Zápisnice

Výbor mestskej časti č. 1: Trnava - STRED

Výbor mestskej časti č. 2: Trnava - ZÁPAD

Výbor mestskej časti č. 3: Trnava - SEVER

Výbor mestskej časti č. 4: Trnava VÝCHOD

Výbor mestskej časti č. 5: Trnava - JUH  

Výbor mestskej časti č. 6: Trnava - MODRANKA