunikačná závada
Kolegovia vykonávali kontrolnú pochôdzkovú činnosť na ulici Andreja Žarnova, kde zistili poškodenú cestnú komunikáciu. Z miesta bola vyhotovená fotodokumentácia a bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odposlaný na príslušný referát Mestského úradu.8. 10. 2020 20.30 hod.

Odchyt psíka
Hliadka mestskej polície bola vyslaná na ulicu Andreja Kubinu, kde odchytila psíka kríženca ratlíka. Psík bol čiernej farby a bol umiestnený do Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa.

 

7. 10. 2020 17.32 hod.

Vydanie bicykla z cykloveže   
Hliadka mestskej polície sa presunula na ulicu Kollárovú k cykloveži, kde ju už čakal muž, ktorý sa nevedel dostať k svoju bicyklu. Ten uložil do veže v skorých ranných hodinách, ale stratil lístok, na základe ktorého mu má byť bicykel vydaný. Muž preto hliadke dopodrobna opísal bicykel a čas, kedy bicykel na veže vkladal. Pomocou kamerového záznamu si kolegovia overili pravdivosť uvedených údajov, ktoré sa zakladali na pravde a bicykel bol mužovi vydaný.  


7. 10. 2020 11.30 hod.

Vyhodený sedacia súprava
Telefonický oznam nahlásil na stálu službu mestskej polície oznam, v ktorom uviedol, že neznámy páchateľ práve umiestnil pred vchodovú bránu nadrozmerný odpad. Hliadka sa preto vybrala na Coburgovu ulicu, kde ich čakal oznamovateľ udalosti. Hliadka sa dozvedala, že neznámy páchateľ buď v neskorých nočných alebo skorých ranných hodinách vyniesol pred vchodovú bránu nadrozmerný odpad (sedaciu súpravu). Šetrením sa nepodarilo zistiť majiteľa odpadu, preto hliadka vytvorila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam, ktorý bol odposlaný na mestský úrad Trnava na odstránenie. Neznámy páchateľ  sa dopustil priestupku a to tým, že uložil odpad na iné miesto než na miesto určené mestom.

6. 10. 2020 13.40 hod.

Komunikačná závada
Kolegovia pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti na Dolnopotočnej smerom k OD Jednota zistili,  že je poškodený a ohnutý kovový kolík, ktorý slúži k zamedzeniu vjazdu motorových vozidiel na pešiu zónu. Hliadka preto z miesta vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam, ktorý odstúpila na príslušný referát Mestského úradu Trnava.

6. 10. 2020 12.30 hod.

Prehnitý strom
Kolegovia boli pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti upozornení, na prehnitý strom. Pri Židovskom cintoríne na ulici Nitrianskej sa naozaj nachádzal prehnitý strom, ktorý v minulosti padol aj na cestu a tvoril tam nebezpečnú prekážku. Kolegovia pri obzeraní stromu zistili, že sa rozpadá z vnútra a môže hoci kedy spadnúť na cestu alebo na chodník a spôsobiť tak niekomu úraz. Z tohto dôvodu kolegovia vytvorili potrebnú fotodokumentáciu, aby príslušné orgány vedeli identifikovať strom, spísali úradný záznam, ktorý odposlali na príslušný referát Mestského úradu k doriešeniu.

5. 10. 2020 8.45 hod.

Odlomený konár
Telefonický oznam nahlásil na stálu službu mestskej polície, že na ulici Bedřicha Smetanu je zlomený strom. Hliadka ihneď po príchode uvidela zlomený strom, ten svojim pádom poškodil motorové vozidlo, ktoré bolo odparkované pod ním. Hliadka mestskej polície celý čas asistovala pri vypilovávaní stromu, skontaktovala sa s majiteľom vozidla, ktorého poučila o uplatnení si náhrady škody, ktorá mu bola spôsobená.    

3. 10. 2020 17.00 hod.

Komunikačná závada
Telefonický oznam nahlásil na stálu službu mestskej polície vyvrátený strom, ktorý ohrozuje ľudí. Hliadka hneď po príchode na ulicu Čajkovského zistila, že sa oznam zakladá na pravde. Hliadka na mieste zistila, že vyvrátený strom nezasahoval do cestnej komunikácie, nie je spadnutý ani nad chodníkom, preto sa hliadka rozhodla miesto v okolí stromu opáskovať páskou, vec zadokumentovala a celá udalosť bola odposlaná na príslušný úrad.

3. 10. 2020 13.52 hod.

