Mesto Trnava

Zákazky s nízkou hodnotou

Aktuálne výzvy

- - -

Neaktuálne výzvy

 • Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Súťažné podklady (PDF)

  Začiatok zadávacieho  kola EA: 26. 9. 2013 o 10.00 h
  Súťažné kolo: 2. 10. 2013 o 10.00 h
  Lehota na prihlásenie sa do EA: 30. 9. 2013 do 14.00 h
  Zverejnené dňa: 25. 9. 2013

 • Tlač mesačného programového plagátu
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Krycí list (PDF)
  Návrh zmluvy (PDF)
  Lehota na predkladanie ponúk: do 27. 9. 2013 do 12.00 h poštou na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová ulica č. 3.
  Zverejnené dňa: 19. 9. 2013
 • Čistiace potreby 2/2013
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začína 2. 8. 2013 od 10.00 h a končí 11. 8. 2013 o 10.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční dňa 12. 8. 2013 o 10.00 hod.
  Zverejnené: 30. 7. 2013
 • Kancelárske potreby 1/2013
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začína 18. 7. 2013 od 10.00 h a končí 24. 7. 2013 o 10.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční dňa 25. 7.2013 o 10.00 h
  Zverejnené: 17. 7. 2013
 • Technicko-organizačné zabezpečenie a realizáciu kultúrneho historicko-poznávacieho podujatia v centre Trnavy
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Opis predmetu zakázky (PDF)
  Lehota / miesto na predkladanie ponúk: do 16. 7. 2013 do 12.00 h
  Zverejnené: 25. 6. 2013
 • Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia - Propagačné letáky
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 3. 7. 2013 do 12.00 h
  Zverejnené: 28. 6. 2013
 • Verejné toalety na Radlinského ulici v Trnave - PD
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Krycí list ponuky (RTF)
  Zmluva o dielo - návrh (RTF)
  Náčrt (PDF)
  Výrez z technickej mapy mesta (PDF)
  Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 8. 7. 2013 do 11.00 h
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor investičnej výstavby, kanc. č. 112 alebo v podateľni MsÚ Trnava.
  Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom „Verejné toalety na Radlinského ulici v Trnave - PD“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.
  Zverejnené: 25. 6. 2013
 • Výmena kotlov a stavebné úpravy v plynovej kotolni, Hlavná 5, Trnava
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Návrh zmluvy o dielo (PDF)
  Lehota na predkladanie ponúk: od 10. 6.2013 do 19. 6.2013, počas pracovných hodín.
  Ponuku je potrebné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne na adresu obstarávateľa:
  TT-KOMFORT s.r.o. Trnava, Františkánska 16, 917 32 Trnava.
  Zverejnené: 24. 5. 2013
 • Chemické ošetrenie pagaštanov – služba
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Súťažné podklady (RTF)
  Lehota na prihlásenie do EA:  6. 5. 2013 do 10.00 h
  Začiatok zadávacieho kola: 30. 4. 2013 do 11.00 h
  Začiatok súťažného kola: 7. 5. 2013 do 13.00 h
  Zverejnené: 29. 4. 2013
 • Výmena okien MŠ Jiráskova 25
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Súťažné podklady (PDF)
  Zmluva o dielo (RTF)
  Lehota na prihlásenie do e-aukcie: do 2. 5. 2013 do 10.00 h
  Zadávacie kolo e-aukcie: 6. 5. 2013 o 10.00 h
  Súťažné kolo e-aukcie: 9. 5. 2013 o 9.00 h
  Lehota viazanosti ponúk: do 30. 6. 2013
  Zverejnené: 18. 4. 2013
 • Poradenské služby – výzva „Elektronizácia služieb miest – eMestá
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Lehota na predkladanie ponúk: 20. 5. 2013 do 12.00 h
  Miesto predkladania popúk: podateľňa MsÚ, Trhová 3 , Trnava
  Zverejnené: 15. 5. 2013
 • Parkovisko na nároží ulíc Veterná - Olympijská
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začína: 16. 4. 2013 od 14.00 h a končí 23. 4. 2013 o 11.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční: 23. 4. 2013 o 13.00 h
  Výberové konanie -  formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese msutrnava.well.sk.
  Zverejnené: 16. 4. 2013
 • Senior FIT park
