Podnikateľ

Zoznam nájomcov

  • Spoločnosť Vossloh Schwabe Deutschland GmbH, ktorá je pobočkou firmy Panasonic Electric Works Vossloh-Schwabe GmbH so sídlom v Nemecku, ktorej 100% majiteľom je skupina Panasonic Elektric z Japonska, patriacej pod svetový gigant v elektrotechnickom priemysle japonskej spoločnosti Matsushita so sídlom v Osake. Spoločnosť bude v parku realizovať návrh designu elektrických predradníkov, designu a výroby testerov pre sériovú výrobu, testovanie kvality a spoľahlivosti elektrických predradníkov.
  • Spoločnosť Natures s.r.o. je Slovenská spoločnosť zaoberajúca sa výskumom, vývojom a výrobou liečiv a vitamínových doplnkov.
  • Spoločnosť Ján Hrčka - AGENCY J.H. poskytuje ozvučenie a osvetlenie, video služby, produkciu a technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí. Spoločnosť v objekte využíva parkovacie miesta.
  • Spoločnosť MINAROPE s.r.o. má v priemyselnom parku prenajaté skladové priestory za účelom skladovania podlahárskeho materiálu. Spoločnosť vykonáva podlahárske práce, nivelácia podláh, predaj a montáž laminátových parkiet, PVC, kobercov, kaučukových podláh.
  • Spoločnosti Relax team, s.r.o. nastúpila do objektu priemyselného parku za účelom prevádzkovania reštauračných služieb. Prevádzka ponúka raňajky, obedové menu, bufet ako i možnosť spoločenského posedenia, osláv a iných podujatí. Kapacita 40 miest.
  • Spoločnosť STM POWER a. s. je orientovaná na poskytovanie služieb v oblasti hydrotechniky. Hlavné ciele a rozsah podnikania sú založené na modernizácii, rekonštrukcii, oprave a výrobe strojných zariadení pre vodné elektrárne a vodné diela (stavby). Ďalšou oblasťou podnikania je sektor jadrovej energetiky, tepelnej energetiky a obnoviteľné zdrojmi energie. Spoločnosť využíva v areáli pre svoje podnikanie administratívne priestory.
  • Spoločnosť .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. zabezpečuje zber, prepravu a zneškodňovanie ostatných a aj nebezpečných odpadov pre mestá, obce a firmy. Spoločnosť už niekoľko rokov spracováva biologicky rozložiteľný odpad. Spolu s hlavnou činnosťou zameriava i na zhodnocovanie rôznych druhov odpadov – druhotných surovín prostredníctvom dotrieďovania a lisovania. Spoločnosť ďalej prevádzkuje zberné dvory problémových odpadov z domácnosti. Významnými doplnkovými službami sú letná a zimná údržba komunikácií spolu s údržbou verejnej alebo firemnej zelene. V areáli má prenajaté administratívne priestory a parkovacie miesta.
  • Spoločnosť RM Trading Partners, s.r.o. je výhradný dovozca talianskej kávy Pascucci pre SR. Zabezpečuje aj predaj, montáž a servis gastronomických zariadení. Pre svoje podnikanie v areáli využíva administratívne a skladové priestory.
  • Spoločnosť Nemček SONES spol. s r.o. sa zaoberá predajom a servisom vysokozdvižných vozíkov, manipulačnej techniky, prídavných zariadení, predajom filtrov a olejov. Na základe získaných certifikátov je spoločnosť oprávnená vykonávať technické prehliadky týchto strojov. V areáli má pre svoju rozvíjajúcu sa spoločnosť prenajaté administratívne priestory a parkovacie miesta.
  • Spoločnosť RECALL SK, s.r.o. má v objekte prenajaté administratívne priestory s logistickým skladom. V dnešnej informačnej modernej dobe je spoločnosť najväčším distribútorom mobilného príslušenstva, príslušenstva k tabletom a navigáciam svetových značiek pre obchodné reťazce so spotrebnou elektronikou na Slovensku.