Mesto Trnava

Z denníka mestskej polície

12. 1. 12.00 hod.

Riadili sa heslom „Zaparkujem kam chcem“

12. 1. 2020 10.45 hod.

Hliadka pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti zistila, že na ulici Kozácka je úplne vyblednuté dopravné značenie. Hliadka dopravné značenie odfotografovala, spísala záznam a o potrebe výmeny bol informovaný príslušný referát Mestského úradu v Trnave.

11. 1. 2020 2.10 hod.

Hliadka našich kolegov bola vyslaná na ulicu Čajkovského, kde malo podľa oznamovateľa dochádzať k pretekaniu vody z bytu na deviatom poschodí do bytu na ôsmom poschodí.
Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa oznámenie zakladá na pravde. Strop v kúpeľni bol premočený na niekoľkých miestach. Oznamovateľ udalosti hliadke uviedol, že sa snažil susede dobúchať, ale neotvára. Hliadka sa taktiež snažila pani dobúchať, ale neúspešne. Hliadka po neúspešnom kontaktovaní susedy ihneď vyhľadala správcu budovy, ktorý zastavil prívod vody, čo bola v túto nočnú hodinu najrýchlejšia a najjednoduchšia voľba. Správca budovy sa s hliadkou dohodol, že ráno sa pokúsi kontaktovať vrchnú susedu a ak sa to nepodarí bude kontaktovať Mestskú políciu.

10. 1. 2020 21.10 hod.

Hliadka Mestskej polície bola na základe žiadosti o súčinnosť z tiesňového telefónneho čísla 112 vyslaná na ulicu Mozartovú do objektu Cassale, kde sa mal nachádzat opitý muž, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa oznam zakladá na pravde. Na mieste našli muža, ktorý ležal na zemi, nemohol chodiť, tvrdil, že spadol, bolí ho celá noha a má ju strnulú. Z dôvodu, že u mladého muža nebola chôdza možná, nu bola prostredníctvom stálej služby privolaná RZP a tá muža previezla do FNsP v Trnave na potrebné ošetrenie.

 

10. 1. 2020 16.02 hod.

Hliadka na ulici Rudolfa Dilonga odchytila túlavého psíka. Psík bol hliadkou prevezený do Trnavského útulky, kde čaká na svojho majiteľa.

10. 1. 2020 12.30 hod.

Na ulici Maxima Gorkého hliadka odchytila psa rasy Pit Bull Terrier. Pes pobehoval v areály Základnej školy. Hliadka psa odchytila a previezla do Trnavského útulku na Orešianskej ceste, kde čaká na svojho majiteľa.

10. 1. 2020 09.15 hod.

Hliadka Mestskej polície pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti zistila, že na ulici Radlinského v Trnave je vyvalená skriňa na ovládanie poolerov. Hliadka ku komunikačnej závade vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam, ktorý odposlala na príslušný referát Mestského úradu v Trnave na ďalšie doriešenie.

9. 1. 2020 21.06 hod.

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Jána Bottu do základnej školy, kde sa mali nachádzať uzamknutí ľudia. Hliadka sa presunula na uvedenú adresu, vyhľadala byt školníka, ktorému oznámila, že sa v školskej telocvični nachádzajú zamknutí ľudia. Následne sa hliadka spolu s školníkom presunula do telocvične, otvoril ju a z nej vyslobodil dve zľaknuté ženy, ktoré boli nesmierne šťastné a vďačné za vyslobodenie.

9. 1. 2020 17.57 hod.

Telefonický oznam vrátnika z OD Jednota, že pri svojej služby našiel doklady od motorového vozidla. Stála služba na základe ním poskytnutých údajov na dokladoch, kontaktovala majiteľa vozidla, ktorého informovala, že boli nájdené doklady a kde si ich má vyzdvihnúť.

9. 1. 2020 17.56 hod.

Reportáž na Mestskej televízii Trnava o dlhodobo odstavených motorových vozidlách na parkovacích miestach. Pozrite si krátku reportáž, kde vám poradíme čo robiť.