Komunikačná  závada
Hliadka mestskej polície bola vyslaná na cestu medzi Trnavou a mestskou časťou Oravné. Na cestnej komunikácii sa mala podľa oznamu nachádzať prekážka, ktorá by mohla spôsobiť dopravnú nehodu, ak by ju vodič motorového vozidla spozoroval príliš neskoro. Kolegovia sa preto urýchlene vybrali na miesto, kde sa naozaj na ceste nachádzal drevený hranol, ktorý bol hliadkou z cesty okamžite odstránený.    


3. 10. 2020 8.50 hod.

Komunikačná závada

Hliadka pri svojej kontrolnej činnosti zistila, že v parku Janka Kráľa je vyvalený kovový kolík, ktorý bol osadený z dôvodu zabránenia prejazdu motorových vozidiel cez park Janka Kráľa. Hliadka z tohto dôvodu vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam.  Kolík, ktorý bol odhodený v blízkosti chodníka bol hliadkou prevezený na stálu službu. Hliadka, ktorá vykonávala kontrolu si bola vedomá opakovaného odstraňovania kolíkov, sa rozhodla skontrolovať aj ďalšie kolíky, ktoré boli taktiež odstránené, tie bohužiaľ neboli nájdené. Celá situácia bola nahlásená na príslušný referát Mestského úradu.      

 

2. 10. 2020 16.20 hod.

Nájdená peňaženka
Na stálu službu priniesol nálezca peňaženku, ktorú našiel na ulici Hornopotočnej. V peňaženke sa nachádzali rôzne doklady, karty, preukaz poistenca a doklady od motorového vozidla, na základe ktorých sa dal identifikovať ich majiteľ. Ten si prišiel peňaženku na druhý deň prevziať na stálu službu mestskej polície sídliacej na Trhovej ulici.2. 10. 2020 9.00 hod.

Odchyt zvierat
Kolegovia mali plné ruky práci pri odchytávaní štyroch mačiatok.  Majiteľ sa chcel asi týchto živých tvorov zbaviť, tak ich odložil na miesto v blízkosti Trnavského útulku, kde ich kolegovia pochytali a premiestnili ich na veterinárnu kliniku, kde čakajú na svojich nových majiteľov.

1. 10. 2020 17.15 hod.

Nájdená peňaženka
Nálezca priniesol na stálu službu mestskej polície peňaženku hnedej farby, ktorú našiel v OD Jednota nachádzajúcej sa na Trojičnom námestí v Trnave. Na základe dokladov, ktoré sa v peňaženke nachádzali vedela stála služba identifikovať majiteľa peňaženky, ktorý si prišiel peňaženku prevziať.

 

1. 10. 2020 11.15 hod.

Komunikačná závada

Telefonický oznam nahlásil na stálu službu mestskej polície, že na ulici Jána Bottu je ohnuté zvislé dopravné značenie. Po príchode na miesto hliadka zistila, že sa oznam zakladá na pravde. Poškodené dopravné značenie bolo nafotené, bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odposlaný na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.

1. 10. 2020 00.20 hod.

Opäť dostalo písmeno z názvu #TRNAVA zabrať

Zamestnanec kamerového systému spozoroval, ako neznámy muž vylieza na písmeno „T“ z nápisu #TRNAVA. Hliadka hneď po prijatí oznamu vyrazila na ulicu Hlavnú, kde uvidela muža, ktorý sa rýchlym krokom snaží odísť z miesta. Hliadka muža zastavila, opoznala z kamerového systému. Muž sa dopustil priestupku a to tým, že spôsobil škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.  
      

30. 9. 2020 9.05 hod.

Komunikačná závada

Hliadka mestskej polície pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti zistila, že na ulici Paulínskej je poškodená dlažobná kocka, o ktorú by sa mohol niekto potknúť a spôsobiť si zranenie. Z tohto dôvodu bola vyhotovená potrebná fotodokumentácia, bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odposlaný na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.

 

30. 9. 2020 8.00 hod.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Slovensku sprísňuje od 1. októbra opatrenia. Hlavným cieľom prijatých opatrení je snaha zabrániť prudkému šíreniu ochorenia. Žiadame vás o dôsledné dodržiavanie stanovených opatrení, ktoré vás, ale aj vašich blízkych môžu ochrániť pred ochorením.
Viac informácií o prijatých opatreniach si môžete prečítať tu:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

29. 9. 2020 7. 15 hod.

