Podnikateľ

Základné informácie o parku

Na ploche takmer 29 000 m2 bývalého areálu Technických služieb mesta prebehla od októbra 2009 do februára 2012 rekonštrukcia a modernizácia predmetného areálu, v rámci ktorého boli postavené objekty:

  • Pavilón sofistikovanej výroby a Pavilón výrobných buniek, určených pre inovatívne firmy zaoberajúcich sa sofistikovanou výrobou a ľahkou technologickú výrobou doplnenou o menšie skladové priestory.
  • Výrobno-technologický pavilón obsahujúci najmä priestory výrobnej haly a menších výrobno administratívnych priestorov.
  • Skladový pavilón slúžiaci predovšetkým pre skladové potreby firiem.
  • Skladovo – logistický pavilón obsahuje priestory najmä na výrobné a skladové účely.

Celkovo je v TTIP - Trnava Industrial Park Trnava k dispozícií 7 479, 4 m2 špičkových nebytových priestorov pre podnikateľské účely. Vnútroareálove komunikácie, ako aj ostatné inžinierske siete prešli kompletnou výmenou a modernizáciou, prostredníctvom ktorej sa dosiahla zvýšená bezpečnosť a bezporuchovosť. V rámci areálu je podnikateľským subjektom k dispozícií 1500 m2 parkovacích plôch. Celý park je nepretržite monitorovaný kamerovým systémom a strážnou službou. V administratívno výrobných priestoroch je zabezpečená recepčná služba.