Link: http://mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/Zabera-vam-parkovacie-miesto-dlhodobo-odstavene-vozidlo-13-01-2020

8. 1. 2020 12.11 hod.

Otvorené okno na motorovom vozidle, takto znel telefonický oznam na stálu službu. Hliadka po príchode na ulicu Tehelnú našla motorové vozidlo zn. Seat, ktoré malo otvorené okno. Stálou službou bola vyrozumená majiteľka vozidla, ktorá si prišla vozidlo uzamknúť.

8. 1. 2020 07.16 hod.

Telefonický oznam na stálu službu Mestskej polície, že sa na ulici Starohájskej nachádza motorové vozidlo zn. Volkswagen, ktoré má otvorené okno. Po preverení oznamu hliadka zistila, že sa oznam zakladá na pravde, preto bol prostredníctvom stálej služby kontaktovaný majiteľ vozidla, ktorý si prišiel motorové vozidlo zabezpečiť. 

7. 1. 2020 12.45 hod.

Motohliadka okrsku Linčianska bola stálou službou vyslaná do záhradkárskej osady na ulici Nerudovej v Trnave z dôvodu asistencie pri požiari. Hliadka na mieste zotrvala do uhasenia požiaru. Asistencia z HaZZ prebehla bez závad.

7. 1. 2020 10.00 hod.

Hliadka okrsku Linčianska bola vyslaná na ulicu Coburgová, odkiaľ bolo nahlásené, že sú v okolí porozhadzované kusy nábytku. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa oznam zakladal na pravde. Na parkovisku bývalého KD TAZ boli porozhadzované matrace, gauč, posteľ. Keďže hliadka na mieste nenašla páchateľa neporiadku, vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam a vec oznámila príslušnému orgánu. Neznámy páchateľ sa týmto dopustil priestupku tým, že odložil a odhodil rôzne predmety (papier, obaly, krabice , fľaše, plechovky, ohorky od cigariet, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to určené.      

8. 1. 2020 13.00 hod.

V Trnave otvorili prvú cyklovežu na Slovensku. Pri strate lístku alebo technickom probléme môžete kontaktovať Mestskú políciu mesta Trnava na telefónnom čísle 159 alebo na čísle 033/551 15 55.

Tu si môžete pozrieť video,  ako bezproblémovo použiť cyklovežu https://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnavska-cykloveza-je-uz-otvorena-pre-verejnost

Ak si chcete pozrieť viac o cykloveži, kliknite na link (minúta 00:43:02): https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/208665

7. 1. 2020 13.00 hod.

Minulý týždeň parkovali aj takto ...

                                            

6. 1. 2020 12.30 hod.

Hliadka Mestskej polície pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti zistila, že na ulici Slnečnej vyteká z prasklín v asfalte voda. Stála služba Mestskej polície o aktuálnej situácii vyrozumela vodárenskú spoločnosť.

6. 1. 2020 14.23 hod.

Komunikačná závada. Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulici Zámočnícku, kde sa malo nachádzať poškodené dopravné značenie „pešia zóna“. Dopravné značenie bolo  nahnuté nabok a hrozilo spadnutie, preto hliadka vyhotovila potrebnú fotodokumentáciu, spísala úradný záznam, ktorý odovzdala na príslušný referát Mestskému úradu na doriešenie.

5. 1. 2020 12.05 hod.

Hliadka Mestskej polície pri vykonávaní kontrolnej činnosti zistila, že motorové vozidlo zn. Peugeot má otvorené okno. Keďže sa na mieste nikto nenachádzal, stála služba kontaktovala majiteľa motorového vozidla, ktorý si prišiel okno zatvoriť.

4. 1. 2020 12.35 hod.

Stála služba Mestskej polície obdržala telefonický oznam od ženy, ktorá odchytila psíka rasy labrador. Hliadka bola stálou službou vyslaná na Špačinskú cestu, kde si psíka prevzala a previezla do Trnavského útulku, kde psík čaká na svojho majiteľa.

3. 1. 2020 16.50 hod.