Asistencia pri výrube stromov

Hliadka mestskej polície bola požiadaná o asistenciu pri výrube stromov na ulici Paulínskej. Spoločnosť, ktorá realizovala výrub potrebovala odstrániť starý chorý strom a aj napriek tomu, že mali miesto ohradené potrebovali asistenciu našich kolegov. Hliadka preto v danom úseku zabezpečovalo celé okolie tak, aby neprišlo k žiadnemu nebezpečenstvu alebo ohrozeniu okoloidúcich obyvateľov. Počas výrubu hliadka nezaznamenala žiadne nedostatky a po odstránení stromu mohla prejsť k ďalším svojim činnostiam.

29. 9. 2020 4.18 hod.

#TRNAVA opäť pod paľbou vandala

Zamestnanec kamerového systému spozoroval na ulici Hlavnej muža, ktorý manipuloval s #TRNAVA. Muž otočil písmeno „A“. Na miesto bola preto vyslaná hliadka mestskej polície, ktorej sa podarilo muža zastihnúť a stotožniť s kamerovým záznamom. Za prítomnosti hliadku bol muž vrátený späť k nápisu #TRNAVA a písmeno dal do pôvodného stavu. Menovaný sa svojim konaním dopustil priestupku a to tým, že úmyselne spôsobil škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.


 

28. 9. 2020 21.10 hod.

Komunikačná závada
Kolegovia boli vyslaní na ulicu Hlavnú k Evanjelickému domu, odkiaľ bol hlásený poškodený kovový stĺpik. Hliadka kovový stĺpik našla, bol osadený na betónovej dlažbe a držal už len na jednej kotve. Z tohto dôvodu bola vyhotovená fotodokumentácia, bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odposlaný na príslušný referát mestského úradu v Trnave.  

28. 9. 2020 12.55 hod.

Nájdená peňaženka
Na stálu službu mestskej polície priniesol neznámy muž peňaženku, ktorú našiel na toaletách v podniku na ulici Štefánikovej. V peňaženke sa nachádzali rôzne doklady, na základe ktorých vedeli identifikovať majiteľa peňaženky, ten bol telefonicky vyrozumený a peňaženku si prišiel ešte v daný deň prevziať.    

27. 9. 2020 2.00 hod.

Našli mobilný telefón a kľúče
Kolegovia pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti na ulici  Hlavnej našli na zemi padnutý mobilný telefón a kľúče z motorového vozidla s koženou kľúčenkou. Keďže sa v okolí nikto nenachádzal, veci boli umiestnené na stálej službe mestskej polície. V skorú rannú hodinu toho istého dňa sa dostavil na stálu službu mestskej polície mladý muž, ktorý prišiel zisťovať, či sa náhodou nenašli predmetné veci. Muž svojej veci podrobne opísal, načo mu boli následne vydané.

 

26. 9. 2020 23.05 hod.

Rušenie nočného kľudu

Stála služba prijala telefonický oznam na stálu službu mestskej polície o tom, že na ulici Mozartovej dochádza k rušeniu nočného kľudu.  Hliadka po príchode na miesto už pri vystupovaní z výťahu započula hlasnú hudbu a smiech. Po zazvonení na príslušný byt otvorila žena, ktorá bola poučená o rušení nočného kľudu, tá si bola vedomá priestupku, bola jej navrhnutá bloková pokuta, ktorú zaplatila. Žena hliadke ďalej prisľúbila, že sa stíši a v byte už bude kľud.

Viac telefonických oznamov o rušení nočného kľudu v danom byte už stála služba neprijala.

25. 9. 2020 17.45 hod.

Neuzamknutá lekáreň
Stála služba prijala telefonický oznam, že miestna lekáreň nie je uzamknutá a nikto sa v nej nenachádza. Hliadka došla na mieste k zisteniu, že zrejme zamestnanec lekárne, ktorý v daný deň končil službu, ju zle uzamkol alebo ju neuzamkol vôbec a odišiel domov. Na všetkých uvedených telefónnych číslach sa nedalo nikomu dovolať, snažili sa dohľadať kontraktné údaje prostredníctvom centrálneho dispečingu lekárne, ale aj cez živnostenský list, bohužiaľ čísla boli buď utajené alebo ich nikto nebral. Cela udalosť bola preto nahlásená aj na OO PZ o požiadala ich o pomoc pri vypátraní telefónneho čísla a o asistenciu. Nakoniec sa podarilo kontaktovať zamestnankyňu, ktorá pracuje pre rovnakú lekáreň, len na inej ulici. Zamestnankyňa prevádzku uzamkla a hliadky, ktoré zabezpečovali celý čas tento objekt mohli ísť k ďalším udalostiam.  

24. 9. 2020 10.30 hod.

