Mesto Trnava

Zasadnutia Výborov mestských častí

Výbor mestskej časti č. 1: Trnava - STRED

Zasadnutia sa konajú v zasadačke mestskej rady na 1. poschodí južného krídla radnice.

Nadchádzajúce stretnutia:

 • 21. februára 2019 o 17.00 hod.
   

Uskutočnené stretnutia:

 • 16. augusta 2018
 • 31. mája 2018
 • 22. marca 2018
 • 29. júna 2017
 • 14. decembra 2017
 • 23. marca 2017

 

Výbor mestskej časti č. 2: Trnava - ZÁPAD

Zasadnutia sa konajú v jedálni ZUŠ Mozartova 10.

Nadchádzajúce stretnutia:

 •  20. februára 2019 o 18.00 hod.
   

Uskutočnené stretnutia:

 • 20. 9. 2018 o 17.00 h
 • 14. 6. 2018 o 17.00 h
 • 19. 4. 2018 o 17.00 h
 • 8. 2. 2018  o 17.00 h
 • 23. 11. 2017 o 17.00 h
 • 25. mája 2017 o 17.00 h

 

Výbor mestskej časti č. 3: Trnava - SEVER

Zasadnutia sa konajú v priestoroch ZŠ na Námestí SUT.

Nadchádzajúce stretnutia:

 • 14. februára 2019 o 17.30 h

Uskutočnené stretnutia:

 • 19. septembra 2018 o 17.30 h
 • 6. júna 2018 o 17.30 h
 • 30. januára 2018 o 17.30 h
 • 15. novembra 2017 o 17.30 h
 • 13. septembra 2017 o 17.30 h
 • 28. júna 2017 o 17.30 h
 • 3. mája 2017 o 17.30 h
 • 15. februára 2017 o 18.00 h

 

Výbor mestskej časti č. 4: Trnava - VÝCHOD

Zasadnutia sa konajú o 17.00 h v malometrážnych bytoch na Clementisovej ulici.

Nadchádzajúce stretnutia:

 • 14. februára 2019 o 18.00 h

Uskutočnené stretnutia:

 • 29. novembra 2018
 • 27. septembra 2018
 • 31. mája 2018
 • 5. apríla 2018
 • 29. marca 2018
 • 25. januára 2018
 • 28. septembra 2017
 • 30. novembra 2017
 • 25. mája 2017
 • 30. marca 2017
 • 1. februára 2017

 

Výbor mestskej časti č. 5: Trnava - JUH

Zasadnutia sa konajú o 18.00 h v Dennom centre na Limbovej ulici.

Nadchádzajúce stretnutia:

 • 21. marca 2019
 • 2. mája 2019
 • 30. mája 2019
 • 27. júna 2019

Uskutočnené stretnutia:

 • 14. februára 2019
 • 11. októbra 2018
 • 13. septembra 2018
 • 28. júna 2018
 • 26. apríla 2018
 • 20. marca 2018
 • 15. februára 2018
 • 11. júla 2017
 • 14. septembra 2017
 • 12. októbra 2017
 • 16. novembra 2017
 • 14. decembra 2017
 • 29. júna 2017
 • 4. mája 2017
 • 30. marca 2017

 

Výbor mestskej časti č. 6: Trnava - MODRANKA

Zasadnutia sa konajú o 19.00 h v Dennom centre na Dedinskej ulici č. 9 v Modranke.

Nadchádzajúce stretnutia:

 • VMČ 6 zatiaľ neoznámilo termín ďalšieho stretnutia.
   

Uskutočnené stretnutia:

 • 13. novembra 2018
 • 2. októbra 2018
 • 4. septembra 2018
 • 15. mája 2018
 • 13. marca 2018
 • 5. decembra 2017
 • 7. novembra 2017
 • 17. októbra 2017
 • 5. septembra 2017
 • 20. júna 2017
 • 23. mája 2017
 • 25. apríla 2017
 • 21. marca 2017 (mimoriadne zasadnutie VMČ)
 • 14. marca 2017
 • 21. februára 2017
 • 14. februára 2017

Kontakt na členov VMČ 6 - Modranka: vmcmodranka@gmail.com