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začína: 12. 4. 2013 od 9.00 h a končí 18. 4. 2013 o 13.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční: 19. 4. 2013 o 10.00 h
  Výberové konanie -  formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese msutrnava.well.sk.
  Zverejnené: 12. 4. 2013
 • Park Ludvika van Beethovena - herný areál, spracovanie PD
  Vyzva Beethovenov park + DI v Trnave (PDF)
  Situacia rieseneho uzemia (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začne: 8. 4. 2013 od 9.00 h a končí 15. 4. 2013 o 9.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční: 16. 4. 2013 o 9.00 h
  Výberové konanie - formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese msutrnava.well.sk.
  Zverejnené: 5. 4. 2013
 • Frankovací stroj
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začína 27. 3. 2013 od 13.00 h a končí 2. 4. 2013 o 10.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční dňa 2. 4. 2013 o 10.00 h
  Zverejnené: 27. 3. 2013
 • ZŠ Nám. SUT, výstavba dvoch vnútorných schodísk v pavilóne A
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začína: 27. 3. 2013 od 8.00 h a končí 3. 4. 2013 o 13.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční: 4. 4. 2013 o 9.00 h
  Výberové konanie -  formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese msutrnava.well.sk.
  Zverejnené: 27. 3. 2013
 • Elektronická aukcia na čistace potreby 1/2013
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Súťažné podklady (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začína: 11. 3. 2013 od 14.00 h a končí 18. 3. 2013 o 10.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční: 19. 3. 2013 o 10.00 h
  Zverejnené: 11. 3. 2013
 • Parkovisko, Ul. Spartakovská 11-19, I. etapa
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začína: 15. 2. 2013 od 8.00 h a končí 25. 2. 2013 o 13.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční: 26. 2. 2013 o 9.00 h
  Výberové konanie -  formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese msutrnava.well.sk.
  Zverejnené: 15. 2. 2013
 • Kancelársky papier 2013
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Kúpna zmluva (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začína 12. 2. 2013 od 10.00 h a končí 18. 2. 2013 o 10.00 h
  Medzikolo e-aukcie sa začína 18. 2. 2013 o 10.00 h a končí 18. 2. 2013 o 11.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční dňa 18. 2. 2013 o 11.00 h
  Zverejnené: 12. 2. 2013
 • Rekonštrukcia 2-izbového bytu č. 5 na Hospodárskej ul. č. 31
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Krycí list (PDF)
  Zmluva o dielo (PDF)
  Ponuky predkladajte do: 24. 1. 2013 do 13.00 h na MsÚ Trnava, Trhová č. 3, kancelária č. 113, prípadne v podateľni MsÚ
  Zverejnené: 17. 1. 2013
 • ZŠ Nám. SUT v Trnave, realizácia dvoch vnútorných schodísk, pavilón A - ZRUŠENÉ
  Výzva na predloženie ponuky
  Zadávacie kolo e-aukcie začína: 14. 1. 2013 od 10.00 h a končí 21. 1. 2013 o 13.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční: 22. 1. 2013 o 9.00 h.
  Výberové konanie -  formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese msutrnava.well.sk.
 • Kancelárske potreby 2/2012
  Výzva na predloženie ponuky
  Zadávacie kolo e-aukcie začína 16. 11. 2012 od 10.00 h a končí 22. 11 .2012 o 10.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční dňa 23. 11. 2012 o 10.00 h.
  Zverejnené: 15. 11. 2012
 • ZŠ M. Gorkého č. 21 – statické zaistenie betónových prvkov pergol
  Výzva na predloženie ponuky
  Zmluva o dielo
  Fotografie 1, fotografie 2
  Lehota na predkladanie ponúk: 16. 7. 2012 do 11.00 h
  Verejný obstarávateľ k zákazke prehodnotil časový úsek na vypracovanie cenovej ponuky (vypracovanie písomného stanoviska autorizovaného statika) a predlžuje ho do 18. 7. 2012 do 11.00 h.
  Ostatné body výzvy na predkladanie ponuky zostávajú v platnosti.
 • Aktualizácia a naplnenie grafickej a databázovej časti pasportu zelene v Geografickom informačnom systéme Mestského úradu Trnava
  Výzva na predloženie ponuky

