Mesto Trnava

Základné umelecké školy a CVČ

Základné umelecké školy a CVČ


Základná umelecká škola, Mozartova ulica 10, 917 08 Trnava
poverený vedením školy: Mgr. art. Miroslav Trubač, ArtD.
tel.: 033/ 32 36 692, 0918 437 321
e-mail: miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk
stránka školy: www.zus-trnava.sk

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského, Štefánikova ulica 2, 917 01 Trnava
riaditeľ: PaedDr. Gabriel Kalapoš
tel.: 033/ 32 36 670 
e-mail: kalapos.gabriel@gmail.com, gabriel.kalapos@zusmst.trnava.sk
stránka školy: www.zustrnavskeho.edupage.org

zástupkyňa: Mgr. Mária Reiffersová
tel.: 033/ 32 36 674
zástupca: Mgr. art. Juraj Vrobel
tel.: 033/32 36 682

Centrum voľného času, V Jame 3, 917 01 Trnava
riaditeľ: Mgr. Andrej Havlík
tel.: 033/ 32 36 695, 0907 384 321
e-mail: andrej.havlik@cvc.trnava.sk
stránka školy: www.cvc.trnava.sk