Mesto Trnava

Zmeny Územného plánu CMZ Trnava - rok 2021

ZMENA ÚPN CMZ 03/2021                                                                           Začiatok stránky
Územný plán Centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena 03/2021
Návrh zmeny územného plánu CMZ
Spracované: október 2021
 
A. Textová časť - Zmena ÚPN CMZ 03/2021
B. Grafická časť - Zmena ÚPN CMZ 03/2021
B. Textová časť
B.1 (stav) Hmotovo-priestorová štruktúra
B.1 (náložka) Hmotovo-priestorová štruktúra
B.1 (návrh) Hmotovo-priestorová štruktúra
B.2/1 (stav) Hmotovo-priestorové regulatívy a limity zástavby
B.2/1 (náložka) Hmotovo-priestorové regulatívy a limity zástavby
B.2/1 (návrh) Hmotovo-priestorové regulatívy a limity zástavby
B.3 (stav) Návrh dopravného riešenia
B.3 (náložka) Návrh dopravného riešenia
B.3 (návrh) Návrh dopravného riešenia
B.5 (stav) Koncepcia rozvoja zelene
B.5 (náložka) Koncepcia rozvoja zelene
B.5 (návrh) Koncepcia rozvoja zelene
C. Záväzná časť - Zmena ÚPN CMZ 03/2021
C. Záväzná časť (textová)

ZMENA ÚPN CMZ 02/2021                                                                           Začiatok stránky
Územný plán Centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena 02/2021
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 615/2021, dňa 27.4.2021
Účinnosť od 14.5.2021
 
A. Textová časť - Zmena ÚPN CMZ 02/2021
B. Grafická časť - Zmena ÚPN CMZ 02/2021
B.2/1. Hmotovo-priestorové regulatívy a limity zástavby
B.5 (stav) Koncepcia rozvoja zelene
B.5 (náložka) Koncepcia rozvoja zelene
B.5 (návrh) Koncepcia rozvoja zelene
C. Záväzná časť - Zmena ÚPN CMZ 02/2021
C. Záväzná časť (textová)
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?