Mesto Trnava

Zákazky podlimitné od 1. 7.

ROK 2016 do 17. apríla


ROK 2015

 • Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava
  Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk 5. 10. 2015 do 10.00 h
  Zverejnené 16. 9. 2015


ROK 2014

 • Poskytovanie súkromných bezpečnostných služieb v spravovaných objektoch areálu TTIP
  Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk 12. 1. 2015 do 14.00 h
  Zverejnené vo Vestníku VO 8. 12. 2014
  Zverejnené 9. 12. 2014
   
 • Poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2
  a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave

    Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk: 5. 11. 2014 do 11.30 h
  Adresa na predkladanie ponúk: TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, Trnava
  Zverejnené 16. 10. 2014
 • Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
    Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota predkladania ponúk: 31. 10. 2014 do 10.00 h
  Zverejnené vo Vestníku  VO 10. 10. 2014
  Zverejnené 10. 10. 2014


ROK 2013