Zloženie výborov mestských častí

 

Zloženie členov výborov mestských častí

 

VMČ č. 1 Trnava – stred

(Staré mesto, Špíglsál)

Marcel Krajčo - predseda

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.

Mgr. Marek Neštický

Ladislav Beňo

Ing. Juraj Novota

Mgr. Ivana Kubáňová

Mgr. Rastislav Petráš, PhD.

Ing. Matúš Rojko

 

VMČ č. 2 Trnava - západ

(Prednádražie)

Mgr. Martin Uhlík -predseda

Mgr. Juraj Svrček – podpredseda

Mgr. Matej Lančarič

Mgr. Tibor Pekarčík

RNDr. Gabriela Cabanová

Ing. Peter Šujan

Ing. Andrej Farkaš

Ing. Branislav Augustín

Štefan Berhedi

Mgr. Miloš Brezina

Mgr. Miloš Brezina

Peter Hanák

Ing. Adam Mihočka

Mgr. Ivan Ostrihoň

VMČ č. 3 Trnava – sever

(Kopánka, Zátvor, Vodáreň)

Emanuel Gronský -predseda

Ing. Vladimír Ekhardt -podpredseda

Ing. Richard Sládek

MUDr. Štefan Krištofík, MPH

Juraj Fuzák

MUDr. Branislav Kramár

Mgr. Eduard Guniš

Ing. Pavol Hluchý

Mgr. Katarína Kolevová

Ing. Anton Kollár

Mgr. Peter Kozelka

VMČ č. 4 Trnava – východ

(Hlboká, Vozovka)

PhDr. Šimon Štefunko -predseda

Mgr. Ľubica Horváthová -podpredseda

Ing. Dušan Zaťko

Mgr. Ing. Marián Galbavý

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.

Mgr. Ondrej Štefánik

Mgr. Ľuboš Kollár

Michal Adamec

Mgr. Diana Boškovská

Ing. Peter Potrok

Ing. Jozef Šúst

MUDr. Michal Vašíček

VMČ č. 5 Trnava – juh

(Linčianska, Tulipán)

Mgr. Stanislav Hric -predseda

Adam Peciar

Mgr. Rastislav Mráz

Mgr. Tatiana Vavrová

Mgr. Magdaléna Eliášová

PhDr. Richard Brix, PhD.

Ing. Matúš Gallia

Bc. Vojtech Hlavna

Martin Kováč

Miroslav Pavlík

VMČ č. 6 Trnava – Modranka

Bc. Lenka Bagin – predseda

Ing. Štefan Moncman -popredseda

Juraj Šarmír

Ing. Vladimír Hrčka

Mgr. Zuzana Ješková

Martina Šarvaicová

Marián Štrbo