Mesto Trnava

Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

Organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí, rozvoj miestnej kultúry, tvorba stratégie mesta v oblasti kultúry a umenia, a tiež správa majetku vo vlastníctve mesta.
Spravovať bude mestské kultúrne zariadenia (Kino Hviezda, Mestský amfiteáter, kultúrny dom na Kopánke a v Modranke a ďalšie) i pamiatky (mestské opevnenie, mestskú vežu atď.) spolu so sochami a pamätnými tabuľami v Trnave.

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?