Záverečné správy z výziev

Záverečné správy z výziev na predkladanie žiadostí nenávratný finančný príspevok sú zverejnené na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre IROP (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) v časti Aktuálne výzvy/Aktuálne výzvy podľa oblastí, a to pri konkrétnej výzve na predkladanie ŽoNFP.

 

Záverečná správa z výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (9. kolo)

Záverečná správa z výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (10. kolo)

 

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 (1. kolo)

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 (2. kolo)
 

Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19 (1. kolo)

 

 

 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?