Komunikačná závada
Stála služba vyslala svoju hliadku na  ulici Vladimíra Clementisa, kde sa mal nachádzať prepadnutý kanál. Po prejdení okolia kolegovia naozaj našli železný poklop, ktorý bol osadený v betóne, ten bol prasknutý a prepadal sa, čím hrozilo nebezpečenstvo. Hliadka danú udalosť zadokumentovala, spísala úradný záznam a ten odstúpila na príslušný referát mestského úradu v Trnave.

24. 9. 2020 14.20 hod.

Nájdená kabelka
Nálezkyňa priniesla na stálu službu mestskej polície sivú kabelku. Po preskúmaní obsahu kabelky našli kolegovia mobilný telefón a karty ŽSR vystavené na konkrétne meno, na základe ktorého vedeli kontaktovať majiteľku kabelky o náleze a upovedomení, že si môže prísť kabelku vyzdvihnúť na stálu službu mestskej polície na Trhovú ulicu, čo aj urobila.  


24. 9. 2020 12.28 hod.

Vyvážal odpad na verejné priestranstvo
Telefonický oznam nahlásil na stálu službu mestskej polície znel, že neznámy muž vyváža nákladným vozidlom stavebný odpad na verejné priestranstvo. Stála služba preto urýchlene vyslala na dané miesto službukonajúcu hliadku, ktorá šetrením zistila, že stavebný odpad sa tam vyváža už od pondelka. Počas zisťovania všetkých skutočností, hliadka zistila páchateľa tohto protiprávneho konania. Páchateľ sa ku skutku priznal a priznal aj to, že na vyvážanie neporiadku nemá žiadne povolenie od majiteľa pozemku. Mužovi bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatil a bol upozornený, že je povinný skládku odstrániť. Muž prisľúbil, že skládku odstráni do konca mesiaca, čo samozrejme hliadka skontroluje.

 

23. 9. 2020 14.25 hod.

Fajčil na zastávke MHD
Hliadka počas vykonávania svojej kontrolnej činnosti uvidela fajčiť mladého muža pod prístreškom MDH.  Muž sa svojim konaním dopustil priestupku a to preto, že je zakázane fajčiť v prostriedkoch hromadnej dopravy, priestoroch žel. staníc, čakárňach, prístreškoch, krytých nástupištiach a otvorených nástupištiach do vzdialenosti 4 m od plochy nástupíšť a preto mu bola uložená bloková pokuta.


    
23. 9. 2020 5.49 hod.

Poškodený nápis #TRNAVA
Pracovník kamerového systému spozoroval, ako neznámy muž poškodil jedno z písmen #TRNAVA. Ihneď bola na miesto vyslaná hliadka a tá zistila, že bolo prevrátené písmeno A, ktoré následkom pádu prasklo. Hliadkou bola na mieste vyhotovená fotodokumentácia udalosti, bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odstúpený na priestupkový referát k ďalšiemu doriešeniu.

23. 9. 2020 5.24 hod.

Opäť si to odniesol vrátnik Portario
Opakované ničenie postavičky z GPS hry Mocný opasok spozoroval zamestnanec kamerového systému v skorých ranných hodinách. Postava je bohužiaľ atakovaná opakovane, čím sa narúša aj jej stav. Po poslednom útoku bol zhodený na zem, poškodenú mal čiapku, krk a obe ruky, čím jej páchateľ spôsobil značné škody. Páchateľ podľa kamerového záznamu zhodil na zem šaša u utekal do Ružového parku. Neznámy páchateľ sa dopustil priestupku podľa § 50 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Hliadka spísala úradný záznam o udalosti a vec postúpila na referát priestupkov na ďalšie doriešenie.

 

22. 9. 2020 10.00 hod.

Zajac pobehoval po ubytovni
Kolegovia odchytili na ubytovni na Coburgovej ulici zajaca, ktorý tam pobehoval po chodbe. Zajačik tam zostal po tom, čo ho tam jeho majitelia pri sťahovaní nechali opusteného. Zajko bol odchytený a umiestnený do Trnavského útulku.

22. 9. 2020 7.30 hod.

Poškodené zábradlie
Kolegovia pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti zistili, že na lávke na Coburgovej ulici je skorodované zábradlia a to až do takého stavu, že je pre okoloidúcich a môže prísť k zraneniu. Kolegovia preto vytvorili potrebnú fotodokumentáciu, spísali úradný záznam a ten odposlali na príslušný referát mestského úradu.22. 9. 2020 9.33 hod.

Komunikačná závada
Hliadku mestskej polície počas vykonávania ich kontrolnej činnosti oslovila neznáma žena, ktorá ju požiadala o vyriešenie problému s drevenými paletami, ktoré sú naukladané pri hradobnom opevnení. Drevené palety tam kazia estetický dojem a môžu byť nebezpečné pre hrajúce sa deti. Hliadka z danej udalosti vyhotovila potrebnú dokumentáciu, spísala úradný záznam a danú vec oznámila príslušnému orgánu.  


