Občan

Zdravé mesto Trnava

Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava
Anna Tamajková a Petra Vráblová
(kancelária č. 106)
Tel.: 033/32 36 106
E-mail: zdravemesto@trnava.sk

 


 

Aktivity Zdravého mesta Trnava (ZMT):

  • Dni zdravia
  • Európsky týždeň mobility
  • Naše Mesto
  • dobrovoľnícke aktivity
  • Mestský grantový program – Oblasť zdravia a drogovej prevencie

 


 

Prečítajte si články o aktivitách ZMT