Mesto Trnava

Zákazky podlimitné od 18. 4. 2016

Aktuálne výzvy

 • Kancelárske potreby 2016
  Oznámenie 12122 - WYP
  Lehota na predkladanie cenových ponúk: 30. 8. 2016 do 10.00 h
  Zverejnené 19. 8. 2016


Neaktuálne výzvy

 • Rekonštrukcia, rozširovanie a servis Mestského kamerového systému v Trnave
  Oznámenie 9177 - WYS
  Lehota na predkladanie cenových ponúk: 20. 6. 2016 do 10.00 h
  Zverejnené 25. 5. 2016