22. 9. 2020 7.40 hod.

Záchrana uväzneného holuba
Kolegovia vyslobodzovali poštového holuba, ktorý uviazol na balkóne bytu. Hliadka mestskej polície po príchode na miesto holuba odchytila a vypustila do prírody.


 

22. 9. 2020 04.05 hod.

Poškodený výťah
Hliadka mestskej polície bola vyslaná na ulicu Na hlinách, odkiaľ nahlásila vystrašená oznamovateľka poruchu výťahu. Z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva sa hliadka urýchlene presunula na miesto preveriť celú situáciu. Svojou kontrolou kolegovia zistili, že motor výťahu sa nevypína a stále beží. Hliadka preto vybehla na poschodie, na ktorom sa nachádzal odstavený výťah, tam čakala aj oznamovateľka, ktorá sa bála, že výťah vybuchne. Z dôvodu nebezpečenstva kolegovia kontaktovali pracovníka poruchovej služby, ktorý prišiel motor vypnúť. Následne hliadke uviedol, že počká až kým sa nevyhladne motor výťahu a potom poruchu odstráni.

 

21. 9. 2020 9.51 hod.

Porušená rozvodná skriňa
Stála služba prijala telefonický oznam on pána, ktorý dennodenne uzamyká Tŕnitú uličku, že je porušená rozvodná skriňa, z ktorej vytŕčajú nezaizolované káble z elektriny a ľudom, ktorí prechádzajú cez uličku hrozí nebezpečenstvo. Z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva sa rozhodlo nechať uličku uzamknutú, bol kontaktovaný zamestnanec mestského úradu a firma Siemens, ktorí prisľúbili odstránenie závady.21. 9. 2020 13.12 hod.
Zranená žena
Kolegyne počas vykonávania svojej kontrolnej činnosti na ulici Paulínskej uvideli na lavičke sediacu zakrvavenú ženu. Kolegyne nestratili duchaprítomnosť, ihneď pristúpili k žene a snažili sa zistiť, či je v poriadku. Nakoľko sa žena necítila dobre, neustále strácala rovnováhu, bola dezorientovaná, vykazovala známky otrasu mozgu a mala hlboké tržné rany nad ľavým okom, bola jej okamžite privolaná RZP. Hliadka sa celý čas snažila komunikovať so zranenou ženou a držala ju pri vedomí až do príchodu RZP, ktorá si po príchode na miesto ženu ihneď prevzala a na ďalšie ošetrenie bol nutný prevoz do FNsP Trnava. Zranenej žene praje mestská polícia skoré uzdravenie.

21. 9. 2020 14.45 hod.

Odchyt netradičného zvieratka
Kolegovia na ulici Kalinčiakovej odchytili malé netradičné zvieratko, suchozemskú korytnačku. Korytnačka bola odovzdaná na zvieracú kliniku na Orešianskej ceste, kde čaká na svojho majiteľa.

Tento príbeh strateného zvieratka má šťastný koniec. Majiteľ korytnačky sa ozval a zvieratko mu bolo odovzdané. Určite je spokojný aj majiteľ aj zviera.


 

20. 9. 2020 18.00 hod.

Spadnutý konár
Z ulice Študentskej bol nahlásený spadnutý konár na chodníku. Hliadka bola preto vyslaná na miesto udalosti preveriť oznam. Bolo zistené, že konár zo stromu v priemere 15 cm leží pozdĺž chodníku, netvorí prekážku a nehrozí žiadne nebezpečenstvo, z miesta preto hliadka vytvorila fotodokumentáciu, spísala úradný záznam a ten odposlala na príslušný referát mestského úradu na ďalšie doriešenie.  

19. 9. 2020 12.35 hod.

Nájdený mobilný telefón
Mladý muž odovzdal na stálu službu mestskej polície mobilný telefón zn. LG. Mobilný telefón našiel muž na ulici Jána Hollého, má prasknutý display a je umiestnený na stálej službe, kde si ho môže majiteľ nájsť.

19. 9. 2020 2.05 hod.

Napadnutí policajti
Kolegovia sa pri výkone svojich povinností stretávajú s rôznym správaním ľudí. V noci zo soboty na nedeľu na Trojičnom námestí sa priamo pred motorové vozidlo postavil muž a rozhodol sa močiť. Z neškodného upozornenia, nastala situácia, ktorú asi nikto nečakal. Mladý muž začal hliadku najprv slovne a neskôr fyzicky napádať, čo vyústilo až to takého agresívneho správania, že muž musel byť prevezený na stálu službu mestskej polície, kde si ho prevzala hliadka PZ, pretože je muž podozrivý zo spáchania trestného činu.