Motohliadka okrsku Linčianska bola vyslaná na ulicu Zelenečská, kde sa mal podľa oznamu nachádzať ležiaci muž. Hliadka po príchode na miesto uvidela muža, ktorý ležal na panelovej ceste, bol pod vplyvom alkoholu  a mal na tvári odreniny, preto mu bola privolaná RZP, ktorá menovaného zobrala na ďalšie ošetrenie.

1. 1. 2020 22.17 hod.

Telefonický oznam, že na ulici Botanickej leží na zemi muž. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa oznam zakladá na pravde, muž už sedel na chodníku, bol v podnapitom stave. Hliadka muža zodvihla zo zeme a odprevadila ho domov.

1. 1. 2020 07.00 hod.

Mestská polícia mesta Trnava Vám praje všetko dobré v Novom roku 2020. Minulý rok sme pre Vás pripravili viac ako 400 článkov o práci Mestskej polície. Týmito článkami sme sa Vám snažili aspoň trochu priblížiť prácu Mestskej polície, často krát ide o mravenčiu prácu kolegov, ktorú si možno bežný občan ani nevšimne, ale je veľmi dôležitá, táto práca zaberá veľký okruh činností na úseku verejného poriadku, dodržiavanie čistoty a poriadku, priestupkov proti majetku, občianskému spolunažívaniu, držaniu psov a mnoho ďalších, ktoré hliadky Mestskej polície vykonávajú každý deň v roku. Mestská polície je tu s Vami aj v roku 2020 a aj naďalej Vám budeme prinášať najzaujímavejšie a najaktuálnejšie informácie o našej práci.

1. 1. 2020 00.12 hod.

Hliadky Mestskej polície boli vyslané do prevádzky Mirage, kde sa mali podľa oznamovateľa nachádzať problémoví zákazníci. Hliadka ihneď po príchode na miesto skontaktovala zodpovednú osobu, ktorá uviedla, že majú v prevádzke podnapitých zákazníkov, rozbíjajú poháre a popolníky. Oznamovateľ nechcel zaplatiť škodu, chcel len, aby partia opustila prevádzku. Hliadka partiu cca 20 ľudí poučila a vyzvala k opusteniu prevádzky. Partia mladých ľudí prevádzku opustila.

31. 12. 2019 17.30 hod.

Motohliadka Mestskej polície bola vyslaná na Trojičné námestie, kde sa konal program, ktorého vyvrcholením bol detský ohňostroj o 17.45 hod.. Hliadka na Trojičnom námestí a ulici Hlavnej zabezpečovala verejný poriadok. Situácia bola na mieste pokojná a priebeh celého podujatia bol bez problémov. Každý sa prišiel na Trojičné námestie zabaviť, užiť si atmosféru a nádherný ohňostroj, ktorý pre všetkých prichystalo mesto Trnava.

23. 12. 2019 07.00 hod.

Celý kolektív Mestskej polície Trnava praje všetkým obyvateľom a návštevníkom Trnavy pekné Vianočné sviatky.

V budúcom roku Vám želáme nájsť vždy voľné parkovacie miesto, po ruke pár drobných na parkovací lístok, prajeme Vám čo najmenej pokút za zákazy, za porušenia VZN a právnych predpisov, ale hlavne máme na Vás prosbu, dávajte si na seba pozor nielen na Silvestra, ale počas celého roku.

Pekné sviatky

23. 12. 2019 07.00 hod.

Adventné trhy v Trnave 2019 sa o pár dní končia. Ako ste si mohli všimnúť, aj tu sme boli. Hliadky Mestskej polície ste mohli stretnúť každý deň počas trvanie Adventných trhov na Trojičnom námestí alebo na ulici Hlavnej. Hliadky boli na Adventných trhoch nepretržite, zabezpečovali verejný poriadok na trhoch,  starali sa o bezpečnosť a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava. Všetky hliadky zabezpečovali pokojný priebeh trhov, aby ste si ich vy mohli užiť čo najviac.


