Mesto Trnava

Zoznam ulíc - Volebný obvod 5 Trnava - Juh

Automobilová ulica, Ulica Andreja Žarnova od č. 10 do č. 24 a č. 30 (od žel. trate smerom k Ulici Tamaškovičova ), Ulica Astrová, Ulica Bočná, Bratislavská ulica, Bulharská ulica, Coburgova ulica, Ulica Dohnányho (od žel. trate k Ulici Tamaškovičova), Ulica Fraňa Kráľa, Ulica Gábora Steinera, Ulica gen. Goliana, Ulica Hraničná č. 21/A a 21/B, Jabloňová ulica, Ulica Jasná, Ulica Jiráskova, Ulica Kollárova č. 36 a č. 38, Ulica Konvalinková, Ulica Kozácka, Ulica Ľaliová, Ulica Letná, Ulica Limbová, Lúčna ulica, Malinová ulica, Ulica Markovičova, Ulica Maxima Gorkého, Ulica Mikovíniho, Ulica Mýtna, Narcisová ulica, Ulica Nerudova, Ulica Nevädzová, Ulica Nezábudková, Ulica Nitrianska, Ulica Nová, Ulica Odbojárska, Ulica Orgovánová, Ulica Osadná, Ulica Ostravská, Park Janka Kráľa, Ulica Petzvalova, Priemyselná ulica, Ulica Púpavová, Ulica Ružová, Ulica Slovanská, Ulica Staničná, Ulica Stredná, Ulica Strojárenská, Stromová ulica, Šípová ulica, Ulica Tamaškovičova, Tulipánová ulica, Ulica Vlárska, Ulica 9. mája, Vajslova ulica, Zelenečská ulica, Zlievarenská ulica