  Zverejnené 29.5.2012
  Zadávacie kolo elektronickej aukcie: 29.05.2012 o 13:00 h
  Lehota na prihlásenie sa do EA: do 05.06.2012 do 9:00 h
  Súťažné kolo elektronickej aukcie: 06.06.2012 o 9:00 h

 • Rekonštrukcia podlahy v sobášnej miestnosti na radnici
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené: 18. 5. 2012
  Zadávacie kolo elektronickej aukcie: 18. 5. 2012 od 10.00 h a končí 24. 5. 2012 o 10.00 h
  Súťažné kolo EA: 25. 5.2012 o 10.00 h
 • Kancelársky papier 2012
  Výzva na predloženie ponuky
  Súťažné podklady
  Zverejnené: 28. 3. 2012
  Zadávacie kolo elektronickej aukcie: 29. 3. 2012 o 10.00 h
  Lehota na prihlásenie sa do EA: 3. 4. 2012 o 10.00 h
  Súťažné kolo EA: 3. 4. 2012 o 11.00 h
 • Vykonanie jarnej a jesennej deratizácie verejnej zelene
  Výzva na predloženie ponuky [PDF - 361 kb]
  Súťažné podklady [PDF - 302 kb]
  Zverejnené: 6. 3. 2012
  Zadávacie kolo elektronickej aukcie: 15. 3. 2012 - 14.00 h
  Lehota na prihlásenie sa do EA: 21. 3. 2012 - 12.00 h
  Súťažné kolo EA: 23. 3. 2012 o 10.00 h
 • Bezbariérové prepojenie OS Na hlinách – Veterná Trnava, PD
  Výzva na predloženie ponuky (PDF 460 kB)
  Návrh obchodných podmienok (PDF 344 kB)
  Technická správa (PDF 172 kB)
  Rampa I. - situácia
  Rampa I. - priečne rezy (PDF 348 kB)
  Rampa I. - pozdĺžny profil (PDF 428 kB)
  Rampa II. - situácia (182 kB)
  Rampa II. - priečne rezy (PDF 139 kB)

 • Čistiace potreby
  Výzva na predloženie ponuky [PDF - 75 kb]
  Súťažné podklady [PDF - 157 kb]
  Zverejnené: 9. 2. 2012
  Zadávacie kolo elektronickej aukcie: 10. 2. 2012
  Súťažné kolo EA: 20. 2. 2012 o 10.00 h

 • ZŠ Atómová v Trnave - rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne D, I. NP
  Výzva na predloženie ponuky - ZŠ Atómová
  Zverejnené: 29. 12. 2011
  Začiatok súťaže: 30. 12. 2011 o 15.30 h
  Koniec súťaže: 17. 1. 2012 do 11.30 h

 • Realizácia aktivít verejného obstarávania na výber dodávateľov pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trnava
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené: 9. 1. 2012
  Začiatok súťaže: 9. 1. 2012
  Koniec súťaže: 12. 1. 2012 do 10.00 h

 • ZŠ Atómová a ZŠ nám. SUT v Trnave - rekonštrukcia exteriérových dverí
  Výzva na predloženie ponuky - ZŠ Atómová
  Výzva na predloženie ponuky - ZŠ Nám. SUT
  Zverejnené: 5. 12. 2011
  Začiatok súťaže: 5. 12. 2011 o 15.30 h
  Súťažné kolo (elektronická aukcia): 15. 12. 2011
  Výberové konanie sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://msutrnava.well.sk.

 • Zabezpečenie zberu (odťahu) starého vozidla z katastra obce Trnava na určené parkovisko
  Lehota na predloženie ponuky: 15. 12. 2011 do 10.00 h
  Cena zákazky nepresahuje 1 700 Eur.
  Vo výberovom konaní bolo mestom Trnava oslovených 8 podnikateľských subjektov.

 • Zabezpečenie pohrebných služieb pre sociálne pohreby mesta Trnava.
  Lehota na predloženie ponuky: 28. 11. 2011 do 10.00 h
  Cena zákazky nepresahuje 1 700 Eur.
  Vo výberovom konaní boli mestom Trnava oslovení 5 dodávatelia.
 • Parčík za Daňovým úradom, realizácia studne, Trnava
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené: 15. 11. 2011
  Začiatok súťaže: 16. 11. 2011
  Podklady a prilohy na stiahnutie [ZIP - 12 MB]

 • Dom smútku Kamenná cesta – bezbariérové úpravy (bezbariérová rampa – vnútorná)
  Lehota na predloženie ponuky: 21. 11. 2011 do 10.00 h
  Cena zákazky nepresahuje 1 700 Eur.
  Vo výberovom konaní boli mestom Trnava oslovení 3 dodávatelia.

