Mesto Trnava

Zákazky podlimitné

Aktuálne výzvy

---

Neaktuálne výzvy

 • Dodávka multifunkcných samoobslužných automatov na samoobslužný predaj a výdaj parkovacích lístkov pre mesto Trnava
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 141/2012 pod číslom 08700-MST dňa 25. 7. 2012
  Zverejnené: 25. 7. 2012
 • Dodávka parkovacieho závorového systému na parkovisko na Starohájskej ulici v Trnave
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 141/2012 pod číslom 08703-MST dňa 25. 7. 2012
  Zverejnené: 25. 7. 2012
 
Chcete vedieť, čo je nové?