 

19. 12. 2019 07.00 hod.
Našli tie „najlepšie“ parkovacie miesta ?!?

17. 12. 2019 18.30 hod.

Hliadka Mestskej polície odchytila na ulici Andreja Kubina psíka rasy Maďarská vyžla. Psík bol po odchyte prevezený do Trnavského útulku na Orešianskej ceste, kde čaká na svojho majiteľa.16. 12. 2019 18.30 hod.

Hliadka Mestskej polície našla pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti kožené púzdro s dokladmi. Na základe týchto dokladov bol nájdený majiteľ, ktorému hliadka doklady odovzdala na adrese trvalého pobytu.16. 12. 2019 17.50 hod.

Motohliadka Mestskej polície bola vyslaná na Kamennú cestu, kde odchytila túlavého psíka. Psík bol rasy Cane Corso, bol veľkého vzrastu, mal čiernu krátku srsť. Hliadka psíka odchytila a previezla do Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa.

15. 12. 2019 03.00 hod.

Hliadku pri vykonávaní kontrolnej činnosti zastavili okoloidúci ľudia, ktorí hliadke oznámili, že na ulici Štefánikovej, mladý muž kopol do sklenenej výplne dverí a rozbil ju. Hliadka sa urýchlene presunula na miesto, kde uvidela skupinku mladých ľudí, z ktorých bol jeden veľmi hlučný a agresívny. Hliadka sa preto zastavila pri skupinke, ktorej sa spýtala čo sa stalo a za vinníka označili mladého hlučného muža. Po zistení totožnosti mladý chalan uviedol ako dôvod rozbitia dverí to,  že pred malou chvíľkou niekto napadol jeho frajerku a jeho to tak  nahnevalo, že si musel do niečoho kopnúť. Hliadka Mestskej polície vykonala u mladého muža dychovú skúšku a keďže sa zistilo, že je pod vplyvom alkoholu, nemohla od neho hliadka požadovať vysvetlenie k priestupku, ktorý spáchal. Mladý muž bude predvolaný na Mestskú políciu za účelom doriešenie priestupku.

14. 12. 2019 09.00 hod.

Na stálu službu Mestskej polície bola prinesená čierna kožená peňaženka, v ktorej sa nachádzali doklady totožnosti, preukaz poistenca, peňažná hotovosť, bankomatová karta. Stála služba na základe dokladov totožnosti našla a kontaktovala majiteľa peňaženky a ten si ju prišiel na stálu službu prevziať.14. 12. 2019 04.30 hod.   

Telefonický oznam na stálu službu, že na  ulici Vajanského vyzváňa po bytoch neznámy muž s prosbou o vodu. Oznamovateľka preto zavolala na Mestskú políciu. Hliadka hneď po príchode na miesto našla neznámeho muža, ktorý priznal, že zvonil po bytoch a to z dôvodu, že ho prenasledovala skupina mužov, ktorá ho chcela zbiť. Muž dal hliadka popis skupiny, pred ktorou mal strach, ale popis bol tak neurčitý, že sa nedalo nikoho identifikovať. Muž požiadal hliadku o privolanie TAXI služby, tá privolala TAXI a zotrvala s mužom na mieste až do príchodu TAXI, ktorý muža odviezol domov.


14. 12. 2019 03.30 hod.

Hliadku Mestskej polície pri vykonávaní kontrolnej činnosti na Trojičnom námestí oslovila neznáma žena s prosbou o pomoc. Žena uviedla, že bola vyhodená z prevádzky na Trojičnom námestí, pričom v prevádzke zostala jej bunda. Hliadka spolu so ženou prehľadala priestor prevádzky, bohužiaľ bezvýsledne, načo začala byť žena agresívna, vulgárna, na hliadku a okolostojacich vykrikovala, osočovala ich a chcela podať trestné oznámenie o odcudzení bundy. Hliadke sa nakoniec podarilo ženu upokojiť, na stálej službe uviedla údaje totožnosti, ďalej uviedla, že jej bola bunda aj s kľúčmi odcudzená neznámym páchateľom, hliadka to má vyšetriť a zatknúť zlodeja. So ženou bol spísaný úradný záznam a tá následne odišla. Hliadke Mestskej polície to však nedalo a v čase 04.15 hod. sa opäť vrátila do prevádzky, kde sa jej podarilo dostať do vnútra a tam zistili, že počas upratovania personál prevádzky našiel bundu a aj kľúče, ktoré zodpovedali opisu. Keďže sa žena po čase vrátila na stálu službu, bola je bunda aj kľúče vrátené.