18. 9. 2020 14.15 hod.

Poškodený plastový obrubník
Na Špačinskej ceste bol poškodený plastový obrubník, ktorý lemoval ostrovček kruhového objazdu. Kolegovia prisunuli obrubník ku kraju ostrovčeka, ale nakoľko bolo poškodené ukotvenie obrubníku, vec bola riadne zadokumentovaná a oznámená príslušnému orgánu.

18. 9. 2020 08.00 hod.

Trnava od 21. septembra sprísňuje opatrenia
Krízový štáb mesta na svojom rokovaní vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii rozhodol, že od pondelka 21. septembra 2020 budú v rámci pôsobnosti samosprávy platiť sprísnené opatrenia na predchádzanie šírenia koronavírusu. Zároveň sa na základe rozhodnutia konzília odborníkov na štátnej úrovni prepína tzv. COVID semafor v rámci okresu Trnava na červenú.

„Všetky kroky konzultujeme s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Prosíme občanov, aby sa správali zodpovedne k sebe aj k okoliu a rešpektovali aktuálne usmernenia. Je veľmi dôležité dbať na dôkladnú hygienu rúk, dodržiavať bezpečné odstupy a samozrejme, nosiť ochranné rúško,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.

Viac informácií ohľadne opatrení si môžete prečítať tu:
https://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnava-od-21-septembra-sprisnuje-opatrenia

16. 9. 2020 10.00 hod

Európsky týždeň mobility

Dopravná výchova, to bola téma prednášok, ktoré tento týždeň mestská polícia v spolupráci zo Zdravím mestom Trnava absolvovala. Dôvodom bol Európsky týždeň mobility, ktorý prebieha každoročne od 16. - 22. septembra a mestská polícia bola aj tento rok jej súčasťou. Prednášky boli venované žiakom 4. – 5. ročníka základných škôl a tú najväčšiu pozornosť venovali mestskí policajti téme: Účastníci cestnej premávky. Snaha mestskej polície spočíva vo vštepovaní pravidiel cestnej premávky deťom od útleho veku a vychovať tak zodpovedných účastníkov cestnej premávky.

Viac k Európskemu týždňu mobility a programu si môžete prečítať aj na:

https://www.trnava.sk/sk/aktualita/dve-su-viac-ako-styri-hovori-trnavska-kampan-pocas-europskeho-tyzdna-mobility-2020

16. 9. 2020 v čase o 08.00 hodine.

Postavy hry Mocný opasok sú terčom vandalizmu.

Od prvého umiestnenia figurín GPS hry Mocný opasok už uplynul nejaký ten čas. Hra zaujala nielen tých, ktorí sa z hry tešia a prídu si ju zahrať. Žiaľ, figuríny sa stali centrom pozornosti aj tých, ktorí v nich nachádzajú objekt svojho záujmu z iných dôvodov. Jedná sa najmä o mladých ľudí v alkoholickom opojení, ktorí nepochopili zmysel umiestnených figurín a ako „správni, nebojácni hrdinovia“ si dokazujú svoju odvahu a silu na bezbranných strážcoch mesta. Na figuríny vyliezajú, udierajú a kopú do nich, čím spôsobujú škody, ktoré potom mrzia všetkých, ktorým sa hra páči. Mestská polícia týmto upozorňuje každého, kto by mal chuť kopnúť, udrieť si do niektorej z unikátnych sôch alebo ju prevratiť, že verejné priestranstvá v meste sú nepretržite monitorované kamerovým systémom, ktorý takéto nezákonné konanie zaznamená. Pomocou mestského kamerového systému sa mestskej polícii zatiaľ darí identifikovať a následne usvedčiť páchateľov takéhoto neakceptovateľného, protizákonného správania. Hliadky mestskej polície sú pripravené chrániť mestský majetok a dokážu vykonať policajný zásah na mieste udalosti bezprostredne potom, čo operátor kamerového systému udalosť zaregistruje. Naposledy bol takýto „hrdina“ kamerovým systémom zaznamenaný a následne hliadkou zadržaný v noci 15.9.2020. Páchateľ takéhoto protiprávneho konania sa svojim nezodpovedným konaním môže dopustiť buď priestupku proti majetku alebo trestného činu. Právna kvalifikácia skutku závisí od výšky spôsobenej škody. Je samozrejmé, že náklady spojené s rekonštrukciou figurín bude mesto vyžadovať od vandalov.

