Mesto Trnava

Humanizácia obytného súboru Zátvor - dvor č. 2 a 3

Humanizácia obytného súboru Zátvor – dvory č. 2 a 3 sa začala v pondelok 15. mája 2017. Stavebné práce potrvajú 90 dní a budú sa vykonávať v pracovných dňoch od 7.00 do 17.00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov.

Na stavbe sú osadené informačné tabule s kontaktnými údajmi zhotoviteľa a objednávateľa, kam sa môžete obrátiť v prípade otázok či pripomienok k výstavbe.

Za obmedzenia spôsobené výstavbou sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. Veríme, že nová podoba vnútroblokov prispeje k zvýšeniu kvality Vášho života v tejto lokalite.

Pozrite si vizualizácie projektu:


Hracie prvky


Športové zóny


Oddychové zóny


Detské ihrisko


Piknik a hracie prvky