Záznamy zo stretnutí pracovnej skupiny - Deti, mládež, rodina

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny (13. november 2018)

Prezenčná listina (13. november 2018)

 Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny (10. apríla 2018)

 Prezenčná listina (10. apríla 2018)

 Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny (6. apríla 2017)

 Prezenčná listina (6. apríla 2017)

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny (18. október 2017)

 Prezenčná listina (18. október 2017)

 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?