17. 9. 2020 17.15 hod.

Konár opierajúci sa o pouličné osvetlenie
Stála služby vyslala na ulici Špačinskú hliadku, ktorá mala preveriť oznam o pouličnej lampe, o ktorú sa opiera konár a počas nepriaznivejšieho počasia môže prísť k rozbitiu sklenenej výplne lampy. Hliadka z tohto dôvodu vytvorila potrebnú fofodokumentáciu, spísala úradný záznam, ktorý odposlala na príslušný referát mestského úradu v Trnave.

16. 9. 2020 20.25 hod.

Nepovolená skládka
Na ulici Golianovej zistili kolegovia, že pri kontajnerovom stojisku sa nachádza nelegálna skládka. Páchateľ, ktorý vyviezol odpad (stoličky, dosky, šuplíky a rôzny bytový neporiadok) sa dopustil priestupku a to tým, že odložil rôzne predmety na miesta, ktoré nie sú na to určené. Celá udalosť bola riadne zadokumentovaná a bola odoslaná na priestupkový referát Mestskej polície a prešetrenie celej udalosti.

16. 9. 2020 14.30 hod.

Poškodené dopravné značenie
Na ulici Osadnej sa nachádza poškodené dopravné značenie – Zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Takto znel anonymný oznam na stálu službu mestskej polície. Stála služba preto vyslala kolegov na miesto udalosti, kde boli nimi zistené poškodenie dopravného značenia. Celá udalosť bola riadne zadokumentovaná a vec bola postúpené na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.

16. 9. 2020 14.45 hod.

Poškodené dopravné značenie
Na ulici Mozartovej bolo nahlásené chýbajúce dopravné značenie – jednosmerná premávka. Hliadka mestskej polície prehľadala okolie a chýbajúce dopravné značenie našla pohodené v tráve. Hoci sa hliadka pokúsila značku osadiť naspäť, nepodarilo sa jej to, preto k celej udalosti vytvorila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam, ktorú postúpila na príslušný referát Mestského úradu v Trnave.  

16. 9. 2020 11.35 hod.

Nezvládla šoférovanie
Kolegov pri vykonávaní činnosti oslovil neznámy pán s tým, že na ulici Rybníkovej asi dvadsať minúť naspäť, vodič motorového vozidla nezvládol jazdu a pri odbáčaní na ulicu Rybníkovú prešiel až na obrubník, kde narazil do dvoch stĺpov dopravného značenia a odišiel z miesta dopravnej nehody po chodníku preč. Kamerovým systémom mesta Trnava bola zaznamenaná celá situácia, bolo zistené EVČ vozidla a po nahlásení udalosti na OO PZ túto dopravnú nehodu rieši dopravný inšpektorát ako dopravnú nehodu.

15. 9. 2020 22.21 hod.

Horel veľkokapacitný kontajner
Hliadka mestskej polícia bola na základe telefonického oznamu vyslaná k židovského cintorínu. Podľa oznamu mal horieť veľkokapacitný kontajner. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa oznam zakladá na pravde a pri kontajneri sa už nachádzali hasiči. Kolegovia sa preto rozhodli prácu hasičov čo najviac uľahčiť a zabezpečovali preto celé okolie požiaru.

15. 9. 2020 10.15 hod.

Tlejúci kmeň
Kolegovia boli vyslaní na ulici Ludvika van Beethovena, kde mal pri detskom ihrisku tlieť kmeň starého stromu. Kolegovia nestratili duchaprítomnosť a tlejúci strom uhasili. Výjazd HaZZ v tomto prípade nebol potrebný.             

14. 9. 2020 17.27 hod.

Skládka odpadu
Páchateľ skládky odpadu sa dopustil priestupku a to tým, že odložil, odhodil rôzne predmety (papier, obaly, krabice , fľaše, plechovky, ohorky od cigariet, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to určené. K danej udalosti bola vytvorená potrebná fotodokumentácia, bol spísali úradný záznam, ktorý bol odposlaný na príslušný referát Mestského úradu Trnava.       

14. 9. 2020 8.50 hod.

Nájdená peňaženka
Pri kine Hviezda na Paulínskej ulici našiel neznámy muž odhodenú peňaženku. Keďže sa na mieste nálezu nikto nenachádzal, muž sa rozhodol peňaženku odovzdať na stálu službu mestskej polície. Kolega po prevzatí peňaženky preskúmal celý jej obsah, v tej sa nachádzalo väčšie množstvo zahraničných bankoviek, ale aj bankomatové karty, cestovné karty a preukaz totožnosti vystaveného na cudzieho štátneho príslušníka. Na základe týchto údajov vedeli kolegovia dohľadať v spolupráci s cudzineckou políciou majiteľa, ktorý bol ihneď vyrozumený a peňaženku si následne prišiel na stálu služby prevziať.

