Mesto Trnava

Zoznam ulíc - Volebný obvod 2 Trnava- Západ

Ulica Andreja Kubinu, Ulica Adama Štrekára, Ulica Bedřicha Smetanu, Ulica Botanická, Ulica Čajkovského, Čerešňová ulica, Ulica Gavlovičova, Ulica Gejzu Dusíka, Ulica Hurbanova, Ulica J. G. Tajovského, Ulica Jána Bottu – nepárne čísla, Jazdecká ulica, Kamenná cesta, Kamenný mlyn, Koceľova ulica, Kočišské, Ulica Kornela Mahra, Krátka ulica, Ulica Kuzmányho, Ulica Leoša Janáčka, Ulica Lomonosovova, Ulica Ludvika van Beethovena, Medziháj, Ulica Mierová, Ulica Modranská, Ulica Mozartova, Okružné námestie – od č. 4 do č. 14, Orešianska ulica, Ulica Osvaldova, Ulica Ovocná, Ulica Poľná, Ulica Rekreačná, Roľnícka ulica, Traťová ulica, Ulica Ružindolská, Slovenská ulica, Ulica Suchovská, Ulica sv. Cyrila a Metoda, Ulica Šafárikova, ŠM Farský mlyn, Ulica Štefana Moyzesa, Ulica Terézie Vansovej – párne čísla od č. 2 a nepárne čísla od č. 29, Trstínska cesta – nepárne čísla od č. 1 do č. 25, Ulica Západná, Ulica Zelená

 
Chcete vedieť, čo je nové?