 

12. 12. 2019 14.40 hod.

Hliadka kolegov bola vyslaná na ulicu Veterná, kde malo dochádzať k znečisťovaniu verejnej komunikácie a roznášaním blata z nákladných vozidiel. Hliadka po príchode na miesto vyhľadala zodpovednú osobu, ktorá uviedla, že k znečisteniu prišlo pri demontáži reklamného pútača. Ďalej uviedla, že sa už pracuje na odstránení znečistenia. Hliadka pri odchode z miesta videla, ako pracovníci čistia komunikáciu.

11. 12. 2019 16.35 hod.

Hliadka Mestskej polície odchytila na Námestí Jozefa Herdu túlavého psíka. Psík bol rasy Yorkshirsky teriér a bol prevezený do Trnavského útulku na Orešianskej ceste, kde čaká na svojho majiteľa.11. 12. 2019 13.48 hod.

Na stálu službu Mestskej polície sa dostavila pani, ktorá našla na ulici Gejzu Dusíka veľké množstvo kreditných kariet, preukazov, vernostných kariet, na základe ktorých stála služba dokázala identifikovať majiteľa vecí. Hliadka na adrese z kariet vyhľadala majiteľa kariet a tie mu odovzdala.

 

10. 12. 2019 17.35 hod.

Na stálu službu Mestskej polície sa dostavila pani, ktorá medzi Jednotou a ROH na Trojičnom námestí našla päťdesiat eurovú bankovku. Nakoľko na mieste nevidela nikoho, komu by bankovka patrila, priniesla ju na službu Mestskej polície na ulici Trhovej. O dva dni neskôr sa na stálu službu dostavila pani, ktorá uviedla, že na Vianočných trhoch na Trojičnom námestí, pri stánku s podplamenníkmi stratila päťdesiat eur. Pani presne uviedla, kde presne a ako došlo k strate, ďalej uviedla, ako bola bankovka poskladaná a ukázala aj komunikáciu s priateľkou, prostredníctvom, ktorej riešili stratu bankovky presne v ten deň, kedy nálezkyňa bankovku odovzdala na stálej službe.  Na základe všetkých uvedených skutočnosti, ktoré boli veľmi podrobné a presné, bola bankovka žene odovzdaná.

10. 12. 2019 7.25 hod.

Hliadka Mestskej polície bola požiadaná o asistenciu k horiacemu kontajneru na ulici Nitrianskej v Trnave. Podľa oznamu mal horieť veľkokapacitný kontajner pri Židovskom cintoríne. Hliadka zotrvala na mieste až do príchodu HaZZ, ktorá kontajner uhasila.

9. 12. 2019 20.15 hod.

Hliadka Mestskej polície pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti zistila, že má motorové vozidlo zn. volkswagen otvorený kufor. Keďže sa pri motorovom vozidle nikto nenachádzal, hliadka informovala stálu službu, ktorá prostredníctvom lustrácie zistila majiteľa vozidla. Po príchode majiteľa k autu, skontroloval či mu nebolo nič odcudzené, auto uzamkol, poďakoval hliadke a odišiel.

9. 12. 2019 15.00 hod.

Na stálu službu Mestskej polície sa dostavil mladý muž, ktorý prišiel nahlásiť krádež retro bicykla. Bicykel mal nechať pred poisťovňou na ulici Paulínskej, muž svoj bicykel neuzamkol, ale iba oprel o budovu poisťovne. Týmto uľahčil zlodejom odcudzenie bicykla. Vec bola odovzdaná na priestupkový referát Mestskej polície. Páchateľ sa dopustil priestupku proti majetku tým, že úmyselne spôsobil škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.