8. 9. 2020 10.15 hod.

Vyhodený odpad
Nahlásený podnet od občana Trnavy o tom, že na ulici Hospodárskej je vyhodený odpad a začína sa tam vytvárať skládka. Kolega po príchode na miesto skládku našiel, následne vytvoril potrebnú fotodokumentáciu, spísal úradný záznam, ktorý odposlal na príslušný referát Mestského úradu na ďalšie doriešenie. Neznámy páchateľ sa dopustil priestupku a to tým, že odkladal a odhadzoval rôzne predmety (papier, obaly, krabice , fľaše, plechovky, ohorky od cigariet, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to určené.      

8. 9. 2020 11.50 hod.

Suché konáre na trávnatom páse
Hliadky Mestskej polície musia počas svojej služby riešiť rôzne podnety od občanov. Výnimkou nebol ani podnet od občana, ktorý oslovil hliadku na ulici Orgovánovej. Dôvodom boli uschnuté konáre, ktoré tam zostali z orezaných stromov. Hliadka preto k celej udalosti spísala úradný záznam, vytvorila potrebnú dokumentáciu a celú vec oznámila na príslušný úrad Mestského úradu v Trnave.

6. 9. 2020 4.19 hod.

Našla sa kabelka
Neznámy muž zastavil hliadku Mestskej polície, aby jej odovzdal kabelku čiernej  farby, ktorú našiel na ulici Dolnopotočnej. Na základe dokladov, ktoré sa v kabelke nachádzali bola zistená totožnosť majiteľky kabelky, tá bola kontaktovaná stálou službou o náleze. Hliadka Mestskej polície uvedenú kabelku odovzdala majiteľke na adrese jej trvalého pobytu.

6. 9. 2020 16.00 hod.

Nájdená taška s notebookom
Na ulici Štefánikovej sa našla taška s notebookom, hliadka sa preto presunula na danú ulicu, kde si od nálezcu prevzala tašku. Na základe dokladov a rôznych dokumentov sa podarili identifikovať majiteľa notebooku, ktorý bol kontaktovaný a informovaný o nájdení jeho vecí, ktoré si môže prevziať na stálej službe sídliacej na ulici Trhovej.

 

2. 9. 2020  7.20 hod.

„Bezpečne cez zebru“
Ani sme sa nenazdali a opäť nám začína školský rok. Mestská polícia, tak ako každý rok aj tento rok, rozbehla celoročnú, dopravno-preventívnu akciu, zameranú na bezpečnosť chodcov. Preventívna akcia „Bezpečne cez zebru“ bola primárne zameraná na bezpečnosť našich najmenších účastníkov cestnej premávky, ktorí dennodenne dochádzajú peši do školy. Príslušníci mestskej polície sa zameriavali predovšetkým na dodržiavanie pravidiel pri prechádzaní cez priechod pre chodcov a to ako zo strany vodičov tak i chodcov.
Chodci boli hliadkami mestskej polície upozorňovaní na nebezpečenstvá spojené s nedodržiavaním pravidiel v cestnej premávke. V rámci akcie sme tým najmenším účastníkom rozdali 1000 reflexných predmetov a 1000 lízaniek, rodičom a chodcom bolo rozdaných 500 informačných letákov. Cieľom tejto akcie bolo upozorniť na dôležitosť dodržiavania pravidiel, ktorými môžu chodci predísť zraneniu alebo si dokonca zachrániť život. Počas preventívnej akcie sa nestal žiadny incident ani žiadne pochybenie, či už zo strany chodcov a ani vodičov.
Hliadky mestskej polície budú počas celého školského roku ďalej systematicky rozmiestňované na priechody pre chodcov v blízkosti základných škôl a predškolských zariadení.

Celý kolektív mestskej polície praje všetkým školákom úspešný štart do nového školského roku a veľa kilometrov bez nehôd.
 

16. 8. 2020 12.45 hod.

Pokazený ventil
Stála služba prijala telefonický oznam, že na cintoríne nachádzajúcom sa na Kamennej ceste tečie z hadice voda, na ktorej sa nedá uzavrieť ventil. Hliadka vyslaná na miesto preverila oznam a zistila, že uzatvárací ventil sa pretáča, čím znemožňuje zastavenie vody. Pomocou stálej služby bol kontaktovaný pracovník S

 
Chcete vedieť, čo je nové?