Mesto Trnava

Zmeny Územného plánu mesta Trnava - rok 2012

ZMENA ÚPN 03/2012                                                                                      Začiatok stránky
Parkovisko pred objektom Olympia
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 359/2012, dňa 25.9.2012 Účinnosť od 12.10.2012
 
A. Textová časť - Zmena ÚPN 03/2012
A. Textová časť
B. Grafická časť - Zmena ÚPN 03/2012
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
C. Záväzná časť - Zmena ÚPN 03/2012
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja
ZMENA ÚPN 02/2012                                                                                      Začiatok stránky
 I. Bytová výstavba v lokalite Rybník
II. Plochy lesoparkov v lokalite Kočišské

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 359/2012, dňa 25.9.2012 Účinnosť od 12.10.2012
 
A. Textová časť - Zmena ÚPN 02/2012
A. Textová časť
Schéma lokalít rozvoja
B. Grafická časť - Zmena ÚPN 02/2012
Vymedzenie lokalít Zmeny ÚPN 02/2012
 I. - B.02. (stav) Komplexný výkres
 I. - B.02. (návrh) Komplexný výkres
 I. - B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
 I. - B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
 I. - B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
 I. - B.04. (návrh) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
 I. - B.05. (stav) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
 I. - B.05. (návrh) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
 I. - B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
 I. - B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
 I. - B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
 I. - B.07. (návrh) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
II. - B.02. (stav) Komplexný výkres
II. - B.02. (návrh) Komplexný výkres
II. - B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
II. - B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
II. - B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
II. - B.04. (návrh) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
II. - B.05. (stav) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
II. - B.05. (návrh) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
II. - B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
II. - B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
II. - B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
II. - B.07. (návrh) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
C. Záväzná časť - Zmena ÚPN 02/2012
 I. - C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
 I. - C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja
II. - C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
II. - C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja

ZMENA ÚPN 01/2012                                                                                      Začiatok stránky
Štadión A. Malatinského
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 316/2012, dňa 26.6.2012 Účinnosť od 13.7.2012
 
A. Textová časť - Zmena ÚPN 01/2012
A. Textová časť
B. Grafická časť - Zmena ÚPN 01/2012
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.04. (návrh) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.05. (stav) Výkres technického vybavenia - energetika a spoje
B.05. (návrh) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
C. Záväzná časť - Zmena ÚPN 01/2012
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja

 

 

Súvisiaci obsah