Mesto Trnava

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel

Zmluvy Mesta Trnava

Faktúry Mesta Trnava

Objednávky Mesta Trnava

 

Zmluvy, faktúry, objednávky Školské jedálne

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?