9. 12. 2019 10.20 hod.

Hliadka Okrsku Linčianska bola vyslaná na križovatku ulíc Bratislavskej a Coburgovej, kde mal vodič nákladného auta českej EČV poškodiť zábradlie. Po príchode hliadky na miesto sa tam vodič nákladného vozidla nenachádzal, ale po čase, kým hliadka vyhotovovala potrebné zadokumentovávanie udalosti, pristúpil k hliadke muž, ktorý uviedol, že zábradlie poškodil on. Celá udalosť bola odovzdaná priestupkovému referátu Mestskej polície k ďalšiemu doriešeniu.

9. 12. 2019 10.00 hod.

Hliadka Okrsku Linčianska bola vyslaná na ulicu Orgovánovú ku komunikačnej závade. Hliadka po príchode na uvedenú ulicu našla dopravné značenie – Daj prednosť v jazde s dodatkovou tabuľou. Kolegovia komunikačnú závadu nafotili, vytvorili potrebnú fotodokumentáciu a tú odposlali na príslušný referát Mestského úradu.

 

9. 12. 2019 08.15 hod.

Telefonický oznam od pracovníkov, ktorí na sídlisku Hliny chcú opravovať cestnú komunikáciu, ale bráni im motorové vozidlo. Vyslaná motohliadka zistila prostredníctvom lustrácie majiteľa vozidla, ktorý si prišiel motorové vozidla preparkovať a pracovníci sa mohli pustiť do opravy cesty. 

8. 12. 2019 21.31 hod.
Opäť týždenný výber tých „najlepšie“ zaparkovaných áut.


8. 12. 2019 21.30 hod.

Telefonicky nahlásené na stálu službu Mestskej polície, že pred reštauráciou BONO na ulici Bratislavskej leží  muž. Vyslaná hliadka muža našla, pomohla mu vstať a pekne ho odprevadila domov.

8. 12. 2019 18.45 hod.

Žiadosť z Integrovaného záchranného systému o súčinnosť. Stála služba Mestskej polície bola z čísla 112 požiadaná o asistenciu na ulici Maxima Gorkého. Na zemi sa mal nachádzať zranený muž s barlami, ktorý mal mať podľa informácií rozbitú hlavu. Hliadka kolegov vyrazila ihneď na miesto, kde zotrvala až do príchodu RZP, ktorá si muža prevzala a poskytla mužovi potrebné ošetrenie.

 

8. 12. 2019 15.00 hod.

Motohliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Mozartovú, kde sa mal potulovať psík. Hliadka psíka na danej ulici našla, odchytila a previezla to Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa. Psík bol rasy Border teriér a bol hnedej farby.

 

6. 12. 2019 07.00 hod.

Mestská polícia praje všetkým pekného sv. Mikuláša.

5. 12. 2019 23.50 hod.

V neskorých večerných hodinách zamestnanec kamerového systému spozoroval mladého muža, ktorý sa postavil na adventný veniec, ktorý je umiestnený na ulici Hlavnej. Mladý muž nerozvážne vyliezol na adventný veniec, pritom neudržal stabilitu, zvalil sa na bok aj so sviečkou a tú odrhol. Vyslaná hliadka bola na mieste okamžite, páchateľa priestupku našla a ten sa k priestupku priznal. Pri zistení totožnosti sa zistilo, že ide o

výmyselníka z Košíc a v Trnave študuje na Univerzite Cyrila a Metoda. Mladík svojim konaním spôsobil na adventnom venci škodu, ktorú hliadka na mieste nevedela odhadnúť. Mužovi bola uložená bloková pokuta a hliadkou bol poučený o tom, že mesto Trnava si môže voči nemu uplatniť nárok na náhradu škody. Muž sa dopustil priestupku Zákona 372/90 Zb. o priestupkoch - §50 priestupky proti majetku.  

 
Chcete vedieť, čo je nové?