Mesto Trnava

Zoznam zmien Územného plánu mesta Trnava

Začiatok stránky
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2023
(1 schválená zmena)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 120/2023,
dňa 25.4.2023
Účinnosť od 13.5.2023

Začiatok stránky
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2022
(1 schválená zmena)
Lokalita A – Mestotvorná polyfunkcia Kopánka – Ľudová ul.
Lokalita B – Doplnenie regulatívov kódov funkčného využitia B.06, C.01,
                     C.03
Lokalita C – Areál sociálnych služieb pri Orešianskej ceste
Lokalita D – Bytový dom Modranka – Dedinská ul.
Lokalita E – Oddychovo-relaxačná a športová zóna EKOPARK - Dolina
Lokalita F – Priemet novovybudovaných komunikácií a úprava rozsahu
                     navrhovaných komunikácií v lokalite komerčno-podnikateľskej
                     zóny Prúdy – Zavarská cesta
Lokalita G – Doplnenie jestvujúcich a navrhovaných cyklotrás
Lokalita H – Lesopark Depo – Trnavské rybníky
Lokalita  I  – Modernizácia a dostavba areálu Nemocnica –
                     Tamaškovičova ul.
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 63/2022,
dňa 20.12.2022
Účinnosť od 9.1.2023

Začiatok stránky
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2021
(4 schválené zmeny)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 796/2021,
dňa 7.12.2021
Účinnosť od 24.12.2021
Lokality J – Doplnenie regulatívov dopravy
Lokalita K – Doplnenie regulatívov riešenia statickej dopravy
                     pre vymedzené kódy funkčného využitia C.01, C.02
Lokalita L – Športové centrum na Lomonosovovej ul. / Ul. Jozefa
                     Gregora Tajovského
Lokalita N – Športovo-rekreačný areál Pumptrack na Ul. Ludvika
                     van Beethovena
Lokalita O – Garážovací dom Na hlinách
Lokality P – Doplnenie funkčných kódov pôv. parkovej
                     a lesoparkovej zelene s čiastočnou úpravou
                     ich vymedzenia)
Lokalita R – Mestotvorná polyfunkcia Orolská záhrada
Lokalita S – Doplnenie regulatívov blokov verejnej parkovej
                     zelene na severnej strane Kamennej cesty
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 723/2021,
dňa 21.9.2021
Účinnosť od 8.10.2021
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 677/2021,
dňa 29.6.2021
Účinnosť od 24.7.2021
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 616/2021,
dňa 24.4.2021
Účinnosť od 14.5.2021

Začiatok stránky
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2020
(3 schválené zmeny)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 534/2020,
dňa 8.12.2020
Účinnosť od 25.12.2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 500/2020,
dňa 3.11.2020
Účinnosť od 20.11.2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 419/2020,
dňa 30.6.2020
Účinnosť od 17.7.2020

Začiatok stránky
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2019
(3 schválené zmeny)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 277/2019,
dňa 3.12.2019
Účinnosť od 20.12.2019
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 178/2019,
dňa 17.9.2019
Účinnosť od 4.10.2019
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 81/2019,
dňa 30.4.2019
Účinnosť od 2.6.2019

Začiatok stránky
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2018
(1 schválená zmena)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 80/2019,
dňa 30.4.2019
Účinnosť od 17.5.2019

Začiatok stránky
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2017
(4 schválené zmeny)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 856/2018,
dňa 24.4.2018
Účinnosť od 11.5.2018
Neschválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, dňa 13.2.2018
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 793/2017
a č. 794/2017, dňa 12.12.2017
Účinnosť od 27.12.2017
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 700/2017,
dňa 12.9.2017
Účinnosť od 29.9.2017
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 651/2017,
dňa 27.6.2017
Účinnosť od 14.7.2017

Začiatok stránky
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2016
(2 schválené zmeny)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 590/2017,
dňa 28.3.2017
Účinnosť od 14.4.2017
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 446/2016,
dňa 6.9.2016
Účinnosť od 23.9.2016

Začiatok stránky
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2015
(3 schválené zmeny)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 409/2016,
dňa 28.6.2016
Účinnosť od 31.7.2016
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 408/2016,
dňa 28.6.2016
Účinnosť od 15.7.2016
Neschválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 219/2015,
dňa 6.10.2015
Neschválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 219/2015,
dňa 6.10.2015
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 130/2015,
dňa 23.6.2015
Účinnosť od 8.7.2015

Začiatok stránky
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2014
(3 schválené zmeny)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 16/2015,
dňa 17.2.2015
Účinnosť od 6.3.2015
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 832/2014,
dňa 9.9.2014
Účinnosť od 26.9.2014
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 831/2014,
dňa 9.9.2014
Účinnosť od 26.9.2014

ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2013
(4 schválené zmeny)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 591/2013,
dňa 24.9.2013
Účinnosť od 11.10.2013
Návrh zmeny územného plánu
Spracované: júl 2013
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 467/2013,
dňa 19.2.2013
Účinnosť od 8.3.2013
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 467/2013,
dňa 19.2.2013
Účinnosť od 8.3.2013
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 467/2013,
dňa 19.2.2013
Účinnosť od 8.3.2013

ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2012
(3 schválené zmeny)
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 359/2012,
dňa 25.9.2012
Účinnosť od 12.10.2012
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 359/2012,
dňa 25.9.2012
Účinnosť od 12.10.2012
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 316/2012,
dňa 26.6.2012
Účinnosť od 13.7.2012

ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2011
(4 schválené zmeny)
Návrh zmeny územného plánu
Spracované: november 2011
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 139/2011,
dňa 6.9.2011
Účinnosť od 23.9.2011
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 139/2011,
dňa 6.9.2011
Účinnosť od 23.9.2011
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 88/2011,         dňa 28.6.2011
Účinnosť od 15.7.2011
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 50/2011,         dňa 19.4.2011
Účinnosť od 6.5.2011

ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA – ROK 2010
(5 schválených zmien)
Zmeny sú zapracované v aktuálnej verzii Územného plánu mesta Trnava
05/2010
Rodinné domy na Ul. Jána Hajdóczyho
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 857/2010,
dňa 29.6.2010
Účinnosť od 16.7.2010
04/2010
Komerčná vybavenosť na Koniarekovej ulici
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 857/2010,
dňa 29.6.2010
Účinnosť od 16.7.2010
03/2010
Bytové domy na Nevädzovej ulici
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 803/2010,
dňa 27.4.2010
Účinnosť od 14.5.2010
02/2010
Areál Sesslerovej sladovne
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 803/2010,
dňa 27.4.2010
Účinnosť od 14.5.2010
01/2010
Mostné prepojenie Nitrianska cesta - Od Zavarského
a priemet stanoviska Krajského pozemkového úradu v Trnave
k záberu PPF v lokalite Bratislavská cesta
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 803/2010,
dňa 27.4.2010
Účinnosť od 14.5.2010

 

 

 

 
 

Súvisiaci obsah