Mesto Trnava

Zmeny Územného plánu mesta Trnava - rok 2017

ZMENA ÚPN 04/2017                                                                                       Začiatok stránky
Úprava regulatívov záväznej časti
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 856/2018, dňa 24.4.2018
Účinnosť od 11.5.2018
 
Textová časť - Zmena ÚPN 04/2017
Textová časť
Záväzná časť - Zmena ÚPN 04/2017
C.01 Textová časť

NÁVRH ZMENY ÚPN 03/2017                                                                       Začiatok stránky
Lokalita H – Obytná zóna Pri Orešianskej ceste
Neschválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, dňa 13.2.2018
 
Textová časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita H
Textová časť
Grafická časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita H
Vymedzenie lokality
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.04. (návrh) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.05. (stav) Výkres technického vybavenia - energetika a spoje
B.05. (návrh) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
B.07. (návrh) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
Záväzná časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita H
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja

ZMENA ÚPN 03/2017                                                                                       Začiatok stránky
Lokalita F – Zrušenie návrhu ekoduktu na Južnom obchvate I/61
Lokalita J – Zmena trasovania komunikácií na Zátvore II

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 793/2017 a č. 794/2017, dňa 12.12.2017
Účinnosť od 27.12.2017
 
Textová časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita F, J
A. Textová časť
Grafická časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita F, J
Vymedzenie lokalít
 
Grafická časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita F
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
 
Grafická časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita J
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.04. (návrh) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.05. (stav) Výkres technického vybavenia - energetika a spoje
B.05. (návrh) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
B.07. (návrh) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
Záväzná časť - Zmena ÚPN 03/2017 - Lokalita J
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja

ZMENA ÚPN 02/2017                                                                                       Začiatok stránky
Lokalita C - Zmena a doplnenie regulatívov vymedzeného bloku
na Ružindolskej ulici

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 700/2017, dňa 12.9.2017
Účinnosť od 29.9.2017
 
Textová časť - Zmena ÚPN 02/2017
A. Textová časť
Grafická časť - Zmena ÚPN 02/2017
Vymedzenie lokality
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.05. (stav) Výkres technického vybavenia - energetika a spoje
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
Záväzná časť - Zmena ÚPN 02/2017
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja

ZMENA ÚPN 01/2017                                                                                       Začiatok stránky
Lokalita B - Komerčno-podnikateľský areál na Bratislavskej ceste
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 651/2017, dňa 27.6.2017
Účinnosť od 14.7.2017
 
Textová časť - Zmena ÚPN 01/2017
A. Textová časť
Grafická časť - Zmena ÚPN 01/2017
Vymedzenie lokalít
B.02. (stav) Komplexný výkres
B.02. (návrh) Komplexný výkres
B.03. (stav) Výkres dopravného vybavenia
B.03. (návrh) Výkres dopravného vybavenia
B.04. (stav) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.04. (návrh) Výkres technického vybavenia – vodné hospodárstvo
B.05. (stav) Výkres technického vybavenia - energetika a spoje
B.05. (návrh) Výkres technického vybavenia – energetika a spoje
B.06. (stav) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.06. (návrh) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
B.07. (stav) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
B.07. (návrh) Výkres perspektívneho využitia PPF a LPF
Záväzná časť - Zmena ÚPN 01/2017
C.02. (stav) Výkres – regulatívy územného rozvoja
C.02. (návrh) Výkres – regulatívy územného rozvoja
 
 
 
 
 

 

 

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?