Mesto Trnava

Zmena klímy

Zmena klímy ovplyvňuje celý svet. V Trnave berieme túto tému vážne a realizujeme množstvo opatrení na zmiernenie jej dopadov.

Prečítajte si o našich zelených aktivitách.