 • Zariadenie pre seniorov T. Vansovej v Trnave - umývačka bieleho riadu - opakovaná súťaž
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené: 11. 11. 2011
  Začiatok súťaže: 11. 11. 2011 o 11.00 h
  Súťažné kolo (elektronická aukcia): 23. 11. 2011 o 9.00 h
  Výberové konanie sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://msutrnava.well.sk.

 • Zariadenie pre seniorov T. Vansovej v Trnave - umývačka bieleho riadu - opakovaná súťaž
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené: 11. 11. 2011
  Začiatok súťaže: 11. 11. 2011 o 11.00 h
  Súťažné kolo (elektronická aukcia): 23. 11. 2011 o 9.00 h
  Výberové konanie sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://msutrnava.well.sk.

 • Dodávka smažiacej panvice pre školskú kuchyňu
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené: 9. 11. 2011
  Zadávacie kolo elektronickej aukcie: 21. 11. 2011 od 10.00 h
  Súťažné kolo (elektronická aukcia) 23. 11. 2011 o 10.00 h
  Výberové konanie sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://msutrnava.well.sk.

 • Rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Limbovej ulici v Trnave - PD
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené: 8. 11. 2011
  Začiatok súťaže: 8. 11. 2011 o 11.00 h
  Súťažné kolo (elektronická aukcia) 24. 11. 2011
  Výberové konanie sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://msutrnava.well.sk.

 • Dodávka šatňových skriniek na topánky
  Obstarávateľ: ZŠ Spartakovská 5
  Výzva na predloženie ponuky
  Obrázok skrinky
  Náčrt vnútorného plechu
  Zverejnené: 20. 10. 2011

 • Kancelárske potreby 2/2011
  Výzva na predloženie ponuky
  Súťažné podklady
  Zverejnené: 27. 10. 2011
  Začiatok súťaže: 27. 10. 2011 o 10.00 h
  Súťažné kolo (elektronická aukcia) 10. 11. 2011 o 10.00 h
  Výberové konanie sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://msutrnava.well.sk.

 • Parčík za Daňovým úradom v Trnave - realizácia studne
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené: 20. 10. 2011
  Začiatok súťaže: 20. 10. 2011 o 11.00 h
  Súťažné kolo (elektronická aukcia) 3. 11. 2011
  Výberové konanie sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://msutrnava.well.sk.

 • ZŠ Atómová v Trnave - rekonštrukcia exteriérových dverí
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené dňa: 13. 10. 2011
  Začiatok súťaže: 13. 10. 2011 o 13.30 h.
  Súťažné kolo (elektronická aukcia): 27. 10. 2011 o 9.00 h.
  Výberové konanie sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://msutrnava.well.sk.

 • Čistiace potreby
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené dňa: 13. 10. 2011
  Začiatok súťaže: 13. 10. 2011 o 10.00 h.
  Súťažné kolo (elektronická aukcia): 20. 10. 2011 o 10.00 h.
  Výberové konanie sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://msutrnava.well.sk.

 • Most pri Bernolákovej bráne v Trnave
  - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu

  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené dňa: 11. 10. 2011
  Začiatok súťaže: 11. 10. 2011 o 13.00 h.
  Súťažné kolo (elektronická aukcia): 20. 10. 2011 o 12.30 h.
  Výberové konanie sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://msutrnava.well.sk.

 • ZŠ M. Gorkého č. 21 – bleskozvod na pergolách
  Výzva na predloženie ponuky
  Zmluva o dielo
  Prílohy:
  - Technická správa
  - Výkaz výmer
  - Výkres
  Zverejnené dňa: 30. 9. 2011

 • ZRUŠENÉ
  Parčík L. v. Beethovena, herný areál
  – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu

  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené dňa: 21. 9. 2011

 • ZŠ M. Gorkého č. 21 - chodník pod pergolami
  Výzva na predloženie ponuky
  Fotodokumentácia
  Návrh zmluvy o dielo
  Situácia na nákrese
  Zverejnené dňa: 7. 9. 2011&l
 
Chcete vedieť, čo je nové?