Mesto Trnava

Zástupcovia mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch

Zástupcovia mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných

spoločností a iných právnických osôb založeným mestom

  • TT-IT, s. r. o., Trhová 2, Trnava
    Ing. Andrej Farkaš
    Emanuel Gronský
    Mgr. Ľuboš Kollár